Online Mindetavle

Til ære & minde om de faldne danske soldater.
[box_light]Indholdet er gengivet med tilladelse fra webside “Drabssager i Danmark“, der har samlet og skrevet alt dette materiale.[/box_light]

Mandag den 10. februar 1936, blev flyverløjtnant F. E. Lassen dræbt, da han styrtede ned med sit militærfly ved landsbyen Sigersted.

Tirsdag den 9. april 1940, forsøgte løjtnant Wilhelm Brodersen og sekondløjtnant Brodersen, at lette med deres militærfly påVærløse Flyveplads, men flyet blev skudt ned af tyske soldater.
De blev begge to dræbt, da flyet ramte jorden.


TAVLE MED NAVNENE PÅ 16 DANSKE SOLDATER DER MISTEDE LIVET UNDER DANMARKS FRIHEDSKAMP I 1943-1945.
DE BLEV I 1945 BEGRAVET PÅ BISPEBJERG KIRKEGÅRD I KØBENHAVN.

Fredag den 26. marts 1943 blev den 29 årige korporal Eli Knudsen, som var tjenestegørende ved Nørdøstgrønlands Slædepatrulje, dræbt ved Sandodden på Østgrønland, da patruljen faldt
i et tysk baghold.

Søndag den 29. august 1943 blev den 26 årige torpedo-underkvartermester af 2. grad Christian Thomsen dræbt, da den tyske hær overfaldt minestrygeren Hajen i Korsør.


CHRISTIAN THOMSEN – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev den 28 årige søløjtnant Aage Rübner Jørgensen ( 30. maj 1915 -29. august 1943 ) skudt og dræbt af tyske soldater, da den tyske hær overfaldt minestrygeren Hajen i Korsør. Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.


AAGE RÜBNER JØRGENSEN – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev den 19 årige matheelev Ove Kaj Rasmussen ( 21. oktober 1923 – 29. august 1943, skudt og dræbt af tyske soldater ombord på kaserneskibet Fyen ved Holmen i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.


OVE KAJ RASMUSSEN – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev værnepligtig Børge Emil Georg Christensen dræbt, da den tyske hær overfaldt kaserneskibet Fyen på Holmen i København.


BØRGE EMIL GEORG CHRISTENSEN – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev værnepligtig Niels Bøje Olsen dræbt, da den tyske hær overfaldt Patruljekutteren P7 i Nyborg.


NIELS BØJE OLSEN – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev den 20 årige overkonstabel Knud Basse Jensby ( 20. februar 1923 – 29. august 1943 ) skudt og dræbt af tyske soldater, da den tyske hær overfaldt Middelgrundsfortet i København. Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.


KNUD BASSE JENSBY – BLEV DRÆBT DEN 29. AUGUST 1943.

Søndag den 29. august 1943 blev den 25 årige artilleri-kvartermester af 3. grad, Helge Emil Andreasen ( 9. marts 1918 – 29. august 1943 ), hårdt såret af skud, da den tyske hær overfaldt artilleriskibet Niels Juel i Isefjorden.
Han døde senere samme dag på hospitalet af sine alvorlige kvæstelser.
Helge Emil Andreasen blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.


HELGE EMIL ANDREASEN – BLEV HÅRDT SÅRET DEN 29. AUGUST 1943, OG DØDE SENERE SAMME DAG PÅ HOSPITALET AF SINE KVÆSTELSER.

Søndag den 29. august 1943, blev den 25 årige menig nr. 840 fra hærens 6. artilleriafdeling, Aage Edvard Hansen ( 14. juli 1918 – 29. august 1943 ) skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 27 årige premierløjtnant fra Garderhusarregimentet,
Poul Arne Hansen-Nord ( 7. marts 1916 – 29,. august 1943 ) skudt og dræbt af tyske soldater
i Næstved, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den den 22 årige menig nr. 573  fra den 21. batallion,
Ove Edgar Breyen Hilker ( 14. januar 1921 – 15. oktober 1943 ), hårdt såret af skud fra tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Den 15. oktober 1943 døde han af sine kvæstelser.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 22 årige menig nr. 554 fra den 21. batallion,
Robert Vilhelm Isbo ( 26. marts 1921 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 21 årige menig nr. 20 fra felttøjmesterkvarteret,
Hans Kristian Jørgensen ( 4. februar 1922 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 49 årige overofficiant fra den 21. batallion, Ove Kai Karbo
( 6. september 1893 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 21 årige menig nr. 487 fra den 3. livgardebatallion,
Lars Johannes Bødtcher Larsen ( 4. juli 1922 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 21 årige korporal fra 6. artilleriafdeling, Svend Halager Michelsen ( 15. november 1921 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 22 årige menig nr. 832 fra 6. artilleriafdeling,
Poul Vilhelm Olsen ( 11. maj 1921 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Søndag den 29. august 1943, blev den 21 årige soldat fra den 20. batallion, Bjørn Ivan Jacobsen
( 5. januar 1922 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i Nyborg, da den tyske hær overfaldt den danske hær. Han blev begravet på Løvel Kirkegård.

foto: Olaf Berg Nielsen.
BJØRN IVAN JACOBSEN BLEV SKUDT AF TYSKE SOLDATER I NYBORG.

Søndag den 29. august 1943, blev den 33 årige kaptajnløjtnant og adjudant ved livgarden,
Sigurd Snerding ( 20. december 1909 – 29. august 1943 ), skudt og dræbt af tyske soldater i København, da den tyske hær overfaldt den danske hær.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Lørdag den 18. marts 1944, blev den 23 årige premierløjtnant af fodfolket, S. Aa. Larsen
( 31. marts 1920 – 18. marts 1944 ), skudt og dræbt i kamp for Danmarks frihed.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

Mandag den 4. december 1944, døde den 28 årige søløjtnant Poul Erik Hildahl ( 1916 – 4. december 1944 ) på det tyske lazerat ved Nylandsvej. Han var blevet arresteret i Korsør den 2. december 1944 af Gestapo, men forsøgte at flygte under transporten på vej til København.
Han blev skudt ned af de tyske Gestapo-soldater og blev hårdt såret, men døde to dage senere den 4. december 1944 af sine kvæstelser.
Poul Erik Hildahl blev begravet i Ryvangen efter krigens slutning i 1945.


POUL ERIK HILDAHL – BLEV SKUDT OG DRÆBT DEN 4. DECEMBER 1944.

Onsdag den 21. marts 1945 blev den 57 årige kontreadmiral Carl Hammerich dræbt, mens han sad fængslet på Shell-huset i København, da 18 engelske musquitofly fra Royal Air Force bombede Gestapos hovedkvarter Shell-huset i København.


CARL HAMMERICH – BLEV DRÆBT DEN 21. MARTS 1945.

Søndag den 6. maj 1945 blev den 23 årige menig nr. 2140, Bobby Erling Andreasen
( 11. december 1921 – 6. maj 1945 ), fra Den Danske Brigade, dræbt dræbt i kamp imod den tyske besættelsesmagt i København.
Han blev begravet ved soldatergravene på Bispebjerg Kirkegård i København.

***********************************************************************

Mandag den 27. januar 1947, blev værnepligtig Andree Verner Nielsen fra minørtjenesten, dræbt under minerydning, da en tysk mine eksploderede på Vesterhavet udfor Hvide Sande.

Mandag den 27. januar 1947, blev værnepligtig Niels Tilsted Kjeldsen fra minørtjenesten, dræbt under minerydning, da en tysk mine eksploderede på Vesterhavet udfor Hvide Sande.

Mandag den 27. januar 1947, blev værnepligtig Peter Rasmus Bech-Christensen fra minør- tjenesten, dræbt under minerydning, da en tysk mine eksploderede på Vesterhavet udfor Hvide Sande.

Mandag den 27. januar 1947, blev den 41 årige mine-kvartermester af 1. grad Axel Johannes Sørensen fra minørtjenesten, dræbt under minerydning, da en tysk mine eksploderede på Vesterhavet udfor Hvide Sande.

Mandag den 27. januar 1947, blev torpedo-underkvartermester K. Aage Kolte-Sørensen fra minørtjenesten, dræbt under minerydning, da en tysk mine eksploderede på Vesterhavet udfor Hvide Sande.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 30 årige kaptajnløjtnant Bent Rønne, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 24 årige maskinkonstabel Niels Severin Poulsen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 22 årige værnepligtige befaren Einer Jørn Benno Lauritsen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.


EINER JØRN BENNO LAURITSEN – DRUKNEDE DEN 6. OKTOBER 1948.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 22 årige værnepligtige Tom James Jørgensen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 22 årige værnepligtige Peter Frederik Bærentzen Jensen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 21 årige værnepligtige befaren Gert Christensen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 21 årige radiokonstabel Bent Mollerup Bensen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 6. oktober 1948, omkom den 21 årige matroskonstabel Henning Andersen, da inspektionskutteren Alken forsvandt sporløst fra havets overflade ved Grønlands Østkyst.

Onsdag den 12. januar 1949, fløj den 22 årige løjtnant A. Limskov Jørgensen, fra Aarhus, et Spitfire-fly i luftrummet syd for Ikast. Pludselig blev han blændet af snefog og mistede orienteringen, hvorefter han fløj direkte ned i jorden med 500 kilometer i timen.
A. Limskov Jørgensen var dræbt på stedet.


A. LIMSKOV JØRGENSEN – BLEV DRÆBT VED EN FLYULYKKE – 12. JANUAR 1949.

Fredag den 26. august 1949, omkom den 45 årige torpedokvartermester af 1. grad Hans Kristian Krogh Rasmussen, da han ved en dykkerulykke under minestrygning i Århus-bugten blev dræbt.


SPITFIRE FLY MODEL HF. IX.

Onsdag den 28. september 1949, blev chefen for 2. jagereskadrille, den 39 årige kaptajn Niels Viggo Halfdan de Meza von Holstein-Rathlou ( 4. december 1910 – 28. september 1949 ) dræbt, da han fløj i et Spitfire H.F. IX fly over Øresund udfor Skodsborg i 600 meters højde,da flyet pludselig styrtdykkede imod havoverfladen, med en fart på 600-700 km. i timen.
Kaptajn Niels Viggo Halfdan de Meza von Holstein-Rathlou blev dræbt på stedet, da flyet
blev knust imod havoverfladen på Øresund.


NIELS VIGGO HALFDAN DE MEZA VON HOLLSTEIN-RATHLOU – HER SAMMEN MED SIN SVENSKE HUSTRU – SKUESPILLERINDEN SONJA WIGERT.


KATTEGAT I ØRESUND, HVOR SPITFIRE-FLYET RAMTE HAVOVERFLADEN.

**************************************************************************


NORTH AMERICAN HARVARD.                        AIRSPEED A.S. 10 OXFORD.

Tirsdag den 7. marts 1950 blev menig af flyvertropperne Harry Smedegaard Marquart dræbt, da han sad som passager i et North American Harvard militærfly, som kolliderede i luften i 300 meters højde med et Airspeed A.S. 10 Oxford militærfly. Ulykken skete udenfor Værløse flyveplads.


HARRY SMEDEGAARD MARQUART – BLEV DRÆBT DEN 7. MARTS 1950.

Tirsdag den 7. marts 1950 blev den 23 årige flyverløjtnant Jørgen Hindse-Nielsen dræbt, da han som pilot fløj et North American Harvard militærfly, som kolliderede i luften i 300 meters højde med et Airspeed A.S. 10 Oxford militærfly. Jørgen Hindse-Nielsen gjorde flyet klar til landing, da den tragiske ulykke skete udenfor Værløse flyveplads.


JØRGEN HINDSE-NIELSEN – BLEV DRÆBT DEN 7. MARTS 1950.

Tirsdag den 7. marts 1950 blev den 24 årige sekondløjtnant Jørgen Gerhard Christensen dræbt, da han som pilot fløj et Airspeed A.S. 10 Oxford militærfly, som kolliderede i luften i 300 meters højde med et North American Harvard militærfly. Jørgen Gerhard Christensen var netop lettet fra Værløse flyveplads, da den tragiske ulykke skete udenfor Værløse flyveplads.


JØRGEN GERHARD CHRISTENSEN – BLEV DRÆBT DEN 7. MARTS 1950.

Onsdag den 29. marts 1950, styrtede endnu et dansk militærfly ned et sted i Danmark.
Piloten blev dræbt, da flyet blev knust imod jorden.

Torsdag den 4. maj 1950, blev den 34 årige kaptajnløjtnant Carlo Friis Sørensen ( 22. februar 1916 – 4. maj 1950 ) dræbt, da hans fly under en præstationsflyvning over København Havn ved Langelinie, ramte en mast fra et lystfartøj i lystbådehavnen, hvorved Meteorjageren fik revet en del af halepartiet af. Kort efter styrtede Carlo Friis Sørensen ned med sin Gloster Meteor Mark IV jager, som blev knust på græsplænen ved Orlogsværftet i København.
Han havde dog sekunder inden sprunget ud med en faldskærm, men halepartiet fik fat i snorene fra faldskærmen, hvorved han blev trukket med i døden på jorden.
Carlo Friis Sørensen blev i maj 1950 begravet på Holmens Kirkegård i København.

GLOSTER METEOR MARK IV JAGER.

KAPTAJNLØJTNANT CARLO FRIIS SØRENSEN BLEV DRÆBT DEN 4. MAJ 1950,
DA HAN STYRTEDE NED MED EN GLOSTER METEOR MARK IV JAGER.


CARLO FRIIS SØRENSEN’S GRAVSTEN PÅ HOLMENS KIRKEGÅRD.

Mandag den 18. september 1950, var to danske jetjagere fra Flyvastation Karup på en rutine- flyvning, da flyene kolliderede i luften. Piloterne reddede livet, da de sprang ud i faldskærm.

Onsdag den 8. november 1950, fløj den 28 årige løjtnant af reserven Harry Staunsholt Nielsen en Gloster Meteor-jager nr. 263 over Sundsø nær Krarup. Han foretog en stejl opstigning fra 50 meter til 300 meters højde, da den ene jetmotor pludselig eksploderede. Sekunder senere styrtede jetflyet ned, hvorved han blev dræbt. Passageren i flyet, den 22 årige flyverløjtnant Mogens Back, blev også dræbt.


HARRY STAUNSHOLT NIELSEN OG MOGENS BACK BLEV DRÆBT, DA DERES GLOSTER METEOR JAGER MISTEDE EN MOTOR OG STYRTEDE NED.


GLOSTER METEOR JAGER NR. 263 I FORMATION.

Tirsdag den 13. februar 1951, blev to danske jetpiloter dræbt, da deres fly styrtede ned ved Karup.

Søndag den 11. marts 1951, indebrændte den 21 årige marinesoldat Aksel Jensen, idet der opstod en utæthed i en kakkelovn, hvor han sov i en barak i Sødallejren ved Frederiksværk.Ilden fik hurtigt fat i træværket i barakken. 30 soldaterkammerater reddede sig ud af den brændende bygning. Mandag den 12. marts 1951, fandt man det forkullede lig af Aksel Jensen i ruinerne.

Onsdag den 9. maj 1951 under øvelsesflyvning stødte to af forsvarets jetfly sammen i luften over Marbjerg Kirke, nord for Holstebro. Begge jetfly styrtede kort efter til jorden.
Den ene pilot nåede at springe ud af jetflyet i sin faldskærm, og reddede derved livet.
Løjtnant Palle E. Sørensen nåede ulykkeligvis ikke at springe ud af jetflyet i sin faldskærm.
Han blev dræbt på stedet da flyet ramte jorden.


PALLE E. SØRENSEN – BLEV DRÆBT DA HANS JETFLY RAMTE JORDEN.

Lørdag den 25. august 1951, druknede fire danske soldater i Vesterhavet.

Lørdag den 22. september 1951, styrtede et Spitfire-fly ned under en efterårsmanøvre.
En 12 årig dreng blev dræbt, da han blev ramt af flyet.

Lørdag den 20. oktober 1951, fløj den 25 årige løjtnant Arne Schjødt Jensen et Airspeed A.S.
10 Oxford militærfly fra Karup til Københavns Lufthavn. Da maskinen passerede Sydhavnkvarteret i retning mod Amager, rullede der pludselig en tågebanke op foran maskinen, som sekunder senere ramte en skibsmast. Maskinen fløj et par hundrede meter i 50 meters højde, inden flyet dykkede og blev knust imod jorden ved Slusen nær Sydhavnen. Ombord var piloten Arne Schjødt Jensen fra Hadsten, 48 årige kaptajnløjtnant Knud Frederik Mørkebjerg fra Frederiksberg og den 21 årige flyvermath V. H. Ibsen fra København. De blev alle tre dræbt på stedet, da flyet ramte jorden.
Ombord på flyet var også den 32 årige overfenrik K. B. Mogensen fra København, der som den eneste nåede at springe ud af flyet i faldskærm, i sekunderne inden det styrtede ned.


AIRSPEED A. S. 10 OXFORD FLYET BLEV KNUST IMOD JORDEN NÆR SYDHAVNEN.

Fredag den 23. november 1951 blev den 31 årige søløjtnant Egon Frederik Priør dræbt, da Mineværkstedet på Holmen i København eksploderede. Desuden blev 14 brandfolk dræbt.

Fredag den 23. november 1951 blev den 31 årige artillerimekaniker-kvartermester af 3. grad Svend Erik Warthoe Petersen dræbt, da Mineværkstedet på Holmen i København pludselig eksploderede. Desuden blev 14 brandfolk dræbt.

Fredag den 21. december 1951, blev en vagtkommandør dræbt  ved et vådeskud af en soldat, under en dumdristig prøve.


ET NORTH AMERICAN HARVARD SKOLEFLY STYRTEDE NED VED GANLØSE.

Tirsdag den 22. januar 1952, fløj den 23 årige løjtnant Jørgen Fobian Jørgensen i et North American Harvard fly, tæt på Værløse flyveplads. Han ville som sædvanlig vise sin medpassager, oversergent G. Spanggaard Pedersen, en kunstflyvningsmanøjre, men få sekunder efter råbte han i radioen “Den går i spin for mig”.
Kort efter styrtede flyet ned og blev knust i en tørvegrav ved Ganløse Ore.
Jørgen Fobian Jørgensen og G. Spanggaard Pedersen var dræbt på stedet.


JØRGEN FOBIAN JØRGENSEN.                             G. SPANGGAARD PEDERSEN.


NORTH AMERICAN HARVARD FLYET EFTER ULYKKEN.

Mandag den 31. marts 1952, styrtede et dansk militær jetfly ned ved Viborg. Piloten blev dræbt.

Onsdag den 23. april 1952, druknede teleoversergent B.N. Olsen, da han faldt overbord fra motortorpedobåden Musvågen ved Karlskrona i Sverige.

Lørdag den 17. maj 1952, faldt værnepligtig Jan Olsen overbord fra korvetten Galathea i Panama Bugten, hvor han forsvandt i bølgerne. Han lig blev aldrig fundet.


JAN OLSEN – DRUKNEDE OG FORSVANDT I BØLGERNE DEN 17. MAJ 1952.

Lørdag den 9. august 1952, fløj den næstkommanderende på flyveskolen på Avnø, et helt nyt fly
( K.Z. 10 ) beregnet til skoleflyvning.
Pludselig gik flyvemaskinen over i et rygspin og styrtede mod jorden, hvor den blev knust på en roemark, 50 meter fra hovedbygningen til Ellehøjgården, som lå fire kilometer fra flyvepladsen. Flyverkaptajn Harry Pontoppidan Sørensen havde ikke faldskærm på og var dræbt på stedet.


HARRY PONTOPPIDAN SØRENSEN                     K.Z. 10 SKOLEFLYET EFTER ULYKKEN.

Torsdag den 21. august 1952, blev den danske flyverelev Vilhelm Grønbæk dræbt ved et flystyrt i Canada.

Fredag den 12. september 1952, eksploderede et dansk jetfly i luften over Djursland. Piloten blev
dræbt ved ulykken.

Torsdag den 19. februar 1953, under en prøveflyvning med et K.Z. 10 fly over Lille Rørbæk, skete der pludselig en voldsom eksplosion ombord, som splintrede flyet.
Flyets pilot flyveinstruktør, den 24 årige flyverløjtnant Torkild Thorsen ( 26. juli 1928 – 19. februar 1953 ) og maskinens observatør, oversergent Seir Carlsen fra Måløv, blev dræbt, da flyet styrtede ned i Store Bælt.
Efter endnu en fatal ulykke med denne maskintype, blev der iværksat en gennemgribende undersøgelse af flyets konstruktion, hvorefter adskillige forbedringer blev iværksat.
Flyverløjtnant Torkild Thorsen blev i 1953 begravet på Holmens Kirkegård i København.


TORKILD THORSEN.                                                   SEIR CARLSEN.


TORKILD THORSEN’S GRAVSTEN PÅ HOLMENS KIRKEGÅRD I KØBENHAVN.

Torsdag den 19. marts 1953, fløj kaptajnløjtnant N.B. Larsen et Airspeed A.S. 10 Oxford militærfly, og kort før indflyvning over luftværnsbatterierne ved Rytterknægten på Bornholm, dukkede der pludselig et tæt tågebanke op.N.B. Larsen mistede orienteringen og fløj direkte ind i klipperne, hvorefter flyet blev knust tæt ved Kongedybet på Bornholm. Både kaptajnløjtnant N.B. Larsen og observatøren løjtnant Bent Helge Stier Andersen blev dræbt på stedet, da flyet ramte klipperne.


RESTERNE AF AIRSPEED A.S. 10 OXFORD FLYET, TÆT PÅ KONGEDYBET.


N.B. LARSEN.                                                             BENT HELGE STIER ANDERSEN.

Lørdag den 28. marts 1953 blev maskinkonstabel Børge Larsen livsfarligt såret, da han opholdt sig i maskinrummet ombord på minelæggeren Lougen, hvor der under en havnemanøvre i Rønne Havn skete en eksplosion. Ulykken skete efter en utæt benzindunk havde udsendt dampe i maskinrummet. Da skibet lagde an til kaj tændte besætningen det elektriske spil, hvorved gnister antændte benzindampene. Børge Larsen blev i hast kørt på hospitalet, hvor han senere døde af sine alvorlige kvæstelser fra eksplosionen.


BØRGE LARSEN.                                                    LOUGEN’S SPRÆNGTE AGTERDÆK.

Lørdag den 28. marts 1953 blev maskinkonstabel Poul E. Nielsen livsfarligt såret, da han opholdt sig i maskinrummet ombord på minelæggeren Lougen, hvor der under en havnemanøvre i Rønne Havn skete en eksplosion. Ulykken skete efter en utæt benzindunk havde udsendt dampe i maskinrummet. Da skibet lagde an til kaj tændte besætningen det elektriske spil, hvorved gnister antændte benzindampene. Poul E. Nielsen blev i hast kørt på hospitalet, hvor han senere døde af sine alvorlige kvæstelser fra eksplosionen.


POUL E. NIELSEN.                                                 LOUGEN’S SPRÆNGTE AGTERDÆK.

Lørdag den 28. marts 1953 blev maskinløjtnant A.F. Evers livsfarligt såret, da han opholdt sig i maskinrummet ombord på minelæggeren Lougen, hvor der under en havnemanøvre i Rønne Havn skete en eksplosion. Ulykken skete efter en utæt benzindunk havde udsendt dampe i maskinrummet. Da skibet lagde an til kaj tændte besætningen det elektriske spil, hvorved gnister antændte benzindampene. A.F. Evers blev i hast kørt på hospitalet, hvor han senere døde af sine alvorlige kvæstelser fra eksplosionen.


A.F. EVERS.                                                            LOUGEN’S SPRÆNGTE AGTERDÆK.

Fredag den 8. maj 1953 eksploderede en dansk jetjager i luften over Storbælt, nær Sprogø.
Piloten blev dræbt.

Tirsdag den 19. maj 1953, var fire danske jetfly på formationsflyvning over farvandet mellem Langeland og Thurø. Men da flyene skulle skifte position, ramte to af jetflyene hinanden, hvorefter de brød i brand og styrtede i havet. Løjtnant Niels Harche Petersen fra Flyvestation Aalborg, og løjtnant Vagn Christensen fra Flyvestation Aalborg blev dræbt i hver deres jetfly.
Vagn Christensen’s søn som også blev pilot i flyvevåbnet, omkom den 25. oktober 1977, da han i et Saab Draken F35 jetfly styrtede i havet ved Gedser.


NIELS HARCHE PETERSEN.                                         VAGN CHRISTENSEN.

Fredag den 29. maj 1953 under en træningsflyvning i U.S.A., blev den danske flyversergent Chr. A. Jensen dræbt ved en tragisk flyulykke.


CHR. A. JENSEN – BLEV DRÆBT UNDER EN TRÆNINGSFLYVNING I U.S.A.

Mandag den 29. juni 1953, styrtede en dansk jetjager ned over Limfjorden. Piloten blev dræbt.

Tirsdag den 21. juli 1953, styrtede en dansk jetjager ned i Vesterhavet. Piloten blev dræbt.

Torsdag den 27. august 1953, styrtede en helikopter ned på Grønland.
Fenrik Palle Hoffmann blev dræbt ved ulykken.

Tirsdag den 22. september 1953, gjorde en jetpilot et dristigt forsøg på at redde sit jetfly.
Det lykkedes ikke og han blev dræbt, da flyet styrtede ned ved Kolding.

Onsdag den 4. november 1953, blev to danske jetpiloter dræbt, da deres fly styrtede ned.

Lørdag den 14. november 1953, stødte to jetjagere sammen over Karup. Begge piloter blev dræbt.

Tirsdag den 14. december 1953, eksploderede en granat imellem 20 sergenter der var på øvelse.
En soldat blev dræbt ved ulykken.

Onsdag den 30. december 1953, blev to soldater dræbt ved Nørresundby, da de var på vej hjem på nytårs-orlov.

*********************************************************************

Onsdag den 20. januar 1954, styrtede en jetjager ned ved Aalborg. Piloten overlevede flystyrtet.

Onsdag den 27. januar 1954, styrtede en USA-jetjager ned i Kastrup. Piloten blev dræbt.

Torsdag den 11. februar 1954, blev en ung flyverløjtnant dræbt, da hans fly styrtede ned.

Mandag den 1. marts 1954, forsvandt en jetjager med to ombord sporløst over Kattegat.

Tirsdag den 16. marts 1954, forsvandt en jetjager med to ombord sporløst over Århus-bugten.

Torsdag den 18. marts 1954, standsede Danmarks forsvarsminister Rasmus Hansen al flyvning med F-84 Thunder jetfly, efter fem piloter var styrtet ned med disse fly indenfor en måneds tid, i perioden fra midten af februar 1954 og indtil den 18. marts 1954.
Den 24. marts 1954, blev jetflyvningen genoptaget påny.
Den 9. april 1954 blev Comet-jetjagerne taget ud af drift.


F-84 THUNDER JETFLY I FORMATION – I FORÅRET 1954.

Det første F-84 Thunder jetfly styrtede ned syd for Nibe. De to andre F-84 Thunder jetfly forsvandt over Kattegat. Yderlige to F-84 Thunder jetfly forsvandt under flyvning over Århus-bugten.
De dræbte piloter var løjtnant Jens Rabjerg, kaptajn H. O. Tonnesen, overfenrik Max Petersen, løjtnant og instruktør O.J. Høgh-Simonsen og løjtnant Ole Jess Mouritzen.


JENS RABJERG.                        H. O. TONNESEN.                        MAX PETERSEN.


O. J. HØGH-SIMONSEN.         OLE JESS MOURITZEN.

Onsdag den 24. marts 1954, blev en opservatør dræbt og en pilot kvæstet under en militærøvelse.

Lørdag den 10. april 1954, fløj en dansk jetjager i fuld fart imod en klit ved Nymindegab.
Piloten blev dræbt.

Onsdag den 14. april 1954, styrtede en dansk jetjager ned ved Limfjorden. Piloten blev dræbt.

Mandag den 21. juni 1954, styrtede en dansk jetjager ned på en mark, nord for Århus. Flyet eksploderede i et stort flammehav, da det ramte jorden. Piloten blev dræbt.

Fredag den 24. september 1954, styrtede en dansk jetjager ned i Jylland. Piloten blev dræbt.

Onsdag den 6. oktober 1954, druknede en dansk soldat under en øvelse ved Herning.

Torsdag den 18. november 1954, styrtede et af forsvarets jetfly ned i Lillebælt, hvor flyet brød i brand. Piloten blev dræbt ved ulykken.

***********************************************************************

Lørdag den 29. januar 1955, blev en soldat dræbt ved en bilulykke, mens 4 andre blev såret.

Fredag den 4. februar 1955, blev en dansk jetpilot dræbt i Canada.

Fredag den 11. februar 1955, blev endnu en dansk jetpilot dræbt i Canada.

Onsdag den 23. marts 1955, styrtede et af forsvarets jetfly ned i havet ved Jammerbugten, ud for Svinkløv. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Onsdag den 30. marts 1955, styrtede et af forsvarets jetfly ned i havet et sted i Danmark.
Piloten blev slynget ud og dræbt, fastspændt til katapultsædet.

Torsdag den 12. maj 1955, styrtede et af forsvarets F-84G Thunder jetfly ned ved Terndrup, mellem
Aalborg og Hadsund. Piloten, flyverløjtnant Povl Erik Johansen, blev dræbt ved ulykken.

Tirsdag den 27. september 1955, styrtede et af forsvarets jetfly ned på Sydsjælland.
Piloten blev dræbt ved ulykken.

Søndag den 18. december 1955, eksploderede et af forsvarets F-84 Thunder jetfly pludselig i luften, hvorefter flyet styrtede ned i Limfjorden. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Fredag den 29. december 1955, styrtede et af forsvarets F-84 Thunder jetfly ned ved Flyvestation Skrydstrup. Piloten blev dræbt ved ulykken.

************************************************************************

Torsdag den 2. februar 1956, styrtede et af forsvarets F-84 Thunder jetfly ned ved Bramminge.
Piloten blev dræbt ved ulykken.

Fredag den 10. februar 1956, styrtede et af forsvarets F-84 Thunder jetfly ned i Sønderjylland.
En amerikansk flyinstruktør blev dræbt ved ulykken,

Søndag den 26. februar 1956 omkom korporal i søværnet Bjørn Aage Wodstrup, da han under et redningsforsøg druknede i havet udfor Frederikshavn.

Søndag den 26. februar 1956 omkom værnepligtig i søværnet Edmund Søren Wich, da han under et redningsforsøg druknede i havet udfor Frederikshavn.

Søndag den 26. februar 1956 omkom værnepligtig i søværnet Gunnar Mikkelsen, da han under et redningsforsøg druknede i havet udfor Frederikshavn.

Søndag den 26. februar 1956 omkom værnepligtig i søværnet Kaj Egon Frederiksen, da han under et redningsforsøg druknede i havet udfor Frederikshavn.


MINDETAVLE OVER DE FIRE SOLDATER FRA SØVÆRNET, SOM DRUKNEDE UNDER ET REDNINGSFORSØG VED FREDERIKSHAVN – DEN 26. FEBRUAR 1956.

Søndag den 27. maj 1956, styrtede et af forsvarets jetfly ned, på vej hjem fra en fly-opvisning ved Holbæk. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Mandag den 4. juni 1956, styrtede et af forsvarets jetfly ned i Midtjylland, da flyet blev udsat for et såkaldt “lydmur-styrt”. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Lørdag den 28. juli 1956, omkom den 32 årige officer Svend Aage Rasmussen ( 3. juli 1924 – 28. juli 1956 ), mens han gjorde tjeneste i Mellemøsten.

***********************************************************************

Onsdag den 23. januar 1957, blev den 20 årige konstabel Godtfred Sigfred Larsen ( 22. april 1936 – 23. januar 1957 ) fra Vordingborg-garnisionen, dræbt ved et tragisk vådeskud, mens han gjorde tjeneste i den dansk-norske Suez-styrke i Gaza. Ulykken skete i lejren mellem Suez-kanalen og den Israelske grænse. Godtfred Sigfred Larsen stammede fra Ryemose.


GODTFRED LARSEN BLEV DRÆBT VED EN VÅDESKUDSULYKKE I JANUAR 1957.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 24 årige maskinkonstabel Svend Haugaard Sørensen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank i havnen ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.

ORLOGSKUTTEREN TERNEN.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 23 årige telekonstabel Bent Ferdinand Sørensen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sankved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.


BENT FERDINAND SØRENSEN – DRUKNEDE DEN 25. JANUAR 1957.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 21 årige værnepligtige Per Jørgen Nauta Svendsen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombnord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø havn.


PER JØRGEN NAUTA SVENDSEN – DRUKNEDE DEN 25. JANUAR 1957.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 19 årige værnepligtige Poul Andreas Pedersen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 30 årige kaptajnløjtnat Erik Erling Olsen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.


ERIK ERLING OLSEN – DRUKNEDE DEN 25. JANUAR 1957.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 23 årige søløjtnant Bo Ibæk Jacobsen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 21 årige værnepligtige Georg Krogh Andersen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.

ORLOGSKUTTEREN TERNEN.

Fredag den 25. januar 1957, omkom den 20 årige værnepligtige Arthur Andersen, da han var ombord på orlogskutteren Ternen, som sank ved Ravns Storø på Grønland, på grund af overisning. Alle 8 mand ombord druknede ved forliset, 3 mand blev aldrig fundet.
Først torsdag den 31. januar 1957, blev Ternen fundet på bunden af Ravns Storø Havn.
Den 9. februar 1957, blev ligene af 4 mand fundet i vandet ved den forliste kutter.

Torsdag den 28. februar 1957, faldt den 23 årige søløjtnant Flemming Fliis overbord fra minestrygeren Grønlund, ved den Biscayiske Bugt under indsejlingen til kanalen.
Skibet var på vej hjem fra USA. Flemming Fliis druknede i bølgerne.


FLEMMING FLIIS DRUKNEDE I BØLGERNE VED DEN BISCAYISKE BUGT I USA.

Onsdag den 6. februar 1957, blev den danske jetpilot Erik Krogh dræbt i Canada.

Søndag den 5. maj 1957, omkom den 20 årige Hans Ole Herman Schmidt ( 15. oktober 1936 – 5. maj 1957 ) ved en tragisk vådeskudsulykke, mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.

Torsdag den 8. august 1957, blev en dansk jet-pilot dræbt på Djursland, da hans faldskærm ikke foldede sig ud.

Onsdag den 4. september 1957, blev maskinkonstabelelev Knud Ingemann Thomsen dræbt, da han var ombord på motortorpedobåden Høgen, som kolliderede med torpedobåden Flyvefisken i Storebælt.

Tirsdag den 10. september 1957, faldt den værnepligtige C. J. Antonsen i vandet ved torpedo- bådsbroerne i Holmen ved København, hvor han druknede.

Søndag den 22. september 1957, kolliderede to af flyvevåbnets jetfly i luften under Atlantøvelsen.
Den ene pilot blev dræbt, da flyet blev knust imod jorden og brød i brand.

Mandag den 18. november 1957, styrtede en dansk jetjager med to personer ombord nedover Limfjorden. Begge piloter blev dræbt.

**************************************************************************

Lørdag den 25. januar 1958, styrtede to af forsvarets jetjagere ned ved Karup, mens to andre jetjagere nødlandede, blot indenfor 50 minutter.

Mandag den 17. marts 1958, styrtede et af flyvevåbnets F84 Thunder (torden) jetfly ned over landsbyen Uhre ved Vejle. Piloten blev dræbt ved ulykken, mens to gårde blev sat i brand.

Fredag den 18. april 1958, forsvandt en dansk militærpatrulje på to mand sporløst i Nordgrønland.

Onsdag den 28. maj 1958, eksploderede en øvelsesmine imellem hænderne på 3 værnepligtige, ombord på en orlogskutter. To soldater blev dræbt.

Torsdag den 26. juni 1958, blev to danske piloter dræbt, da deres skolefly styrtede ned ved Christiansfeld.

Torsdag den 18. september 1958, fløj en dansk jetjager direkte imod en bjergtop ved Hannover i Tyskland. Piloten blev dræbt.

**************************************************************************

Mandag den 26. januar 1959 kl. 11.30, var et af flyvevåbnets F84 Thunder (torden) jetfly på øvelse, ved flyvevåbnets skydeterræn. Pludselig mistede flyet højde og styrtede ned ved Tranum Klit i Nordjylland, hvorved flyet blev knust og brød i brand. Den danske pilot omkom ved styrtet.


EN DANSK PILOT MISTEDE LIVET DEN 26. JANUAR 1959, DA HAN FLØJ ET AF FORSVARETS F-84 THUNDER JETFLY, DER STYRTEDE NED OG BLEV KNUST.

Onsdag den 26. august 1959 omkom den 43 årige orlogskaptajn Knud Alexander Edvards, da
han sad i en amerikansk helikopter, der styrtede ned nær Thule på Grønland.


KNUD ALEXANDER EDVARDS – BLEV DRÆBT VED ET HELIKOPTER-STYRT.

Fredag den 20. november 1959, styrtede en dansk to-sædet jetjager ned over Nord-Samsø.
Begge piloter blev dræbt ved ulykken.

Mandag den 28. december 1959, omkom den 29 årige Hans Eggers Hansen ( 19/2 1930 –
28. december 1959, mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.

*********************************************************************

Mandag den 30. januar 1961, omkom den 28 årige sergent Arne Roland Hansen ( 24. august 1932 – 30. januar 1961 ), mens han gjorde tjeneste i Congo.

Mandag den 13. februar 1961, omkom den 20 årige konstabel Jens Peter Staugaard ( 27. juli 1940 – 13. februar 1961 ), mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.

Mandag den 29. maj 1961, kolliderede to danske jetjagere i luftet over Kattegat udfor Århus.
Begge piloter blev dræbt ved ulykken.

*********************************************************************

Torsdag den 11. januar 1962, blev to gardere dræbt ved en morter-eksplosion ved Jægerspris.

Fredag den 9. marts 1962, omkom den 26 årige konstabel Frede Rasmussen ( 27. januar 1936 – 9. marts 1962 ), mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.

Mandag den 10. september 1962, omkom den 29 årige sergent Peter Jensen Ejskjær ( 15. november 1932 – 10. september 1962 ), mens han gjorde tjeneste i Gasa.

Lørdag den 8. december 1962, styrtede et USA-jetfly ned ved Flyvestation Aalborg.
Begge piloter blev dræbt ved ulykken.

*********************************************************************

Lørdag den 16. februar 1963, omkom den 21 årige konstabel Leif Nielsen Jensen ( 7. maj 1941 – 16. februar 1963 ), mens han gjorde tjeneste i Congo.

I efteråret 1963 kort før middagstid, skete der en tragisk vådeskudsulykke på skydeterrænet
i Øvelseslejren Hevring ved Randers, da en menig gruppefører fra Dronningens Livregiment blev ramt af skud, affyret af en hofteskydende maskingeværskytte. Soldaten var dræbt på stedet.

Tirsdag den 17. september 1963, omkom den 21 årige konstabel Kurt Larsen Bang ( 4. oktober 1941 – 17. september 1963 ), mens han gjorde tjeneste i Gasa, Ægypten.

*********************************************************************

Mandag den 1. juni 1964 faldt artillerisergent A. E. R. Hansen overbord fra motortorpedo- båden Hejren i Kattegat udfor Korshage, hvor han druknede i bølgerne.

Onsdag den 29. juli 1964, reddete to piloter livet i deres faldskærm, da deres fly styrtede ned ved Jels i Sønderjylland.

Torsdag den 13. august 1964, omkom den 19 årige sergent Arne Staal Nielsen ( 4. september 1944 – 13. august 1964 ) ved en tragisk drukneulykke, mens han gjorde tjenerte på Cypern.

Søndag den 6. september 1964, blev en 21 årig sergent dræbt af et lyn på skydeterrænet ved Jægerspris i Nordsjælland.

Fredag den 27. november 1964, omkom den 22 årige konstabel Carl Erik Gjedsted ( 10. juli 1942 – 27. november 1964 ) af en pludselig opstået sygdom, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

*********************************************************************

Søndag den 10. januar 1965 omkom den 21 årige sergent Niels Verner Haar Larsen ( 8. november 1943 – 10. januar 1965 ) ved en bilulykke, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Torsdag den 5. august 1965, blev et dansk militær jetfly knust imod en fjeldtop i Norge.
Piloten blev dræbt ved ulykken.

***********************************************************************

Fredag den 18. marts 1966, blev den 21 årige konstabel Kurt Tage Jørgensen ( 18. juni 1944 – 18. marts 1966 ) dræbt ved et flystyrt, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Fredag den 18. marts 1966, blev den 21 årige konstabel Jørgen Knudsen ( 11. oktober 1944 – 18. marts 1966 ) dræbt ved et flystyrt, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Fredag den 3. juni 1966, deltog en af hærens jægersoldater sammen med 9 andre i en øvelse, men han fik krampe og druknede mens han svømmede i en stærk strøm i Grønsund.

Onsdag den 20. juli 1966, blev en værnepligtig soldat klemt ihjel under en væltet 12 tons tung militær-traktor.

***********************************************************************

Torsdag den 4. oktober 1967, styrtede et F-100 Super Sabre jagerfly ned kort efter start fra Karup.
Piloten blev dræbt ved ulykken.

************************************************************************

Onsdag den 24. januar 1968 var oversergent Paul Erik Mortensen fra slædepatruljen Sirius, på en slædetur i en voldsom snestorm ikke langt fra patruljens Daneborg Station på Grønland. Han for vild i snestormen og frøs ihjel.


VRAGET AF S-61 SIKORSKY HELIKOPTEREN – DEN 10. FEBRUAR 1968.

Lørdag den 10. februar 1968, under eftersøgning af nogle forsvundne strandjægere, styrtede en dansk S-61 Sikorsky rednings-helikopter ned i vadehavet mellem Esbjerg og Fanø.
Ulykken skete efter 1/2 times flyvning i mørke med adskillige snebyger, da helikopteren som fløj i 30-40 meters højde, pludselig faldt ned i vadehavet på 1,5 meters vand nær sandbanken, hvor den eksploderede i et stort flammehav. Havarikommissionen fastslog senere, at tragedien formentlig skyldtes et brud på en aksel der gjorde, at motoren pludselig satte ud.
Alle fem ombordværende blev dræbt, da helikopteren ramte sandbanken på 1,5 meters vand.
Senere blev det dog oplyst, at det formentlig var en sindsforvirret jæger som havde skudt imod helikopteren med sit gevær, hvorefter den brød i brand og styrtede ned i vadehavet. Ikke langt fra hvor helikopteren styrtede ned, fandt man senere liget af en af de eftersøgte strandjægere.
De dræbte var den 32 årige telegrafisk og fenrik Kurt Grenaa, den 35 årige førstepilot og kaptajn Jens Stenner, andentekniker og oversergent Filip Haus, den 34 årige førstetekniker og seniorsergent Bent A. Larsen, samt den 23 årige andenpilot og flyverløjtnant Jørn Dyresli Nielsen.


JØRN DYRESLI NIELSEN.            BENT A. LARSEN.                    FILIP HAUS.


KURT GRENAA.                               JENS STENNER.


MINDEHØJTIDELIGHEDEN PÅ FLYVESTATION VÆRLØSE I FEBRUAR 1968.

Fredag den 8. marts 1968, styrtede et F-100 Super Sabre jagerfly ned i Sønderjylland. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Mandag den 25. marts 1968, styrtede en tysk jetjager ned i Vadehavet udfor Mandø. Piloten blev samlet op af en redningshelikopter i live.

Søndag den 14. april 1968, omkom den 21 årige konstabel Ole Busk Sørensen ( 11. august 1946 – 14. april 1968 ) ved en tragisk bådulykke, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Torsdag den 30. maj 1968, omkom den 20 årige konstabel Rasmus Leif Greve Gissel ( 17. september 1947 – 30. maj 1968 ) ved en tragisk drukneulykke under badning, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Fredag den 19. juli 1968, styrtede et F-100 Super Sabre jagerfly ned nær en SAS-ruteflymaskine i Tirstrup lufthavn. Piloten blev dræbt ved ulykken.

Torsdag den 29. august 1968, eksploderede en pansret mandskabsvogn på Garderhusarkasernen i Næstved. Føreren blev indlagt med svære forbrændinger.

*********************************************************************

Fredag den 22. august 1969, blev to danske soldater dræbt, da en mandskabsvogn med syv soldater ombord pludselig væltede i Oksby.

Tirsdag den 3. september 1969, blev en soldat dræbt under en panservogn, der var på øvelse i
Borris-lejren.

Fredag den 20. september 1969, blev en værnepligtig soldat dræbt ved en vådeskudsulykke, mens
han var på vagttjeneste ved Sorgenfri Slot.

Tirsdag den 7. oktober 1969, styrtede det første danske Lockheed F-104 Starfighter jagerfly ned under en øvelse ved Tirstrup. Piloten blev dræbt, da flyet ramte jorden.

***********************************************************************

Torsdag den 16. juli 1970 blev Jens Emil Alfred Bögvad, som var FN-major i Suez-området, dræbt af maskingeværkugler i området tæt på observationsposten Blue, som lå i det sydøstlige del af Suez-området ved Egypten. Han var født i København, men var senere flyttet til Sverige, hvor han blev svensk statsborger. Jens Emil Alfred Bögvad blev dræbt af nogle arabere som åbnede ild, da han opholdt sig tæt på observationsposten Blue.


JENS EMIL ALFRED BÖGVAD – BLEV DRÆBT I SUEZ-OMRÅDET VED EGYPTEN DEN 16. JULI 1970.

Onsdag den 2. september 1970, blev den 40 årige major Flemming Rye Hansen ( 27. november 1929 – 2. september 1970 ) dræbt ved et trafikuheld, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Tirsdag den 15. september 1970, styrtede et Hawker Hunter jagerfly ned ved Christiansfeld.
Piloten blev dræbt ved ulykken.

*********************************************************************

Mandag den 22. februar 1971, styrtede et Lockheed F-104 Starfighter jagerfly ned ved Læsø. Piloten reddede livet, da han brugte sit katapultsæde og landede sikkert i sin faldskærm.

Mandag den 12. juli 1971, blev den 24 årige korporal Jan Benzon Nielsen ( 25. august 1946 – 12. juli 1971 ) dræbt ved et trafikuheld, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Tirsdag den 3. august 1971 styrtede et Saab DRAKEN F-35 jetfly ned ved Øster Velling i nærheden af Randers. Den danske pilot reddede livet, da han sprang ud med faldskærm.
Flyet blev knust og brød i brand på marken.


SAAB DRAKEN F-35.

*********************************************************************

Onsdag den 21. februar 1973, kolliderede to danske jagerfly i luften over Møn. Begge piloter reddede livet i deres faldskærm.

Søndag den 9. december 1973, blev den 22 årige sekondløjtnant Kai Bøgelund Petersen ( 23. september 1951 – 9. december 1973 ) dræbt ved et trafikuheld, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

*********************************************************************

Fredag den 15. marts 1974, omkom den 58 årige Viggo Johannes Gronemann Fogt ( 15. august 1915 – 15. marts 1974 ), mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Lørdag den 1. juni 1974, blev den 21 årige konstabel Niels Ove Pedersen ( 6. november 1952 – 1. juni 1974, ) fra Dronningens Livregiment, dræbt ved et vådeskud, mens han gjorde tjeneste på Cypern.

Tirsdag den 4. juni 1974 stod den 36 årige kaptajn J. Erik Lunau-Jensen udenfor en bunker, ved det militære øvelsesterræn i Oksbøl-lejren i Jylland. Han stod sammen med flere andre militærfolk og iagttog 4 danske Starfighter 104 jetfly, som var på øvelse. Piloten i det ene jetfly affyrede skarp ammunition imod jorden i den tro, at det var indenfor målområdet. Desværre var målet formentlig ikke korrekt mærket af, hvorved den 36 årige danske kaptajn J. Erik Lunau-Jensen, blev ramt af et projektil. Han blev livsfarligt såret kørt på hospitalet, hvor han kort efter døde af sine kvæstelser. En tragisk vådeskudsulykke var herved en realitet.


J. ERIK LUNAU-JENSEN – BLEV DRÆBT AF ET SKUD FRA ET JETFLY – 4. JUNI 1974.

Fredag den 16. august 1974, blev den 21 årige oversergent Benth Schultz Christensen ( 21. september 1952 – 16. august 1974 ), fra Højrup ved Taulov, dræbt af en mine, da han sad i en Folkevogns-minibus sammen med flere andre danske FN-soldater, som kørte i det dengang krigshærgede Cypern.
Minibussen blev sprængt i luften, da chaufføren påkørte en mine som eksploderede. To andre danske FN-soldater fik lettere kvæstelser, mens den tredje FN-soldat slap uskadt.
I slutningen af august 1974 fik Benth Schultz Christensen en militærbegravelse, da han blev bisat fra Herslev Kirke ved Fredericia.


BENTH SCHULTZ CHRISTENSEN BLEV DRÆBT PÅ CYPERN – 16. AUGUST 1974.


BEGRAVELSEN AF BENTH SCHULTZ CHRISTENSEN – FRA HERSLEV KIRKE.

**********************************************************************

Fredag den 16. august 1974, blev den 23 årige konstabel Carsten Busk Andersen ( 12. august 1951 – 16. august 1974 ), fra Hemmestrup ved Tappernøje, dræbt af en mine, da han sad i en Folkevogns- minibus sammen med flere andre danske FN-soldater, som kørte i det dengang krigshærgede Cypern. Minibussen blev sprængt i luften, da chaufføren påkørte en mine som eksploderede. To andre danske FN-soldater fik lettere kvæstelser, mens den tredje FN-soldat slap uskadt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *