Veteraner til kamp imod seks-måneders reglen

I perioden 1997-2009 har 1.725 soldater henvendt sig til Arbejdsskadestyrelsen med en PTSD-diagnose. Af dem har 72% fået at vide, at det ikke har noget med deres udsendelse at gøre.

Årsagen er i de fleste tilfælde en 6-måneders regel, der er opfundet af sagsbehandlere: Ankestyrelsen har valgt det strengeste og mindst opdaterede diagnosesystem (WHO ICD-10). Her står der, at man (som udgangspunkt) skal have haft symptomer indenfor 6 måneder, fra man oplevede noget traumatisk. Ellers kan man ikke stille diagnosen PTSD.

De fleste danske soldater med PTSD-diagnoser, har haft det dårligt straks efter de kom hjem fra krig (og hver dag siden da). Så det burde egentlig ikke give problemer, at man har valgt WHO ICD-10. Men i Danmark har Arbejdsskadesstyrelsen opfundet en regel om, at man kun kan bevise at man fik symptomer på en eneste måde: Nemlig, med et notat fra en læge/psykolog. Hvorfor man har fundet på denne regel, er der ingen forklaringer på. Der står fx ikke noget om, hvordan man skal bevise, at man fik det dårligt i WHO ICD-10 (se nederst).

LÆS OGSÅ : Krigsskadede Balkan-veteraner stævner staten

Reglen betyder, at den soldat, der ikke har været til læge eller psykolog indenfor 6 måneder efter han kom hjem umuligt kan bevise, at han er kommet til skade – uanset, hvad han selv kan forklare og uanset hvad hans venner, familie og pårørende kan fortælle. Det gør heller ikke nogen forskel, om soldaten har en eller flere psykiatriske overlæger, der diagnosticerer ham med PTSD, som følge af udsendelsen i krig. Der er kun et bevis: journalnotat indenfor 6 måneder fra udsendelsen. Der står ikke noget om bevisreglen i nogen lov eller bekendtgørelse – og heller ikke i WHO ICD-10.
Det er en regel, der er opfundet i Ankestyrelsen.

“Vi beder ikke om lovændringer, særlove, bevillinger eller andet. Vi beder blot om, at nogen sætter en stopper for, at en myndighed, med selvopfundne bevisregler, forhindrer flertallet af alle psykisk sårede veteraner i, at få anerkendt deres krigsskader“ – udtaler Advokat Mads Krøger Pramming

En “græsrodsbevægelse” af danske krigsveteraner laver demonstration
I lørdags blev der afholdt et møde i Kalundborg lørdag mellem 15 veteraner – og enkelte pårørende. Alle med et tæt kendskab til krigstraumer, og hvad de kan gøre ved et menneske.

LÆS OGSÅ :  AES genoptager sager om PTSD efter dom fra Vestre Landsret

En aktiv veteran og vred oversergent ; Christian Ring, havde fået den idé, at lave en demonstration mod den seks-måneders regel, der indtil nu har forhindret 1.175 danske krigsveteraner i at få erkendelse for deres indsats og erstatning for deres fælles krigsskade: PTSD.

En facebook gruppe, der nu tæller næsten 500 medlemmer, gav hurtigt et fingerpeg om, at hans idé måske ikke var så vild endda. Mødet lørdag var det, der skulle vise, om ideen kunne holde. Lynhurtigt stod det klart, at alle var villige til at gøre en indsats, og demonstrationen er nu planlagt til at finde sted den 23. oktober 2012 i København. Ruten er endnu ikke fastlagt, men et er sikkert – den ender ved Christiansborg.

LÆS OGSÅ : Veteraner fra Kroatien hårdt ramt

Formålet med demonstrationen er først og fremmest at skabe opmærksomhed om den særprægede måde, Arbejdsskadestyrelsen tolker veteranernes skader på. At skabe opmærksomhed om, at Arbejdsskadestyrelsen let og elegant springer over dele af lovgivningen, når den afviser veteraners skader. At skabe opmærksomhed om, at adskillige undersøgelser inden for PTSD strider totalt imod Arbejdsskadestyrelsens fortolkninger.

