Hjemmeværnet skal støtte Hæren i Irak

Hjemmeværnet. Foto Krigeren.dk

Hjemmeværnet er lige nu i gang med, at finde personel der skal sendes til Irak som advisors/instructors. Hjemmeværnssoldaterne vil være udstationeret på Al Asad Airbase i Irak i seks måneder, som en del af det danske bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR)

Hjemmeværnet har via Værnsfælles Forsvarskommando modtaget en forespørgsel, om Hjemmeværnet kan deltage i opgaven med et ”Training Team”. De skal hjælpe med at træne og opbygge de irakiske sikkerhedsstyrker i det centrale Irak, så de selv kan imødegå den store trussel fra ISIL.

Den primære opgave er, at træne irakiske sikkerhedsstyrker i 4 til12 ugers moduler, hvor der undervises i emner lige fra grundlæggende enkeltmandsuddannelse (sanitetsuddannelse, skydning, forhold over for miner mv.) til samarbejde mellem enheder.

LÆS OGSÅ : Hjemmeværnet står over for massive besparelser

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Operation Hawk Assistor

Det danske træningsbidrag foregår i samarbejde med en enhed fra US Marine Corps på Al Asad Airbase. Den danske enhed består af et stabselement, der varetager ledelsen af bidraget, en instruktør- og rådgivningsenhed, der skal træne de irakiske sikkerhedsstyrker, et støtteelement, der skal støtte de danske soldater med logistik og administration, samt en sikringsstyrke, som deltager i sikringen af de danske soldater.

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Operation Hawk Assistor

Det danske bidrag er under kommando af en amerikansk chef, idet den danske styrkechef er næstkommanderende for det dansk/amerikanske træningsbidrag.

Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter (KAPC) er ansvarligt for Hjemmeværnets internationale opgaver og bidrag til Danmarks internationale stabiliseringsindsatser.

I første omgang har Værnsfælles Forsvarskommando anmodet Hjemmeværnet om fem mand, der skal indgå i OIR Hold2 (juli 2015 – januar 2016)

 LÆS OGSÅ : Hjemmeværnet inddrager bundstykker fra privat bopæl

KAPC‘s hjemmeside kan du læse mere om OIR opgaven.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Indledningsvis er det helt trist at læse den lange række af kommentarer der, i den grad demonstrere uvidenhed, forforståelse og dårlig holdning blandt enkelte personer her. Jeg er i den grad skuffet over at vi det danske forsvar har fastansat personel der i så udtalt en grad mangler dannelse og respekt. Når det er sagt vil jeg også ha lov til at glæde mig over de fastansatte der forsvare HJV, både i tanke og holdning og ikke mindst på grund af personlige erfaringer. Det er tydeligt der er en klar linje mellem dem der har personlige oplevelser med HJV og som en naturlig konsekvens, har en fornuftig indstilling til disse frivillige. Min egen holdning er ikke så vigtig lige nu og her, da jeg hverken er ansat eller frivillig, men har været begge steder i en lang årrække.
  Som borger i dette samfund (50 år) er det trist at læse om denne udsendelse skal ske ved hjælp af HJV, ikke fordi jeg tvivler på deres evner, som det der er meningen nemlig at uddanne disse soldater i den Irakiske hær, tværtimod faktisk, jeg er sikker på HJV (hvis man inddrager de frivillige der som min. Har en instruktør eller leder uddannelse bag sig) vil kunne løse opgaven til fulde. Hvad jeg som borger undre mig over i første omgang og senere bekymre mig over er 3 ting.
  Først og fremmest er der det politiske i denne situation, hvorfor vælger man en frivillig militær organisation til at løse opgaven? Er det et spørgsmål om penge? i så fald hvad er det så man ikke skal eller vil betale modsat hvis det var fastansat personel man sendte afsted? Er det PST efter hjemsendelse? (Måske ikke relevant set i lyset af opgavens karakter) men hvor ligger så besparelsen begravet? 2) hvis det ikke er penge men mangel på personel, er det så forsvaret der selv har skudt sig i foden ved at annoncere tidligere på året at fokus i 2015 / 16 skal være på uddannelse af personel i det hjemlige miljø? Eller er det mangel på personel som er villig til at tage af sted? (Tror jeg ikke for 1/1 Livgarden vil vist gerne afsted) Måske er det en kombination af disse forhold? Uanset årsagen leder det mig til at nævne det sidste og 3. i min lille liste – nemlig – Faglighed – Hvis jeg som uddannet inden for et fag og fastansat af staten, oplevede at man sendte en enhed afsted til løsning af denne opgave som primært bestod af ”ikke ansatte” og dermed måske heller ikke uddannede – ville jeg blive fagligt vred! Hvilket jeg helt klart også fornemmer når jeg læser de ansattes kommentarer her på siden…. Jeg tænkte dog – trods alt – at man måske skulle lave en 70/30 fordeling 70 % personel fra de fastansatte og med sende 30 % af frivillige der med en god uddannelse bag sig i HJV kunne bistå. Støtte og vejlede i opgavens løsning. For uanset ens egen opfattelse af evner, er det nu ikke helt så enkelt at uddanne soldater herunder tekniske færdigheder som skydning. Derfor er der ingen tvivl om hos mig at en godt uddannet skydeinstruktør fra HJV fint kunne anvendes, og måske opnå bedre uddannelsesmæssige resultater end en OKS (med al respekt) hos målgruppen…. Omvendt kan ”han/hun” ikke stå alene men skal både fagligt og holdningsmæssigt indgå i en gruppe der er dygtige til netop de ting det kræver… Måske er jeg naiv, men ved at kombinere det bedste fra begge ”lejre” kunne man måske opnå et overordentligt godt resultat ….

  De bedste hilsner til jer som kommer afsted – pas på jer selv og hinanden.

 2. Folk må forstå at Irak opgaven ikke handler om at få fødder på jorden. Vi skal have folk med en braggrund (måske ik ren militær) til at løse de mentor / advisor opgaver der er.
  Jeg håber bare at HJV kan løfte opgaven så vi ikke skal tager over som fx vagtbidraget til KFOR…

  Som mange skriver så findes hæren jo nærmest ik mere så godt at HJV kan hjælpe når hæren ligge gispende på gulvet…

 3. Tro det eller lad være, kære professionelle kollega i forsvaret, men jeg som hjv’er finder det meningsløst at det ikke er de fastansatte der skal løse den slags opgaver. Vi i hjv har specialister vi kan sende afsted på “bløde opgaver” som har kompetencer, I soldater ikke har. Én af mine hjv-kolleger er til daglig ansat i SKAT, og vender lige nu vrangen ud på administrationen i Kabul, men han kommer ikke i anden kamp end evt selvforsvar. Men kamp -og kamptræningsopgaver i udlandet burde være profsoldaters opgave. Til hver en tid.

 4. Til jer i dette forum der er i hæren og brokker sig over at hjemmeværnet skal hjælpe med opgaven, hvorfor melder i jer ikke selv så burde det ikke være noget problem at finde folkene inden for egne rækker, men i har måske lidt mangel på uddannelse og så er det jo nemmere at brokke sig i stedet for at uddanne sig

 5. STOR RESPEKT for dem som tager ud (Faste og Frivillige soldater) og dem som vil bruge tid på at forsvare dette land. Jeg har selv gjort det som KS hvor første gang var gennem HJV KMD der så overførte mig til HOK. Hvis I vil rette jeres vrede mod nogen, så kig på Christiansborg. Det er dem der har beskåret FSV (inkl HJV). Og hvis der er nogen der skal have en tak (andet end uniformerede) så er det, det Private erhvervsliv, som frivilligt (!) lader deres medarbejdere trække i uniform, for at bistå og hjælpe dem der får løn for det samme. Husk på at så længe at vi (faste og frivillige) bruger tid på at rakke hinanden ned, så taler vi enhedslisten oa. sag.

 6. Jeg synes det er synd og dumt at hjv skal hjælpe. Jeg synes det fordi, de tager stillinger fra dygtige soldater i hæren, søværnet og flyvevåbnet. Og v is jer fra hjv så gerne vil ud, kan i melde jeg i hæren, søværnet eller flyvevåbnet. Husk nu hjv’s mennesker, i er kun civile i en militær funktion.

  • Vi er alle civile i og med vi lever i et civilt samfund. Nogen civile lever af mili og leverer til samfundet, andre civile lever af civile ting og tilbyder mili til samfundet. Tror vi skal vende os mere til US modellen. (Ikke at HJV skal have F-16…..) men grundlæggende er tanken ikke helt dum.

 7. Det kan hermed konstarteres hæren nu er så beskåret og presset på bemandingen for instruktører de er tvunget til og hente personel i HJV regi..En total fallit erklæring som resten af det øvrige forsvar som følge af besparelser , massiv personale flugt og elendige ansættelsesforhold!!

 8. Jeg har intet imod hjv tværtimod har som pinf både i prinsens og hved gatderhusarene haft rigeligt med øvelser med hjv og det har været ok. Men mener personligt at det en opgave der skal udføres af professionelle med en god posion erfaring fra “rigtig krig” hjv skal blive hjemme og udfylde den rolle de skabt til og det er ikke at rejse ud i verden så må politikerne ændre systemet fra værnepligt til frivilligt at melde sig til forsvaret og udd. Folk på linje med andre håndværk så ville vi se mange flere der gerne ville i trøjen og behøvede ikke spørge vores hjv. ⏩HJEMME⏪værn.

 9. Flot at HJV kan bidrage til denne hjælp. Bekymrende at Hæren ikke har kapasitet til at mønstre dette selv. Hr. Wammen nu kommer regningen for alle besparelser du er ved eller har effektueret.
  Håber at HJV igen ( Irak, Afganistan ex. Jugoslavien mv.) kan vise, at HJV er ikke er en uvurderlig størrelse. Godt gået.

 10. Flot at der er HJV folk der vil påtage sig opgaven, men yderst betænkeligt, at hæren efterhånden er blevet så beskåret, at vi ikke evner at sende en håndfuld soldater med kamperfaring til denne opgave.
  Da vi i 2003 gik ind i Irak kunne vi stille 1200 mand, nu kan vi ikke engang stille de 50 der skal bruges til denne trænings mission. En stor tak til vores dygtige politikere for hvem det er lykkedes, på ganske få år, stort set at nedlægge hæren., hurra hurra…

  • Muligvis, men er i enige i at det så primært har været vagttjeneste? Og er de rustet til at der er artilleri for fuld skrue dernede? Sys bar at man burde bruge forsvaret, nu når der er mulighed og personel til det.. Det er trods alt vores hverdags job, og ikke et weekendarbejde…

   • Jeg kender også masse af folk der gerne vil afsted, det gir absolut ingen mening det her?

    Tænker at det ligesom alt andet i forsvaret i øjeblikket, handler om penge.

  • Kasper Ørnekær ja det forstår jeg så heller ikke.
   Men jeg er sikker på HJV bare klapper hælene sammen, og siger Ja vel, lige som I ville have gjort.

   Men det har undret mig længe, at vi bliver ved med at spare på Forsvarsbudgettet, og deltager i flere og flere missioner. Ved godt at HJV er under samme budget.
   Så vidt jeg ved er det nuværende Forsvarsbudget på 1,4% af BNP, og jvf. NATO burde vi bruge 2% af BNP.

  • Jeg hørte en politiker spire udtale sig ved “Forsvartsdag” i Fredericia. Hans påstand var at vi kunne nedlægge forsvaret ved at alle gik hjem.

   Han blev endda efter han var færdig, hvor han prøvede at overbevise de andre om at de ikke skulle i forsvaret. I hvert fald indtil en af dem spurgte ham om, hvorfor han så blev hængende efter han var færdig, nu han ikke ønskede at være i forsvaret. Så gik han.

   Jeg var der igennem HJV. Jeg kan sige at der blev grint af ham, da han åbenbart også var Israeler, og de har noget længer tid værnepligt.

   Det er politiker med disse holdninger vi er op imod. De ønsker at nedlægge forsvaret.

   Nu kender jeg så også nogle som er i Hæren, så jeg høre lidt både den vej og igennem HJV.

 11. Hjemmeværnet er som navnet siger et værn for hjemmet og skal ikke bruges udenfor rigets grænser!
  Heller ikke som bevogtningsstyrke af camps eller uddannelse af fremmede landes enheder!

  Hvis landets regering mener, at vores militær skal løse alle de opgaver, så må de sgu sætte midler af til en forøgelse af det regulære militær…flere ansættelser af personel og flere kaserner!
  Man kan ikke bare skære ned og lukke kaserner og så sætte det frivillige HJV-personel til at klare ærterne!

 12. Jeg har en bachelor i engelsk sprog og en kandidatgrad i strategisk virksomhedskommunikation. Jeg har praktisk erfaring med interkultural kommunikation ifm. med internationale handelsdelegationer…..og så er jeg en stolt infanterist i Hjv. Morten Leimand, mon ikke man ville kunne passe bare 5 af de mange frivillige, kompetente folk i Hjv ind i en sådan opgave…..?

 13. Hold nu jeres dårlige holdninger og meninger for jer selv. Der er faktisk en masse fantastiske mennesker i hjv som rent faktisk kan en masse.. sjovt folk altid skal kommentere det negative kom nu videre.. er sku stolt af hjv og tog gerne afsted.. så ring bare

  • Hold nu op.
   Det er jo ikke et spørgsmål om “brådne kar imellem”.
   Snarer er det et spørgsmål om, at en bredere støtte fra den profesionelle del af forsvaret (De lønnede styrker) kunne være med til at vende den synkende skude vi idag kan kendetegne som Hæren med de dertilhørende problemstillinger.
   Alligevel illustrerer politikerne igen tydeligt, at de er lige så præcise i deres politiske analyser og deres forståelse af forsvaret som virksomhed, som Mogens Glistrup var med sin selvangivelse.
   HJV har lønnede job ved siden af deres “tirsdag i klubhuset”. Så alt hvad jeg siger er; lad dem der lever af det her, leve af det her.

 14. nogen der ved hvordan personalet i HJV er stillet iforhold til det faste personale i forsvaret ved feks. PTSD, invaliditet osv…
  for kunne forstille mig at der en dag måske kommer frem at det ikke er helt de samme regler – jeg tænker også om fagforeningen for konstablerne kan hjælpe den frivillige HJV som tager afsted og måske Står i Blik og Rør…