Hjemmeværnet skal have nye fly og nye opgaver

Siden 2007 har Hjemmeværnet lejet otte enmotors Cessna, som mest har været anvendt til øvelser, hvor de har ageret mål for eksempelvis Søværnets skibe. De små fly har en begrænset rækkevidde og hastighed, hvilket gør at de eksempelvis har svært ved at flyve længerevarende overvågning over hav.

Med baggrund i indhøstede erfaringer fra Hjemmeværnets tidligere lette en-motors luftfartøjer og overvejelser om den fremtidige anvendelse, planlægger Hjemmeværnet nu, at lease to stk. fler-motors fly.
Et af kravene er at de skal kunne have brændstof nok til, at flyve til og fra et operationsområde som ligger ca. 100 sømil væk, samt kunne operere i området i mindst 2 timer. De skal have en maksimal take-off vægt på under 5.700 kg, og have moderne  navigationsudstyr og sensorer.

De konkrete fly vil blive valgt med baggrund i indkomne tilbud fra udvalgte leverandører, og udbudsprocessen er netop skudt i gang.

“Der planlægges på, at have et fly på et forholdsvist højt beredskab“ – Chef for Flyverhjemmeværnet Bernt Christiansen

Ud over tidligere erfaringer bygger anskaffelsen af de nye fly og deres udrustning, på en dialog med Hjemmeværnets samarbejdspartnere om, hvilke opgaver Hjemmeværnets fly bør kunne løse.

“- Vi glæder os meget til, at Flyverhjemmeværnet får en kapacitet, som er bedre ”udnytbar” i kraft af mere robuste flytyper. Jeg mener bestemt, at vi er på vej i den rigtige retning, og at jeg snart kan få en kapacitet, som jeg kan bruge til at løse vigtige opgaver“ udtalte Flyvertaktisk Kommandos chef generalmajor Henrik Røboe Dam i 2012, da man var i gang med at undersøge hvilke muligheder Hjemmeværnet havde for at opgradere deres eksisterende flykapaciteter.

Flyene vil blive udstyret med moderne navigationsudstyr og sensorer, bestående af FLIR (Forward Looking Infrared Radar) og digitalt kamera med tilhørende video downlink, der gør det muligt at sende live video (i HD kvalitet) til en kommandostation på jorden eller på et skib.

Oberst Bernt B. Christiansen -  Chef for Flyverhjemmeværnet
Oberst Bernt B. Christiansen – Chef for Flyverhjemmeværnet

“Flyene vil bl.a. kunne bidrage til at skabe overblik i forbindelse med større indsættelser, fx skov- og hedebrande, grundstødninger, større ulykker, mv. Flyene vil endvidere kunne deltage i eftersøgnings- og redningsberedskabet, samt anvendes i forbindelse med eventuelle nye opgaver inden for havmiljøområdet, fx verifikation af forureningsomfang. Og man vil kunne Forsvaret i øvelses- og uddannelsessammenhæng, samt udføre lette operative transportopgaver, fx transport af sensitivt udstyr.
Opgaverne vil kunne udføres både dag og nat, og flyene vil kunne indsættes under både visuelle og instrument vejrforhold.
Der planlægges på, at have et fly på et forholdsvist højt beredskab,“ udtaler Chef for Flyverhjemmeværnet Bernt Christiansen til krigeren.dk

De nye fly vil blive civilt indregistreret og opført i det danske register, idet Hjemmeværnets piloter anvender deres civile pilotkompetencer. Den tilhørende organisation i Hjemmeværnet opbygges ud fra Trafikstyrelsens retningslinjer.

Hjemmeværnet forventer, at de nye fly leveres ultimo 2014.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Peder Simonsen, det er måske en lidt grov udtalelse, med en snert af misundelse. Jeg kan godt forstå frustrerede militærpiloter der mangler flyvetid, men der er intet der forhindrer dem i at blive medlemmer samt omskolet. Når det så er sagt, så bevæger man sig ind på et område hvor alle A piloter bliver hægtet af. Du skal både have instrumentbevis og være uddannet på tomotors fly. Det er meget langt fra hvad normale fritidspiloter kan diske op med. Det er en dyr overbygning på pilotuddannelsen, og jeg tvivler på at hjv betaler forskellen. Og så bruger man nok alligevel omskolede militærpiloter.

    • Nå så det tror Du ikke? Jeg tror at det bliver ligesom med HJV pilotstillinger og disses antal flyvetimer generelt: der vil utvivlsomt være nogle der kan få fingrene dybt ned i honningkrukken. Og det vil ligeså utvivlsomt være 100% uigennemskueligt for eksterne interesserede/aspiranter, hvad de skal gøre for at blive del af den eksklusive lille herreklub. Det kunne man jo ikke engang få klar besked om da de stadig fløj rundt i Cessna – et meritokrati bliver det aldrig med de der flyvende delinger…

  2. Hjemmeværnet burde slet ikke have fly. Giv opgaverne til Flyvevåbnet de har alligevel masser af folk som gerne vil have mere flyve tid frem for at side og glo ud i den blå luft og vente på det bliver deres tur til at flyve.

  3. Lad HJV få de gamle F16 når de køber nye!..
    De kan nok få nogle år ud af disse endnu ha ha ha ha… (og booste tilgangen af nye medlemmer, der går helt Top Gun amok!)