Første delaftale under forsvarsforliget er på plads

Forsvarsministeriet. Foto: C. Sundsdal

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået den første delaftale under det nye forsvarsforlig fra juni 2023.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 16,0 mia. kr. til initiativerne i denne første delaftale, heraf 3,5 mia. kr. til rekruttering-, fastholdelses- og uddannelsestiltag (inkl. økonomi uden for Forsvarsministerietsområde), 9,7 mia. kr. til militære kapaciteter, 2,3 mia. kr. til forudsætningsskabende initiativer (inkl. reserve til produktionskapacitet) og 0,8 mia. kr. til stabil udvikling af forsvarsområdet.

Militære kapaciteter – 9,7 mia. kr.

Med delaftalen investeres ca. 9,7 mia. kr. i militære kapaciteter til hhv. Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet i form af:

 • Meget kortrækkende luftværn til Hærens brigade til bedre beskyttelse mod lufttrusler.
 • Langtrækkende droner til overvågning og efterretningsindhentning i Arktis og Nordatlanten.
 • Nærluftforsvarsmissiler til Søværnets skibe.
 • Torpedoer til brug på Søværnets skibe og Flyvevåbnets Sea Hawk-helikoptere.
 • Opbygning af logistisk kapacitet til at kunne understøtte indsættelser i og uden for nærområdet.
LÆS OGSÅ :  Regeringen vil fremrykke forsvarsinvesteringer

Rekruttering, fastholdelse og uddannelse – 3,5 mia. kr.

En række tiltag og initiativer skal forbedre Forsvarets muligheder for at rekruttere, fastholde og uddanne medarbejdere. Derfor blive der med første delaftale:

 • Skabt mulighed for at uddanne ufaglært personel fra konstabel- og sergent-
  gruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
 • Oprettet et nyt bemandingssystem med mere målrettet styring af personel-
  ressourcer.
 • Styrket mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for geografisk
  fleksibilitet hos medarbejdere.
 • Nedbragt den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemme-
  værnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.
 • Igangsat en række øvrige initiativer, der skal understøtte en attraktiv arbejds-
  plads.
LÆS OGSÅ :  Akutpakke vedtaget - forbedringer af de værnepligtiges indkvarteringsforhold

Forudsætnings- skabende initiativer – 1,9 mia. kr.

Afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet har samtidig skabt behov for at opbygge EU-kompetencer på tværs af
koncernen. Derfor bliver der med første delaftale:

 • Oprettet nye forsvarsattaché- og forsvarsrådgiverstillinger.
 • Afsat midler til kompetenceopbygning inden for EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik.

Stabil udvikling af forsvarsområdet – 0,8 mia. kr.

Der er behov for stabil udvikling af forsvarsområdet, så vigtige tiltag og initiativer
kan fortsætte i forligsperioden. Derfor bliver der med første delaftale:

 • Videreført tilskud til bl.a. veteraninitiativer og forskning i sikkerhed og forsvar.
 • Reserveret midler til den næste fase af et projekt om anskaffelse af nye patruljeskibe.
 • Afsat midler til genetablering af Elling ammunitionsfabrik mhp. at styrke forsyningssikkerhed af ammunition.

 

 

Kilde: FMN

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *