Vi køber hyldevare artilleri… eller gør vi

Der var ingen grund til at lave en testperiode for vores kommende artillerisystemer før vi køber dem. De tre kandidater er nemlig alle hyldevarer, de har været på markedet i flere år og har været i kampsituationer. Sådan lød udmeldingen fra Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI).

Men er det en hyldevare vi er ved at købe?

Der er ikke foretaget nogen testperioder, med de tre artilleri kandidater på dansk grund. Begrundelsen er at de er hyldevarer, så det behøver vi ikke. Men når Forsvaret f.eks har indkøbt PMV’er, hjelme, støvler og de lette maskingeværer har de været igennem omfattende testperioder herhjemme i Danmark. Det har man fundet nødvendigt for, at teste om de passer danske soldater, samt om de overholder de krav der stilles fra dansk side.
Således bliver man klogere af at betjene/ afprøve produkterne selv igennem en periode, i stedet for at lytte til hvad en sælger fortæller, hvad der står på et papir, eller hvad et andet land syntes om et givent produkt. Desuden kan testperioderne i Danmark, med fordel være med til at tilrette udbuddet.

Men et artillerisystem som både er et køretøj og et kompliceret våbensystem, vil man ikke hive igennem en testperiode.

LÆS OGSÅ : FORSVARETS NYE LMG : M60 ELLER HK121

Som med stort set alt andet materiel der indkøbes til Forsvaret, så tilstræber man at købe artilleri som hyldevare (COTS) produkt. Men sagen er, at vi i Danmark er “kendt” for at stille større krav end det som er NATO standarden. Derfor kan det være svært at kunne hive et produkt ned fra en hylde, som lige passer til os.
Og hvis de tre artilleri kandidater skal kunne opfylde de danske krav i dette udbud, så har producenterne været nødsaget til at foretage ændringer… i større eller mindre grad.

Det franske artillerisystem, CAESAR, fra Nexter Systems er forlængst udviklet, produceret og har været indsat i kamphandlinger, både i Afghanistan og Mal. Men som hyldevare lever den ikke op til de danske krav om beskyttelsesniveau 3 for førerhuset. Nexter lever op til beskyttelsesniveau 2 for førerhuset, hvilket er NATO-standarden. Nexter har derfor arbejdet på at levere et førerhus som lever op til de danske krav, som altså er et niveau højere end NATO. Så vidt vi er orienteret, så har Nexter ikke produceret en DK version, med det nye førerhus.

For at den sydkoreanske kandidat ‘K9 Thunder’ skal kunne opfylde de danske krav, må Samsung Techwin tilføre ekstra pansring i bunden af køretøjet, samt en ny APU (Auxiliary Power Unit) til systemet.

LÆS OGSÅ : MØDET MED SAMSUNGS STORE KANONER – K9 THUNDER

Den danske ATMOS konfiguration er på papiret ikke et nyt setup, for Elbit har i en del år reklameret med at de kan levere på en 8×8 undervogn. Men Danmark vil blive de første til at benytte systemet med en MAN 8x8HX undervogn og cal. 52 kanon. Denne specifikke konfiguration af systemet har således ikke været på markedet i flere år, ej heller været i kampsituationer. Det samme kan man sige om de to andre kandidater, når de er blevet modifieret.

Man kan nok ikke stille de store spørgsmåltegn ved de tre kandidaters formåen, efter de er blevet DK modificeret. De skal nok kunne levere og yde det de er sat i verden til. De bliver alle opgraderet, så de passer til fremtidens danske artilllerisystem. Det åbne spørgsmål er nok nærmere, hvilket system der passer bedst, som fremtidens danske artilllerisystem, og om man i virkeligheden burde have lavet en testperiode for at finde ud af dette?


COTS & MOTS

Hyldevare hedder på udenlandsk, Commercial Of The Shelf (COTS) og betegner et færdigt produkt der ligger klart til salg.

Military Of The Shelf eller Modified Of The Shelf (MOTS) er COTS, som ud over at være seriefremstillet, kendetegnes ved at blive modificeret til at opfylde militære specifikationer hentet fra STANAGs (Standard Nato Agreements) og AQAP (Allied Quality Assurance Policy).

En modificeret hyldevare, skal leve op til de krav der fastsættes og beskrives i de Generelle Militære Krav (GMK)  for den “nye” genstand. Disse krav afhænger af den brug de er tiltænkt. Dette beskrives bl.a. i diverse STANAGs og AQAP.


Testperiode eller valideringstest

I marts 2014 spurgte vi FMI hvorfor man ikke vil gennemføre en testperiode af kandidaterne, som man f.eks har gjort ved PMV udbuddet.

»Hvis du tænker på en egentlig testperiode som for PMV projektet er det korrekt at en sådan ikke gennemføres. Der er i artilleri projektet tale om en “hyldevare”, hvorfor dette ikke er vurderet nødvendigt i samme omfang.« forklarer Bent Bech, chef for Projektkontor Artilleri & Ammunition i FMI , og fortsætter »Med “hyldevare” menes i dette tilfælde et færdigt udviklet og afprøvet produkt.«

 

LÆS OGSÅ : FORSVARET GENNEMFØRER IKKE TESTPERIODE INDEN KØB AF NYT ARTILLERI-SYSTEM

Opgaven for Bent Bech er at skaffe Forsvaret en tidssvarende, fleksibel og fremtidssikret ildstøttekapacitet. Med andre ord skal Danmark med det nye artilleri råde over ildstøtte, der kan indgå i alle tænkelige typer af nationale og internationale operationer.

Ved et møde hos FMI i september 2014 blev vi oplyst om, at kandidaterne generelt er gennemprøvede hyldevarer – og at systemerne:

– har været på markedet i flere år.
– har været i kampsituationer.
– er certificerede, kvalificerede med mange forskellige AMM-typer.
– har gennemgået veldokumenterede tests.

Ved artilleri udbuddet, har man dog udført en såkaldt valideringstest. Her har man har besøgt tilbudsgiveren i et par dage,  for at få afklaret eventuelle tvivl om grad af opfyldelse i forhold til de krav Forsvaret har stillet. Af de 3 artilleri kandidater, har man fundet det nødvendigt at besøge to af dem for at udføre en valideringstest. Nexters CAESAR og Elbits ATMOS 155mm har haft besøg af repræsentanter for projektet, herunder brugere og andre relevante deltagere.

ATMOS komma DK – en hyldevare?

Alt tyder på at anbefalingen fra FMI til politikerne, er faldet ud til fordel for israelske Elbit Systems, med deres Soltam ATMOS 155mm.
Hvis man kigger på det system som ‘hyldevare’, så er det solgt til forskellige lande med en 6×6 undervogn og en cal. 39 kanon.
 Vi har ikke kunne finde information om, hvorvidt man har solgt en tilsvarende konfiguration som matcher den man ønsker fra dansk side.
Derfor har vi kontaktet Elbit Systems. Vi spurgte dem, om en tilsvarende konfiguration – som man ønsker fra dansk side – er solgt eller produceret til andre lande?
“In general with regards to the ATMOS 155 mm artillery system that are offered to Denmark we can say the follwing:  The system has been sold to 4 new customers in the past 3 years and further that major components of the ATMOS systems have been sold to 3 other customers. The Israeli Defence Forces are not using Elbit’s 155 mm artillery gun or any other Elbit artillery gun.”, lyder svaret fra Elbit Systems.

LÆS OGSÅ : FORSVARET PEGER PÅ ISRAELSK ARTILLERI OG DET HAR BREMSET INDKØBET

Vi har ikke været i stand til at snuse os frem til hvilke 4 kunder Elbit specifikt nævner. Men det er kendt at Azerbaijan, Cameroon, Thailand, Rumænien og Uganda benytter ATMOS 155mm. Ingen af dem er leveret på en MAN 8x8HX undervogn og en cal.52 kanon.

Hyldevare + hyldevare = ?

»Det er således, at ved alle tre mulige leverandører skal der foretages ændringer i forhold til deres standardprodukt, for at kunne opfylde DK krav.
De ændringer/justeringer der gennemføres vil ske ved brug af andre typer/andet materiale, der er kendt og afprøvet (testet). Der sker således ikke en ny udvikling, men en sammensætning af afprøvede produkter (hyldevarer). Det færdige produkt består således af færdigudviklede og afprøvet delprodukter.«, fortæller Bent Bech

Kigger man på den angivelige vinder ATMOS, så er den overordnet set en hyldevare, MAN 8x8HX undervogn er en hyldevare, og deres cal.52 kanon er en hyldevare.  Så når man kombinerer to, eller flere hyldevarer – er det man ender ud med, stadig at betegne som en hyldevare?  Hvor går grænsen ifht hvor store og hvor vitale dele der sammensættes til et nyt produkt? Og er det stadigvæk en hyldevare som Danmark er ved at købe, som man ikke behøver at teste igennem en længere periode?

Vi har talt med personer herhjemme og i udlandet. Fra industrien, Forsvaret og ved NATO. Ingen har kunne give et entydigt og officielt svar. Kun deres personlige mening om hyldevare begrebet, samt artilleriudbuddet – som de ikke ønsker at stå frem med.

LÆS OGSÅ : RESULTATERNE I VORES LÆSERUNDERSØGELSE OMKRING PMV OG ARTILLERI

Men uanset definitionen af hyldevare og gennemførsel af testperiode, så har artilleri udbuddet nået den sidste og afgørende fase. FMI har nemlig gjort deres arbejde færdigt, og har afleveret deres anbefaling til politikerne i december 2014. Så nu er det blot et spørgsmål om politiker-tid, før vi får en afklaring.

Udbuddet omfatter selve anskaffelsen på 15 artillerisystemer med option på mellem 1-6 yderligere systemer over en 10-årig periode. Udover selve anskaffelsen omfatter udbuddet også aftale om service og reservedele over den samme periode.

[divider]Udenlandsk defination af hyldevare[/divider]

·         COTS (commercial off-the-shelf) product is one that is used “as-is.” COTS products are designed to be easily installed and to interoperate with existing system components. Almost all software bought by the average computer user fits into the COTS category: operating systems, office product suites, word processing, and e-mail programs are among the myriad examples. One of the major advantages of COTS software, which is mass-produced, is its relatively low cost.

·         MOTS (either modified or modifiable off-the-shelf, or military off-the-shelf, depending on the context) product is typically a COTS product whose source code can be modified. The product may be customized by the purchaser, by the vendor, or by another party to meet the requirements of the customer. In the military context, MOTS refers to an off-the-shelf product that is developed or customized by a commercial vendor to respond to specific military requirements. Because a MOTS product is adapted for a specific purpose, it can be purchased and used immediately. However, since MOTS software specifications are written by external sources, government agencies are sometimes leery of these products, because they fear that future changes to the product will not be in their control.

·         GOTS (government off-the-shelf) product is typically developed by the technical staff of the government agency for which it is created. It is sometimes developed by an external entity, but with funding and specification from the agency. Because agencies can directly control all aspects of GOTS products, these are generally preferred for government purposes.

·         NOTS (NATO off-the-shelf or niche off-the-shelf, depending on the context) product is developed by NC3A (for NATO Consultation, Command, and Control) to meet specific requirements for NATO. In the more general context, niche off-the-shelf refers to vendor-developed software that is for a specialized and narrow market segment, in comparison to the broad market for COTS products.

[divider]DE 3 ARTILLERI KANDIDATER[/divider] De 3 artillerisystemer, der er med i finalekapløbet er

CAESAR fra Nexter Systems (Frankrig)
K9 Thunder fra Samsung Techwin (Sydkorea)
Soltam Atmos fra Elbit Systems (Israel)

Det daværende Danske Artilleriregiment fremsendte brugerspecifikationen på artillerisystemet, i slutningen af september 2012. Det skete efter man havde lavet en indledende markedsundersøgelse. Efterfølgende blev indkøbsprocessen officielt skudt i gang, og i 2013 blev udbudsmaterialet udsendt.
Man endte op med 4 kandidater, CAESAR (Nexter Systems, Frankrig), K9 Thunder (Samsung Techwin, Sydkorea), SOLTAM ATMOS (Elbit Systems, Israel) og M109A6 PIM (BAE Systems, USA). Sidstnævnte blev dog efter diskvalificeret, da de ikke levede op til mindstekravet ifht skudafstand på minimum 40 km.
Tilbage i finalen står altså Frankrig, Sydkorea og Israel som angiveligt er indstillet som den Danmark bør vælge.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Jørgen Nielsen 25. april 2015 at 09:23
  Til
  “Jørgen Nielsen
  Den franske kanon er kamptestet i Mali og Afghanistan. Den Sydkoreanske kanon har været brugt i dueller med nordkoreansk artilleri. Den Israelske har aldrig været i nærheden af kamp. Alligevel går rygterne på at forsvaret skulle have peget på den fuldstændig utestede israelske kanon. Sikke nogle tossehoveder.”
  Ja men det har den version vi nu køber er heller ikke testet, det eneste de har til fælles er navnet og røret samt andre små stumper, resten er nyt og fuldstændig uprøvet, hvad der er være er at vi tilsyneladende har valgt ikke at købe den automatisk fremdragelses mekanisme hvilket virker fuldstændig idiotisk når alle andre moderne system går over til automatisk ladning.
  og hvis det bryder sammen kan man stadigvæk lad manuelt. Det virker fuldstændig gak, det må være nogen af cand politterne i forsvars ministeriet der har regnet den ud, og der er ingen til at modsige dem for de bliver fyret fra deres job hvis de gør.

 2. Den franske kanon er kamptestet i Mali og Afghanistan. Den Sydkoreanske kanon har været brugt i dueller med nordkoreansk artilleri. Den Israelske har aldrig været i nærheden af kamp. Alligevel går rygterne på at forsvaret skulle have peget på den fuldstændig utestede israelske kanon. Sikke nogle tossehoveder.

 3. True Facts. Ballerup har den største koncentration af inkompetente tosser. Aldrig har Forsvaret været så dårligt stillet materielmæssigt. Sagsbehandlere der måske nok har et diplom som ingeniører, men ingen tilbundsgående kendskab har til materiellet, kender intet til historiken og har på ingen måde forståelse eller kendskab til kulturen i Forsvaret. Lad os få HMAK tilbage….

 4. Hmm… Hyldevare på dansk betyder åbenbart speciallavet varer… Kan godt forstå hvorfor det offentlige bruger så mange penge… I USA koster er toiletsæde 1200$ fordi de 1150$ går til CIA… I DK koster det 1200€ og bliver leveret 4 år for sent, og med masser af fejl, for selvom det skulle passe til et standard Ifö toilet, så skulle det i udbud, hvorefter DSB havde en go leverandør…

 5. Arg……stopper det aldrig?
  Først ville man købe den franske kanon ubeset.
  Det ville fransken ikke.
  Så skulle den i udbud og man ville vælge en kanon uden test.
  Det skabte ballade og selv diverse fagforeningsbosser brokkede sig.
  Dette afledte en test med artillerister som kan skyde kanoner og som det ser ud til på diverse medier faldt valget tilsyneladende ikke på den forudbestemte favorit. Kan det være de har afledt en kommende fiasko?
  Se nu på vores nato allierede polen…..de gør det sikkert. Køber K9 undervogn til deres eget tårn og 72 atmos kanoner til deres egen lastbil.
  Kan godt forstå nogen kalder det for cirkus milli.
  hvorfor er der ingen fagforeningsbosser der brokker sig nu? Vi har som infanterister kun støtte af en sølle letmorter….