Prækvalifikationen af pansrede patruljekøretøjer skal gå om

MOWAG Eagle IV - Foto HOK

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udsendte i oktober i år,  et udbudsmateriale der længe har været på trapperne. Et indkøb af op til 36 nye Pansrede PatruljeKøretøjer (PPK) til Hæren.

FMI havde en forventning om at kunne prækvalificere 5 kandidater, men efter at have evalueret de modtagede ansøgninger der er indkommet fra forskellige leverandører er status den, at FMI ikke ser sig i stand til at foretage et kvalificeret og dækkende valg på baggrund af det eksisterende grundlag. Det betyder at FMI må annullere denne prækvalifikation, og starte forfra med at beskrive de ufravigelige krav som Hæren har til PPK’erne.

LÆS OGSÅ : Forsvaret skal købe op til 900 nye lastbiler

”Ud af de i alt 12 modtagede ansøgninger var der fire ansøgere, som ikke levede op til de opstillede minimumskriterier i forbindelse med den tekniske kapacitet eller de finansielle og økonomiske krav. Derudover var de informationer, som flere af ansøgerne havde sendt vedrørende deres tidligere leverancer, formuleret i så generelle termer, at FMI ikke kan vurdere, hvilke kandidater der havde de mest relevante tidligere leverancer, som kunne dokumenteres. Hertil kommer, at FMI har en betydende bekymring om, hvorvidt flere af leverandørerne kan levere et pansret patruljekøretøj, der kan transporteres i en C-130J. Dette krav er entydigt, og for at afklare dette forhold er der behov for mere præcise beskrivelser af eksempelvis køretøjernes dimensioner”, siger chefen for Kapacitetsansvarlig Land, Anders Mærkedahl Pedersen og uddyber:

LÆS OGSÅ : Hæren skal købe nye pansrede patruljekøretøjer

“Det er afgørende, at de mest relevante kandidater prækvalificeres, således at der skabes det bedst mulige grundlag for den videre udbudsproces. Derfor accepterer vi indledningsvis en kort forsinkelse af processen for at sikre en stærk konkurrence.”

FMI vil hurtigst muligt udsende en ny og revideret udbudsbekendtgørelse, lyder det i en FMI pressemeddelelse.

”For at sikre at kandidaterne i næste runde sender, vil FMI i den nye udbudsbekendtgørelse og i det associerede prækvalifikations spørgeskema, komme med en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke informationer ansøgerne skal opgive,” siger Anders Mærkedahl Pedersen.

Den producent som vinder udbuddet, skal kunne levere de nye Pansrede PatruljeKøretøjer fra 2018, og de skal være i drift i mindst 15 år.

I første omgang er der tale om en samlet kontrakt der lyder på mellem 450 mio. til 1,5 mia. kroner. Alt efter pris pr. stk, samt antal.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Får det aldrig en ende med disse ikke gennemarbejdet udbud. Sæt nu nogle kompetente personer til at køre dem. I spilder mine penge på at nogle skal få “erfaring” med at køre udbud.