Veteran Alliancen – en ny aktivistisk veteran organisation

Danmark har fået en ny aktør på veteranområdet, som kalder sig Veteran Alliancen. De melder sig i kampen om, at forbedre forholdene for de danske veteraner. Specielt om forholdende for de skadede og socialt sårbare veteraner.

Der er tale om en organisation, som vil samle såvel kendte som hidtil ukendte aktører omkring 5 mærkesager, og som vil arbejde på en anderledes måde end de mere kendte aktører på området. “Vi vil blandt andet være mere aktivistiske“, forklarer den nye organisation.

Sidste år i marts, bragte vi her på Krigeren, en ligende artikel om en ny veteran forening. Dengang var det om den nye danske organisation SIOPS. En forening der blev dannet som en søsterorganisation til den norske organisation SIOPS, der står for “Skadede I Internationale Operasjoner”. Ud over den, findes bla. Danmarks internationale veteranorganisation De Blå Baretter, Krigsveteraner & Pårørende, og en række initiativer opstået via de sociale medier.

»Vi er 3 veteraner som har analyseret, brainstormet og udviklet konceptet gennem et par år. Vi er, og har været aktive i andre dele af veteranmiljøet gennem mange år, og har missionserfaring fra både Kroatien, Kosovo og Afghanistan. Men Veteran Alliancen handler ikke om os – kun om mærkesagerne. Vi gider ikke mere splid og fnidder i veteranmiljøet, så derfor holder vi fokus på målet, og snuderne i sporet«, lyder det fra Claus Stenberg.

Claus er initiativtageren og grundlæggeren af Veteran Alliancen, og ham har vi stillet en række spørgsmål:

LÆS OGSÅ : SIOPS : ny dansk organisation for ramte veteraner

Krigeren: Hvad gør Jer anderledes, i forhold til de andre veteranforeninger som allerede eksisterer?
Claus Stenberg: Vi har en mere aktivistisk og enkeltsagsorienteret tilgang til den danske veteranpolitik. Vi er ikke en klassisk forening, som holder medlemsmøder, udgiver medlemsblade og bruger penge på administration. Vi er ensidigt fokuseret på at få gennemført vores fem mærkesager, og vil lægge pres på det politiske system på nye og – forhåbentlig – virksomme måder. Vi kommer til at kombinere klassisk politisk lobbyisme, med internetbaserede kampagner, fysiske demonstrationer og generel oplysningsvirksomhed omkring veteranpolitik.

Krigeren: Er i ikke bange for, at endnu en veteran forening, betyder mere “støj” ifht politikerne. Der er store og små foreninger der vil have taletid. Hvem skal skal de lytte på?
Claus Stenberg: Det er jo op til politikerne hvem de vil lytte til, men vi håber da at vores holistiske tilgang, og konstruktive løsningsforslag gør os interessante. Vores formål er ikke at støje, men at påpege en mere rimelig sammenhæng mellem de fine mål, og de nødvendige midler. Desuden vil vi sikre at forbedringerne sker nationalt, så alle veteraner og pårørende kommer til at mærke forbedringerne, uanset hvor de bor. Og indtil nu ser det ikke ud til, at vi kommer til at tigge om taletid hos politikerne. Måske fordi det er valgår, og politikere ønsker ro på bagsmækken. Så må de også bare levere nogle løsninger.

Krigeren: Er I ikke bange for at træde andre aktører på veteranområdet over tæerne?
Claus Stenberg: Nej, slet ikke. Vi har været særdeles omhyggelige i udvælgelsen af mærkesager, og fokuseret på noget som kan samle os, frem for at puste liv i gamle konflikter og territoriestridigheder. Jeg kan ikke komme i tanke om en eneste aktør på veteranområdet, som kan have en principiel modstand mod nogle af vores mærkesager. Vi sælger hverken medlemskaber, armbånd eller gule sløjfer. Den slags overlader vi trygt til de foreninger som udmønter støtten i konkret, livsforbedrende støtte til veteraner og deres familier, nu og her. Vi arbejder med de mere overordnede forhold, og på den længere bane, uden at blande os i andres virke.

Krigeren: Hvad er Jeres mærkesager, og hvor adskiller i jer?
Claus Stenberg: For det første kæmper vi for en forbedring af retsstillingen i Arbejdsskadestyrelsen, for de mange veteraner som kræver erstatning for skader de har pådraget sig i nationens tjeneste. Fysiske og psykiske skader skal ligestilles, når erstatningerne skal udmåles, og veteranernes udsagn skal tillægges større vægt, når Forsvaret pludselig ikke kan huske hvad der skete under missionerne.

For det andet skal kommunerne være bedre til at forstå og hjælpe veteranfamilierne, hvis de oplever problemer efter udsendelserne. Det nytter ikke at sende veteraner ud i arbejdsprøvning og tvangsaktivering, hvis det virker kontraeffektivt i forhold til den behandling veteranen modtager.

For det tredje vil vi have flere veteranhjem, jævnt fordelt over hele det danske landkort. Det er veldokumenteret at veteranhjemmene skaber værdi for veteranerne som fristeder, og ingen danske veteran skal køre mere end 50 kilometer for at komme til det nærmeste veteranhjem.

For det fjerde vil vi have fjernet muligheden for at kommunerne kan modregne arbejdsskadeerstatninger i de sociale ydelser. Der er ingen rimelighed i, at krigsveteraner skal finansiere deres egne arbejdsskadeerstatninger. Hvis dette ikke kan gennemføres inden for de eksisterende rammer, så ønsker vi en særskilt krigspension, som kan give veteranfamilierne økonomisk sikkerhed og stabilitet, og som kommunerne ikke kan modregne i, for at lukke huller i de kommunale budgetter.

Endelig skal der tilføres flere ressourcer til den del af specialpsykiatrien som behandler krigsveteraner. Der findes kun sådanne afdelinger i tre af landets fem regioner, og de har selv meldt ud, at de kun har kapacitet til at behandle ca. 1/3 af de veteraner som henvender sig for at få behandling.

Der er ingen tvivl om, at vores mærkesager handler mest om forholdende for de skadede og socialt sårbare veteraner. Men vi arbejder på en anden måde end de velkendte veteranforeninger og fonde, ved at være mere aktivistiske i vores tilgang. Efter mere end 20 års stilstand og symbolpolitiske løsninger er det på tide at prøve en anden taktik af. Vi er nødt til at lægge mere pres på, og være mere synlige i folks opmærksomhed, hvis vi vil have mere handling, og bedre løsninger. Og det vil vi.

Krigeren: “En aktivistisk tilgang til veteranpolitikken“. Hvad betyder det konkret i jeres tilfælde?
Claus Stenberg: Det betyder i praksis, at vi ikke vil begrænse os til at skrive et par læserbreve, eller deltage i de møder vi allernådigst bliver inviteret til, når det passer politikerne at tale om veteranpolitik, og så håbe på det bedste. Vi vil selv være opsøgende og vedholdende, for at højne opmærksomheden på manglerne i veteranpolitikken i såvel befolkningens som de folkevalgtes opmærksomhed. Og hvis det kræver nogle opsigtsvækkende aktioner foran Christiansborg, eller nogle provokerende kampagner på de sociale medier, så er vi klar til at gøre hvad der skal til. Alt sammen inden for lovens rammer, naturligvis.

Krigeren:  Nu hvor i er blevet etableret, hvad skal i så helt konkret i gang med nu?
Claus Stenberg: Vi gør klar til at mødes med politikerne, som har udvist en god interesse for vores synspunkter. De ved jo godt, at veteranpolitikken trænger til en revision nu, efter 5 år. Sideløbende med dette skriver vi kronikker og debatindlæg til alle landets medier. Desuden rekrutterer vi aktivister og folk med kreative kompetencer, til at hjælpe med at lave kampagnematerialer. Så fra at være et projekt på tegnebrættet, sådan som det var været de seneste to år, er der nu betydeligt mere aktivitet og samling. Og det er dejligt at byde flere veteranstøtter velkomne – især når de gerne vil bidrage aktivt til projektet.

Krigeren: Hvordan man kan hjælpe Jer med arbejdet, hvis man er interesseret?
Claus Stenberg: Man kan blive en del af vores aktivistiske netværk på flere forskellige måder. Hvis man er medlem af et politisk parti, en interesseforening e.l. kan man bringe vores budskaber frem i disse kredse. Hvis man har nogle kompetencer, f.eks. inden for produktion af tekster eller grafik, juridisk rådgivning eller kendskab til socialproblematikker, og gerne vil stille disse kompetencer til rådighed for os, så tager vi imod med taknemmelighed. Endelig kan man også blive aktivist, som deltager i vores opsigtsvækkende aktioner senere på året.

[divider]Veteran Alliancens 5 mærkesager[/divider] [cbtabs][cbtab title=”1″][dropcap size=small]1[/dropcap]Forbedring af retsstillingen for krigsveteraner, i forbindelse med sager ved Arbejdsskadestyrelsen, herunder vurdering af psykiske kontra fysiske skader, som skal sidestilles i forbindelse med udmåling af erstatninger[/cbtab][cbtab title=”2″][dropcap size=small]2[/dropcap]Sikring af de nødvendige kompetencer i alle landets kommuner, i forbindelse med behandling af krigsveteraners sager[/cbtab][cbtab title=”3″][dropcap size=small]3[/dropcap]Etablering af flere veteranhjem, jævnt fordelt over hele landet[/cbtab][cbtab title=”4″][dropcap size=small]4[/dropcap]Indførelse af en decideret krigspension, hvor staten og kommunerne ikke må modregne arbejdsskadeerstatninger[/cbtab][cbtab title=”5″][dropcap size=small]5[/dropcap]Flere og bedre behandlingstilbud til alle sårede/syge krigsveteraner, og relevant støtte til pårørende, uanset hvor i landet man bor[/cbtab][/cbtabs] [divider]Mere info…[/divider]

Man kan finde flere oplysninger om Veteran Alliancen på veteranalliancen.dk, og på deres facebook side: facebook.com/veteranalliancen

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *