Generalløjtnant Bjørn Bisserup bliver Danmarks nye forsvarschef

Foto: Sara Skytte

Bjørn Bisserup er efter forsvarsministerens indstilling ved kongelig resolution udnævnt til forsvarschef og general med virkning fra den 10. januar 2017.

Generalløjtnant Bjørn Bisserup bliver ny forsvarschef efter Peter Bartram, som stopper til januar. Bartram skifter næste år posten som militær leder af Forsvaret ud med posten i en bestyrelse for et “større dansk firma”.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Danmark står overfor en ny sikkerhedspolitisk situation, som stiller øgede krav til Forsvaret. Jeg er overbevist om, at Bjørn Bisserup er den helt rigtige til at stå i spidsen for Forsvaret i den kommende periode. Jeg har lært Bjørn at kende som fagligt meget kompetent, engageret og hårdtarbejdende. Jeg ved, at hans militærfaglige dybde og omfattende erfaring vil blive en stor fordel for Forsvaret, når han skal stå i spidsen for de mange ansatte, som fortsat skal løse både vigtige og vanskelige nationale og internationale opgaver.”

Bjørn Bisserup er 56 år og har tidligere været chef for forsvarsstaben i den daværende Forsvarskommando.

Han startede på Hærens Officersskole i 1982 og har siden haft en lang karriere i Forsvaret bl.a. som chef for kampvognseskadronen ved det Danske Livregiment og som bataljonschef i Den Kongelige Livgarde.

Bjørn Bisserup har som chef for forsvarsstaben sammen med de seneste to forsvarschefer stået i spidsen for implementeringen af de to seneste forsvarsforlig.

Bisserup har endvidere en fortid som både afdelingschef og kontorchef i Forsvarsministeriet inden for områderne internationale og nationale operationer, materiel, forsvarsplanlægning og efterretningstjeneste i tiden, hvor Danmark deltog i krigene i Irak og i Afghanistan.

Bjørn Bisserup udtaler:

”Jeg er beæret over, at forsvarsministeren har udpeget mig som forsvarschef. Jeg ser meget frem til at stå i spidsen for de tusindvis af dygtige mænd og kvinder i Forsvaret, som dagligt både ude og hjemme løser vigtige opgaver for Danmark. Forsvaret er igennem en udfordrende tid ovenpå omfattende omstruktureringer og med fortsatte krav om udvikling og omstilling af Forsvaret. Sammen med de mange engagerede medarbejdere, ser jeg frem til at sikre, at Forsvaret er bedst muligt rustet til at imødegå de sikkerhedspolitiske udfordringer, som Danmark står overfor.”

Samtidig er Per Pugholm Olsen efter forsvarsministerens indstilling ved kongelig resolution udnævnt til generalløjtnant og ansat som koncernstyringsdirektør med virkning fra 10. januar 2017.

Per Pugholm Olsen er 52 år. Han har siden 1. januar 2015 varetaget stillingen som Permanent Dansk Repræsentant i NATO’s Militærkomité og Militærrådgiver ved Den Danske Repræsentation ved det Nordatlantiske Råd. Inden var Per Pugholm Olsen chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Det er desuden besluttet at slå en række topchef-stillinger op på Forsvarsministeriets myndighedsområde, da en række chefer når pensionsalderen i løbet af 2017.

CURRICULUM VITAE FOR BJØRN BISSERUP
Tjenesteforløb
1976 – 1982 Konstabel og sergent ved panserinfanterikompagni og kampvognseskadron
ved Danske Livregiment
1982 – Sergent ved haubitsbatteri ved Kongens Artilleriregiment
1985 – 1986 Delingsfører Kampvognsdeling/Danske Livregiment
1986 Administrationsofficer ved Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1988 – 1989 Næstkommanderende og chef Panserinfanterikompagni/Danske Livregiment
1989 – 1990 Operations- og Efterretningsofficer/DANCON/UNFICYP
1990 Næstkommanderende ved Kampvognseskadron/ Danske Livregiment
1990 – 1991 Operationsofficer ved Panserinfanteribataljon/Danske Livregiment
1991 – 1993 Chef for Kampvognseskadron ved Danske Livregiment
1995 – 1997 Sagsbehandler i Logistiksektion i Forsvarsstaben
1997 – 2000 Souschef i Forsvarsministeriets 1.kontor
2000 – 2002 Chef kampbatljon ved Den Kongelige Livgarde
2003 – 2004 Chef for Forsvarsministeriets 1. kontor
2004 – 2008 Chef for Forsvarsministeriets 1. afdeling
2008 – 2014 Chef for Forsvarsstaben
2014 – Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement

Karriereforløb
1976 Konstabel
1978 Sergent
1982 Oversergent
1983 Sekondløjtnant
1984 Løjtnant
1986 Premierløjtnant
1988 Kaptajn
1995 Major
2000 Oberstløjtnant
2004 Oberst
2008 Generalmajor
2008 Generalløjtnan

Kilde: Forsvarsministeriet

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Tidligere kampvognseskadron chef 4/I/DLR B.I.Bisserup som jeg nåede at være CH KØ for var en fantastisk tid :-) En yderst rar og behagelig chef at køre for – en chef som jeg altid var klar for, når der skulle køres, selv i halvsøvnig tilstand stod bilen i 1. gear :-)
    Tillykke med titlen som Forsvarschef B. I. Bisserup pr 10. Januar 2017
    Et simpelt ord som “ufelhorn” står i errindingen som om det var i går :-)