F-16 bidraget til kampen mod IS : hele budgettet brugt på et halvt år

Efter 6 måneders udsendelse er Forsvarets meromkostninger forbundet med operationen opgjort til ca. 115mio. kr. eksklusiv ammunition. Dermed er hele budgettet brugt på et halvt år

Forsvarsministeriet Forsvaret har nu efter afslutningen af 1. kvartal 2015 opgjort de hidtige meromkostninger vedrørende det danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL.
I beslutningsforslaget (nr. B 123) vedrørende det danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL fremgår det, at Forsvarets forventede meromkostninger ved udsendelse af et F-16 bidrag til Irak ville beløbe sig til 110-135 mio. kr. eksklusiv ammunition for en 12 måneders periode.
På baggrund af opgørelserne efter afslutningen af 1. kvartal 2015 tegner der sig et billede af, at Forsvarets meromkostninger forventeligt vil kunne stige til 210-225 mio. kr. eksklusiv ammunition for den i beslutningsforslaget forudsatte periode på 12 måneder.

LÆS OGSÅ :  Regeringen har besluttet at sælge 24 danske F-16-kampfly til Argentina

Stigningen i meromkostningerne skyldes primært højere aktivitetsniveau end oprindeligt antaget (herunder omkostninger til brændstof mm.) samt øgede udgifter til strategisk lufttransport (herunder transportudgifter i forbindelse med genforsyning af ammunition).

LÆS OGSÅ : Forkert at sammenligne F-35 med andre kampfly

Hertil kommer meromkostninger vedrørende ammunitionsforbrug, idet der efter 6 måneders udsendelse er forbrugt for ca. 52 mio. kr. Hvis det nuværende aktivitetsniveau i operationen fortsætter, vil meromkostninger til ammunition efter 12 måneder forventeligt udgøre ca. 100-150 mio. kr.

LÆS OGSÅ :  Regeringen har besluttet at sælge 24 danske F-16-kampfly til Argentina

Meromkostningerne er forbundet med væsentlig usikkerhed, idet det endelige økonomiske resultat vil være afhængigt af det fortsatte aktivitetsniveau i operationen, herunder antal flymissioner og ammunitionsforbrug.

Forsvarsministeriet oplyser at meromkostninger forbundet med operationen forventes fortsat, at kunne holdes inden for Forsvarets reserve til internationale operationer.

Syv danske F16-fly indgår i kampen mod IS i samarbejde med USA og de øvrige lande i den internationale koalition.
Siden den første flymission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 284 missioner og anvendt 217 bomber.


Kilde: Forsvarsministeriet

[divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *