Saab AB skal betale 187 millioner kroner til forsvaret efter nederlag i Højesteret

Foto: artilleriet.dk

Højesteret har i går afsagt dom i sagen mellem SAAB AB og Forsvarets Materieltjeneste om føringssystemet DACCIS.

Foto: artilleriet.dk
Foto: artilleriet.dk

I en stor retssag om et kuldsejlet it-projekt har Forsvarets Materieltjeneste fået medhold i Højesteret, og det betyder, at leverandøren Saab AB skal betale 187 millioner kroner til forsvaret.
Dommerne har vurderet sagen helt anderledes end deres kolleger i Sø- og Handelsretten, som tidligere bestemte, at Saab AB tværtimod skulle have omkring 44 millioner kroner.
Retssagen drejer sig om it-systemet ved navn DACCIS fase to, som mislykkedes.

– FMT er glad for, at der endelig er sat punktum i sagen, siger chefen for FMT, generalløjtnant Per Pugholm Olsen efter domsafsigelsen og fortsætter:
– FMT noterer sig med tilfredshed, at Højesteret har ændret syn på sagen i forhold til udfaldet i Sø- og Handelsretten, og at Højesteret har fundet, at FMT var fuldt ud berettiget til at ophæve DACCIS- kontrakten.

Højesterets afgørelse lyder således:
[quote]Thi kendes for ret:
SAAB AB, skal til Forsvarets Materieltjeneste betale 187.100.783 kroner med procesrente af 143.024.826 kroner fra den 26. marts 2008 til den 3. november 2010 og af 187.100.783 kroner fra den 4. november 2010.
I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal SAAB AB betale 12.900.751 kroner til Forsvarets Materieltjeneste.[/quote]

Forsvaret mener, at der var opstået et tab på 143 millioner kroner, og det har dommerne i Højesteret altså accepteret.
Saab AB skal nu betale dette beløb plus de 44 millioner, som forsvaret efter nederlaget i Sø- og Handelsretten måtte aflevere til modparten.
Dommerne fastslår, at Saab i forbindelse med en aftalt test undlod at teste for en række krav, som var fastsat i kontrakten.
Denne konklusion hviler blandt andet på bedømmelsen af uvildige eksperters såkaldte skønserklæring.

It-systemet DACCIS (Danish Army Command, Control and Information System) var et digitalt IT-system, der skulle bruges af soldaterne og stabene på kamppladsen.
Det overordnede formål med DACCIS var, at det skulle være muligt, langt hurtigere end tidligere, at producere og koordinere operative planer og befalinger, distribuere dem til de underliggende operative niveauer på kamppladsen, løbende at opdatere dem, samt til stadighed at have et fælles opdateret operativt situationsbillede til rådighed.
Men forsvaret fandt ikke, at systemet levede op til kravene i kontrakten, hvorefter FMT ophævede kontrakten, der havde kostet Forsvaret næsten 500 mio. kr. i alt.
Sagen blev i første omgang indbragt for Sø- og Handelsretten, hvor FMT tabte. Herefter blev dommen anket til Højesteret, der altså nu har afsagt dom i sagen.

– Vi må dog helt overordnet notere os, at det ikke har været en god sag for forsvaret. Den har givet os et økonomisk tab og en ridse i renommeet. Begge dele kunne vi godt have undværet. Men det er selvfølgelig et velkomment plaster på såret, at vi nu har fået Højesterets ord for, at vores håndtering af den sidste del af forløbet var korrekt, siger generalløjtnant Per Pugholm Olsen afslutningsvis.

 

[divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *