Regeringen vil nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen og istedet bruge midlerne på veteranindsatsen

Regeringen vil lave et servicetjek af veteranpolitikken og øvrige veteraninitiativer, vil nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen og så skal Danmark fremover også være et land der kan varetage alle typer militæropgaver.

Venstre har netop offentliggjort det nye regeringsgrundlag med titlen “Sammen for fremtiden“. I det nye grundlag under overskriften “Vi skal tilpasse vores forsvar og værne om vores sikkerhed“, står der :

“Sikkerhedstrusler mod Danmark kan opstå overalt i verden, og de bliver stadig mere uforudsigelige og komplekse. Det er blevet tydeligt de senere år med ISIL’s fremmarch og Ruslands overgreb mod Ukraine.

Skal kunne bidrage med alle typer militæropgaver

Derfor vil regeringen styrke NATO’s globale rolle og sikre, at Danmark yder et væsentligt bidrag til, at NATO også fortsat er verdens stærkeste forsvarsalliance. Det betyder også, at dansk forsvar skal organiseres, så det kan bidrage med veludrustede og veluddannede militære styrker, der kan varetage alle typer militæropgaver.
Ekspertudredningen om den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske virkelighed vil indgå i forberedelsen af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig efter 2017.

LÆS OGSÅ :  Venstre: Militærrapport om Afghanistan viser regeringens fejl

LÆS OGSÅ : Danmarks nye forsvarsminister hedder Carl Holst

Der bliver i de kommende år tale om flere vidtrækkende spørgsmål på forsvarsområdet. Det gælder blandt andet indkøb af nye kampfly, opgaverne i Arktis, bidrag til NATO’s missilforsvar og aktiv dansk støtte til NATO’s østlige medlemslande, særligt Estland, Letland, Litauen og Polen, som er truet af den aggressive russiske fremfærd.

Nedlæggelse Irak- og Afghanistankommissionen og servicetjek af veteranpolitikken

Regeringen finder, at grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen og forhold omkring danske soldaters tilbageholdelse af personer under den danske krigsdeltagelse i henholdsvis Irak og Afghanistan allerede er tilstrækkeligt belyst. Regeringen vil derfor nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen. Regeringen ønsker i stedet at bruge midlerne til en styrkelse af indsatsen for danske veteraner. Regeringen vil derfor lave et servicetjek af veteranindsatsen.

LÆS OGSÅ :  Fogh: Danmark bør bruge 14 milliarder ekstra på forsvaret

Regeringen vil lave et servicetjek af veteranpolitikken og øvrige veteraninitiativer. Vi skal sikre, at danske veteraner får støtte, anerkendelse og muligheder, der står mål med deres store indsats for Danmark.

Danmark skal gå forrest

Danmark er internationalt anerkendt for at gå forrest og påtage sig et ansvar – også når det er svært. Det skal vi også fremover, for det gør os til et land, man lytter til. Og dermed kan vi bedst varetage vores egne interesser.
Derfor skal vi have den politiske vilje, beslutsomhed og evne til at levere det nødvendige bidrag. Lige fra politisk støtte, udviklingshjælp, humanitær hjælp og kapacitetsopbygning til militære indsatser i den skarpe ende.”, skriver regeringen i det nye regeringsgrundlag.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Det er der vel ikke rigtig noget nyt i. Det er en fin hensigtserklæring, men der skal findes et flertal for det i sidste ende. Som jeg læser det, så kommer midlerne til veteranområdet fra nedlæggelsen af Irak og Afghanistankommissionen. Det er fint, men beløbet er til at føle på. Jeg læser ikke i det at Forsvaret får flere midler, derimod skal det tilpasses. Hvad ordet tilpasse indebærer kan man lægge meget i, men jeg læser det ikke som flere penge.

 2. Pengene fra kommisionen kan kun bruges en gang, men det er en begyndelse. Det bliver spændende at se evalueringen. Skal midlerne bruges til at hjælpe Veteranerne tilbage på arbejdsmarkedet i respekt af både de begrænsninger nogle har OG i respekt af alt det, de alle kan og har prøvet, hvor målet er en værdig selvforsørgelse. Eller skal pengene bruges til diverse underholdende stunts, hvor venteranerne kan bruges som deltagere i godgørende menneskers freakshow en gang om året eller to for derefter at blive gemt og glemt i systemer, der ikke forstår dem, og som ikke respekterer dem.

 3. Med hvad? Ingen artilleri, intet panserværn, ingen morterer, intet landbaseret luftværn, ingen ubåde, forældede og udslidte kampfly, en voldsom flugt af personel i alle grupper, en de facto afskaffet værnepligt…
  Listen fortsætter bare og der er ingen tegn på, at vore politikere, uanset fløj, har tænkt sig at gøre noget ved det i en overskuelig fremtid. Imens er Den Russiske Føderations væbnede styrker travlt beskæftiget med at øve sig i at invadere alle sine nabolande, inklusive Danmark.

 4. I bund og grund skal Danmark ikke sende nogen soldater afsted hvis ikke de invalide nemt kan få deres erstatninger OG yderligere få et såkaldt normalt liv. Dvs. veteranen skal ikke have sine erstatningspenge/løbende erstatning modregnet i sociale ydelser, og ej heller modregnes økonomisk hvis veteranen vælger at blive gift.
  Som det er i dag bliver folk reelt “fodret” med deres egen hale når de er kommet til skade.
  Kommer en soldat til skade som f.eks. 26 årig, så vil tabt arbejdes fortjeneste udløbe inde vedkommende når pensions alderen. Og modregningen som sker i div. sociale ydelser svare reelt til at over 30 år modregnes veteranen en MEGET stor del af div. erstatnings penge.
  Det synes jeg ikke er rimeligt. Giv folk det såkaldte normale LIV lige som naboen uden alle mulige pis regler og tyveri af folks penge.
  Alternativt er det forræderi af stat og forsvaret. Mig bekendt har jeg aldrig hørt om nogen “unge” soldater som i kroner og øre har fået at hvide hvad det vil betyde at komme til skade på arbejde og hvilket liv de kan forvente efterfølgende i “kroner øre”.. Men forsvaret har jo heller ingen interesse i at præge folk negativt men kun positivt så flest mulige skriver under på kontrakterne.. I øvrigt kontrakter som reelt “ingen” læser inden de skriver under på.

 5. At syntes det er en god ide, er at fremstå naiv og ukritisk!!
  Jeg som soldat kan ikke accepterer at blive sendt afsted på løgne/usande grundlag…
  Det er jo tankevækkende at selv samme regering som tog beslutningen også er dem der lukker ned… Og helt ærligt så kunne man nok have fundet det penge til veteraner et andet sted, hvis man syntes vi trængte!!