Opdatering om udbetaling af FN-erstatning

Siden 2016 har Danmark arbejdet aktivt for at fremskynde FN’s sagsbehandling af erstatningssager til FN-veteraner (særligt fra Balkan), der har fået varigt funktionsevnetab – særligt som følge af PTSD.

I januar 2016 sendte Danmark tre prøvesager til FN, der skulle danne baggrund for en oversendelse af et større antal sager til FN. De tre prøvesager blev afgjort i slutningen af 2017 efter knap to års sagsbehandling ved FN.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har siden 2016 indsendt mere end 400 ansøgninger om erstatning til FN.

På flagdagen, den 5. september 2022 meddelte FPS, at man forventede, at FN ville have gennemført behandlingen af alle sagerne inden udgangen af 2022.

Den 3. januar fik FPS oplysninger fra FN om, at de har påbegyndt udbetalingen af erstatninger i et stort antal sager.

Man afventer nu modtagelsen af afgørelserne i de specifikke sager og vil derefter orientere de berørte veteraner om afgørelsen via Digital Post. FPS forventer at modtage afgørelserne inden for de kommende uger.

Da der er nogle proceskrav, der skal håndteres, betyder det, at der vil være en tidsforskydning mellem modtagelsen af afgørelsen og orienteringen af veteranen, og indtil erstatningen udbetales.

Det er FPS’ antagelse, at FN inden årets udgang nåede at træffe afgørelse i de fleste af de aktuelle veteransager.

FPS vil dog gerne gøre opmærksom på, at der fortsat vil være nogle sager, der ikke er færdigbehandlede af FN, samt at der forventes at være veteraner, der ikke vil få tilkendt erstatning fra FN. FPS vil sørge for at orientere de veteraner, hvis sager endnu ikke er færdigbehandlede, om status på deres sag.

De danske veteraners erstatningssager vedrører tidligere og nu lukkede FN-missioner. Langt hovedparten af sagerne stammer fra veteranernes udsendelse med United Nations Protection Force (UNPROFOR) til det tidligere Jugoslavien.


Kilde: FPS

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *