Kommission får et år til at granske efterretningstjeneste

En særlov skal sikre, at undersøgelse af forhold hos Forsvarets Efterretningstjeneste bliver dybt fortrolig.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om en særlig undersøgelseskommission i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

Det skal sikre fortrolighed i undersøgelsen, meddeler justitsminister Nick Hækkerup (S) mandag ved en orientering i Justitsministeriet.

– Den undersøgelse, som regeringen lægger op til at gennemføre, er tilrettelagt ud fra en afvejning mellem på den ene side hensynet til, at FE fortsat skal kunne varetage sine opgaver så effektivt som muligt af hensyn til Danmarks sikkerhed.

– Og på den anden side at få belyst sagens centrale forhold, drage læring og skabe grundlag for at vurdere, om der foreligger nogle ansvarspådragende forhold, siger justitsministeren.

Undersøgelseskommissionen er blot et af flere tiltag, der skal følge op på sagen, hvor Tilsynet med Efterretningstjenesterne har kritiseret FE for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og for at have en “legalitetskultur”.

Kommissionen skal så vidt muligt aflevere sin rapport inden for et år, efter at den er blevet nedsat, meddeler Nick Hækkerup.

Det skal dog være så hurtigt som muligt, når det kommer til at afklare situationen for de højtplacerede medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, der er fritaget for tjeneste.

Han siger, at undersøgelsen skal tage udgangspunkt i, at Danmark fortsat skal være en integreret del af den vestlige sikkerhedspolitiske alliance.

– Det er atypisk, at en kommissionsundersøgelse sker under så stor grad af fortrolighed, men det er der gode grunde til. Det må være sådan, når det er en undersøgelse, der angår efterretningstjenesten.

– Det, der skal undersøges, vedrører nogle af de mest følsomme oplysninger, vi har.

– Oplysninger, som det er afgørende at holde fortrolige af hensyn til efterretningstjenesternes mulighed for at fungere og dermed for vores alles sikkerhed, siger justitsministeren.

Regeringen lægger op til, at tre landsdommere fra Vestre Landsret skal stå for undersøgelsen, og at de skal kunne afhøre vidner.

Undersøgelsen skal til sidst munde ud i en beretning, som kun skal offentliggøres for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Der skal dog laves en sammenfatning, som skal være offentligt tilgængelig.

Ud over kommissionsundersøgelsen vil der også køre “andre spor” i sagen, blandt andet en revision af loven om FE og etablering af en whistleblower-ordning.

 

 

/ritzau/

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

GIPHY App Key not set. Please check settings