Forsvarschef general Flemming Lentfer er blevet fyret

Flemming Lentfer, Foto: Forsvaret

”Jeg har mistet tilliden til forsvarschefen. Derfor har jeg besluttet, at han ikke længere skal stå i spidsen for Forsvaret. Vi står over for en historisk og nødvendig styrkelse af det danske forsvar. Det stiller store krav til vores organisation og til den militærfaglige rådgivning af det politiske niveau,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressemøde onsdag aften.

9. oktober 2020 blev generalløjtnant Flemming Lentfer udpeget som ny forsvarschef af daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S), og overtog posten efter Bjørn Bisserup.

»Det er helt afgørende, at vi får en anden forsvarschef,« siger forsvarsministeren.

Ny forsvarschef med operativ erfaring

Samtidig bliver Generalmajor Michael Hyldgaard indsat som fungerende forsvarschef med øjeblikkelig virkning.
Hyldgaard er en mand med operativ erfaring. Han kommer fra en stilling som Chef for Specialoperationskommandoen, som han har tiltrådt 2023. Forinden bestred han posten som chef for Operationsstaben ved Forsvarskommandoen. Han har omkring 30 års erfaring i Forsvaret. (Se hans fulde CV nederst)

Fregat-sagen

Hjemsendelsen af Flemming Lentfer kommer efter at danske soldater på fregatten Iver Huitfeldt var sendt til en konfliktzone i Det Røde Hav med fejlbehæftet udstyr, der resulterede i både radarsvigt og defekt ammunition.

Desuden er forsvarsministeren ikke blevet informeret om problemerne med udstyret. Det var først da Olfi kom med en afsløring på baggrund af et fortroligt signal, der var sendt hjem til Danmark af skibschef Sune Lund.

 

Michael Hyldgaards tjenesteforløb

2023 Chef for Specialoperationskommandoen
Generalmajor

2020 – 2023 Forsvarsstaben, chef for Operationsstaben
Generalmajor

2019 – 2020 Forsvarsstaben, fungerende chef for Operationsstaben
Oberst

2018 – 2019 Forsvarsstaben, vicechef for Operationsstaben
Oberst

2015 – 2018 Stabschef ved Specialoperationskommandoen
Oberst

2010 – 2015 Militærrådgiver ved Danmarks faste repræsentation til FN i New York
Oberst (tillagt grad)

2007 – 2010 Chef for Jægerkorpset
Oberstløjtnant

2005 – 2007 Sagsbehandler i Forsvarsministeriets planlægnings- og udviklingskontor
Major

2003 – 2005 Sagsbehandler, souschef og fungerende sektionschef i
Forsvarskommandoens Materielstab
Major

2001 – 2003 Stabschef ved Jægerkorpset
Major

1998 – 1998 Adjudant og operationsofficer ved Østre Landsdelskommando
Kaptajn

1997 – 1997 Chef for 4/II PNINFKMP ved Sjællandske Livregiment
Kaptajn

1993 – 1997 Jægerkorpset, operativ tjeneste
Kaptajn

1988 – 1991 Geledtjeneste ved Sjællandske Livregiment
Premierløjtnant

1983 – 1984 Indkaldt til aftjening af værnepligt ved Sjællandske Livregiment

 

Udsendelser

2009 – 2009 Chef for Task Group 98 (Jægerkorpset) i Afghanistan

2002 – 2002 Næstkommanderende for Task Group FERRET (Jægerkorpset og Frømandskorpset) i Afghanistan

2001 – 2001 Operationsofficer, specialoperationer ved det danske forbindelseselement til US Central Command

1997 – 1997 Operationsofficer, J3/5, specialoperationer ved SFOR CJSOTF

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *