Hjemmeværnet på ny opgave i Afghanistan

Hjemmeværnet. Foto Krigeren.dk

Hjemmeværnets medlemmer besidder mange forskellige civile kompetencer. Tidligere har der været bud efter landbrugsfaglige eksperter. Og nu har Forsvaret bedt om støtte fra hjemmeværnssoldater, der i det civile liv arbejder inden for økonomi. Fra februar skal tre frivillige rådgive den afghanske centraladministration.

Hjemmeværnet skal besætte tre stillinger i Kabul, fra februar 2015 indtil udgangen af 2016. De bliver en del af Danmarks bidrag til NATOs trænings- rådgivnings- og støttemission, Resolute Support Mission, der skal støtte afghanerne, når de ved årsskiftet selv overtager det fulde ansvar for landets sikkerhed.

Revision og ressourcestyring er blot nogle af de kompetencer, der er behov for i opbygning af en statsadministration. Et andet område kunne eksempelvis være juridisk rådgivning, men dette er ikke efterspurgt i denne omgang. Det kan dog meget vel tænkes, at denne kompetence ønskes i anden forbindelse.

De tre udvalgte frivillige bliver placeret i hovedstaden, Kabul, og skal rådgive og vejlede inden for forskellige områder af ressourcestyring på regeringsniveau blandt andet vedr. indkøb og lønudbetalinger.

De tre frivillige skal udsendes i forskellig varighed. En person i hele 12 måneder, en i 9 måneder og den sidste i 6 måneder.

I denne uge begyndte de frivillige på første del af den missionsforberedende uddannelse i Jægerspris. I de efterfølgende par uger skal de uddannes ved Trænregimentet i Aalborg, og så skal de efter årsskiftet både til Oksbøl, og siden Polen.

Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter (KAPC), der blev oprettet i 2011, er dem som for tiden styrker Hjemmeværnets parathed og evne til at rykke ud til internationale brændpunkter, når der er brug for det.

LÆS OGSÅ :  Ellemann-Jensen: Krigen i Afghanistan har ikke været forgæves

I KAPC har man kortlagt de frivillige medlemmers militære kompetencer – og ikke mindst deres civile kvalifikationer. Det har skabt et grundlag, så man kan vurdere en mulig international rolle for Hjemmeværnet i genopbygningsprojekter i områder, der har været plaget af kriser og uro.

I Forsvarsforlig 2010-2014 står der blandt andet om Hjemmeværnets opgaver:
“Hjemmeværnet skal fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, bl.a. bevogtning og andre relevante funktioner ikke mindst indsatser i forbindelse med civil genopbygning…”

De tre frivillige tager afsted til Afghanistan den 4. februar, 2015.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

    • Gå til din DF/KC og fortæl, at du godt kunne tænke dig, at deltage i internationale operationer. Der er både militære og civile stillinger for HJV i international tjeneste. Bare spørg!