“Vi er en græsrodsbevægelse af danske krigsveteraner, der er kommet af ingenting – med det formål at samle os for at hjælpe vores kammerater“  udtaler initiativtageren oversergent Christian Ring.

Gruppen arbejder nu videre på alle de praktiske ting, der skal få det hele til at falde i hak – så medlemmerne kan stå samlet foran Christiansborg og aflevere deres protest den 23. oktober.

Krigeren.dk vil løbende følge op på sagen

[tabgroup] [tab title=”Diagnostiske kriterier : ICD-10 “] (Danmark benytter denne)

A. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter)

B.
1. tilbagevendende genoplevelse af traumet i “flashbacks”, påtrængende erindringer eller mareridt
eller
2. stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet

C. Undgåelse af alt der minder om traumet

D.
1. delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske oplevelse
eller
2. vedvarende symptomer på fysisk overfølsomhed eller alarmberedskab

med mindst 2 af følgende symptomer:
(a) ind- eller gennemsovningsbesvær
(b) irritabilitet eller vredesudbrud
(c) koncentrationsbesvær
(d) hypervigilitet
(e) tilbøjelighed til sammenfaren

E. Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.
[/tab] [tab title=”Diagnostiske kriterier: DSM-IV”] (DSM-IV benyttes bla. i USA)
A. Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var kendetegnet ved de to nedenstående forhold:
1. Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed, som indebar død eller trusler om død eller alvorlig kvæstelse eller trusler mod egen eller andres fysiske integritet.
2. Personens reaktion involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel

LÆS OGSÅ :  Folketinget bevilger 50 millioner til veteranindsats

B. Den traumatiske begivenhed bliver til stadighed oplevet på en af følgende måder:
1. gentagne, invaderende og belastende erindringer om det skete.
2. gentagne belastende drømme om begivenheden
3. en pludselig oplevelse af eller ageren som om den traumatiske begivenhed gentog sig i nuet (f.eks. oplevelse af hallucinationer, illusioner, eller dissociative episoder (flash-backs)).
4. Intenst psykisk stress ved oplevelse af begivenheder, der kan symbolisere eller ligne den traumatiske begivenhed.
5. fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder, der symboliserer eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed

C. Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet, eller en følelsesmæssig tilbagetrækning (”numbness”), som ikke var til stede før traumet. Dette manifesteres ved mindst 3 af følgende symptomer:
1. forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet
2. forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer om traumet
3. manglende evne til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet
4. tydelig nedsat interesse for vigtige aktiviteter
5. en oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse overfor andre
6. begrænsning i det følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne til at føle kærlighed overfor andre
7. en oplevelse af at fremtidsmulighederne er begrænsede

D. Vedvarende symptomer på øget stress (”arousal”), som ikke var til stede før traumet. Dette skal manifestere sig ved mindst to af følgende symptomer:
1. vanskelighed ved at falde i søvn eller at sove igennem
2. irritabilitet og vredesudbrud
3. koncentrationsvanskeligheder
4. overvagtsomhed
5. overreaktion på forskrækkelse (”startle responses”)
6. fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder der symboliserer eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed

E. Forstyrrelsen skal have varet mindst 1 måned

F. Forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning på det sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtigte funktionsområder[/tab] [/tabgroup] [divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]

9 kommentarer

Skriv et svar
  1. Efter opperation Dessert Storm i 1991 . Var der ingen hjælp, at få, idag har jeg, parpir på ptsd. Og sagen ,er ikke over endnu, tager til k,b,h. 23-10 ,til klokken 1200. for at fighte ,sammen med ,de andre veteraner. vffv.

4 Pings & Trackbacks

  1. Pingback:

  2. Pingback:

  3. Pingback:

  4. Pingback:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *