Hjemmeværnet på ny opgave i Afghanistan

Hjemmeværnet. Foto Krigeren.dk

Hjemmeværnets medlemmer besidder mange forskellige civile kompetencer. Tidligere har der været bud efter landbrugsfaglige eksperter. Og nu har Forsvaret bedt om støtte fra hjemmeværnssoldater, der i det civile liv arbejder inden for økonomi. Fra februar skal tre frivillige rådgive den afghanske centraladministration.

Hjemmeværnet skal besætte tre stillinger i Kabul, fra februar 2015 indtil udgangen af 2016. De bliver en del af Danmarks bidrag til NATOs trænings- rådgivnings- og støttemission, Resolute Support Mission, der skal støtte afghanerne, når de ved årsskiftet selv overtager det fulde ansvar for landets sikkerhed.

LÆS OGSÅ :  OVERBLIK: Fredsaftale kan sætte stopper for 18 års krig

Revision og ressourcestyring er blot nogle af de kompetencer, der er behov for i opbygning af en statsadministration. Et andet område kunne eksempelvis være juridisk rådgivning, men dette er ikke efterspurgt i denne omgang. Det kan dog meget vel tænkes, at denne kompetence ønskes i anden forbindelse.

De tre udvalgte frivillige bliver placeret i hovedstaden, Kabul, og skal rådgive og vejlede inden for forskellige områder af ressourcestyring på regeringsniveau blandt andet vedr. indkøb og lønudbetalinger.

De tre frivillige skal udsendes i forskellig varighed. En person i hele 12 måneder, en i 9 måneder og den sidste i 6 måneder.

LÆS OGSÅ :  USA ønsker at være ude af Afghanistan om 14 måneder

I denne uge begyndte de frivillige på første del af den missionsforberedende uddannelse i Jægerspris. I de efterfølgende par uger skal de uddannes ved Trænregimentet i Aalborg, og så skal de efter årsskiftet både til Oksbøl, og siden Polen.

Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter (KAPC), der blev oprettet i 2011, er dem som for tiden styrker Hjemmeværnets parathed og evne til at rykke ud til internationale brændpunkter, når der er brug for det.

I KAPC har man kortlagt de frivillige medlemmers militære kompetencer – og ikke mindst deres civile kvalifikationer. Det har skabt et grundlag, så man kan vurdere en mulig international rolle for Hjemmeværnet i genopbygningsprojekter i områder, der har været plaget af kriser og uro.

LÆS OGSÅ :  Forsvaret inddrager udsendte soldaters leave

I Forsvarsforlig 2010-2014 står der blandt andet om Hjemmeværnets opgaver:
“Hjemmeværnet skal fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, bl.a. bevogtning og andre relevante funktioner ikke mindst indsatser i forbindelse med civil genopbygning…”

De tre frivillige tager afsted til Afghanistan den 4. februar, 2015.

Skrevet af KrigerenDK

12 kommentarer

Skriv et svar
    • Gå til din DF/KC og fortæl, at du godt kunne tænke dig, at deltage i internationale operationer. Der er både militære og civile stillinger for HJV i international tjeneste. Bare spørg!

  1. Hvorfor skyder man ikk bare en busfuld djøf’er afsted? Så kan de se hva der foregår i den virkelige verden!!

  2. Jeg har ikke set hvor man kan søge om at komme med, eller er det noget ens deling informere en om…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0