Krigsveteraner på nervemedicin

Hver sjette danske soldat udsendt i en international militær mission får behov for medicin mod psykiske sygdomme efter udsendelsen.

Resultaterne stammer fra forskningsprojektet ”Danske Hjemvendte Soldater”, som Soldaterlegatet har bedt SFI: Det nationale forskningscenter for Velfærd om at gennemføre. Det er sjette og sidste delrapport, og den indeholder en række interessante resultater.

Sunde og raske inden udsendelsen
Forskningsrapporten holder de udsendtes medicinforbrug op mod en sammenlignelig gruppe af ikke tidligere udsendte, og her taler resultaterne sit tydelige sprog. Størstedelen af de udsendte, der den dag i dag tager nervemedicin, var sunde og raske og uden et medicinforbrug, inden de blev sendt ud.
”Det er værd at bemærke, at forbruget kun er målt på den medicin, der rent faktisk bliver hentet på apoteket. Vi ved fra arbejdet i Soldaterlegatet, at en stor del af de traumatiserede soldater ikke har økonomi til at betale for medicinen. Derfor har Soldaterlegatet et samarbejde med Danmarks Apotekerforening, hvor vi dækker soldatens udgifter til receptpligtig medicin – en løsning, som vi håber på sigt bliver støttet af det offentlige”, siger sekretariatschef ved Soldaterlegatet Ann-Christina Salquist.

LÆS OGSÅ : Veteraner til kamp imod seks-måneders reglen

Psykiske traumer og afviste arbejdsskader
I alt er 72 % af de 1.725 sager, der er anmeldt som erhvervssygdomme i perioden fra 1997 til 2009 blevet afvist, heraf udgør de 57 % afviste sager om psykiske erhvervssygdomme. ”Soldaterlegatet har et indgående kendskab til veteranernes problemer med at få anerkendt arbejdsskader grundet psykisk sygdom. Derfor arbejder vi intensivt på at gøre alle respektive myndigheder opmærksom på ankestyrelsens praksis, så også de soldater, der først lægefagligt eller på anden måde kan dokumentere deres skade efter flere år, får den nødvendige anerkendelse”, forklarer Ann-Christina Salquist.

LÆS OGSÅ :  Folketinget bevilger 50 millioner til veteranindsats

[pullquote_right]Det er særligt udsendte til missioner i Eksjugoslavien i starten af 1990’erne, der er blevet ramt af psykiske problemer efter hjemkomsten.[/pullquote_right]Kriger-generationen
Balkan-veteranernes udfordringer og behov for støtte træder tydeligt frem i statistikken. Men da det samlede datagrundlag kun strækker sig frem til 2010 er det stadig for tidligt at sige, hvorvidt forsvarets nye tiltag overfor særligt de udsendte til Afghanistan har en langsigtet effekt.

Gennemsnitsalderen på den danske krigsveteran er 39 år. 50 % af krigsveteranerne er under 37 år. En stor del i den gruppe vil i de kommende år forlade forsvaret, når deres kontrakt udløber. Forskningen viser, at problemer oftest først træder tydeligt frem ved overgangen fra militær til civil, hvorfor samfundet bør overveje hvilke tiltag, der skal til for at håndtere den gruppe af veteraner, hvis ”ar” om nogle år bliver tydelige. Soldaterlegatet appellerer derfor til fagfolk og politikere om grundigt at studere resultaterne af SFIs arbejde og på den baggrund sikre, at der bliver taget de fornødne skridt med henblik på at støtte og sikre de udsendte bedst mulig før, under og efter udsendelse, og understreger, at det er vigtigt at have forskningens resultat om, ”at medianen fra udsendelse til der stilles en psykiatrisk diagnose er fire år”.

LÆS OGSÅ :  Flere fængsels- og politibetjente opfylder PTSD-kriterier

De mest udsatte grupper
Der er to grupper af udsendte, der har større sand- synlighed for både at købe medicin mod psykiske sygdomme og at for få en psykiatrisk diagnose efter udsendelse. Det er dels udsendte til missioner i Eksjugoslavien i begyndelsen af 1990’erne og dels repatrierede fra Irak og Afghanistan i perioden 2005-2009. Derudover er der forskellige sociale forhold, der hænger sammen med en øget sandsynlighed, fx at have været anbragt uden for hjemmet under opvæksten, at være opvok- set i eneforsørgerfamilie eller at være ledig året inden første udsendelse.

 

[box_download]

Download hele rapporten her

Danske hjemvendte soldater – Soldaternes psykiske sundhedsprofil før og efter udsendelse.

Format : PDF
Antal sider:  223
Størrelse : 1,3 mb

[/box_download] [divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]

2 kommentarer

Skriv et svar

One Ping

  1. Pingback:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *