Forsinket og fordyret: Nye udfordringer for danske ildstøttesystemer

PULS-raketkastersystem. Foto fra FMI.

Et år forsinket og en markant dyrere regning. Det er den nedslående status for de nye ATMOS og PULS ildstøttesystemer, som Forsvaret har indkøbt. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen er dybt bekymret og har udvidet en igangværende advokatundersøgelse af sagen.

Forsinkelsen af ATMOS og PULS
De to systemer, der oprindeligt var planlagt til at være klar i 2025, bliver nu først operative i 2026. Det skyldes, at indholdet af den anskaffelse, der blev besluttet i januar 2023, nu viser sig ikke at være tilstrækkelig til at kunne færdigopbygge kapaciteten. Forsvarsministeren understreger dog, at forsinkelsen ikke påvirker Danmarks NATO-beredskaber.

Den oprindelige anskaffelse af PULS-raketkastersystemet var utilstrækkelig. Der er behov for yderligere køretøjer, personel, ammunition og etablissementer for at færdigopbygge kapaciteten. Dette vil resultere i en markant ekstraregning, som skal dækkes af forsvarsforligets midler.

Udvidet advokatundersøgelse
Forsvarsministeren er utilfreds med sagens forløb og har derfor udvidet den igangværende advokatundersøgelse. Undersøgelsen skal nu også omfatte forsinkelsen og fordyrelsen af PULS-kapaciteten. Ministeren ønsker at afdække, om der er foretaget dispositioner på baggrund af usaglige hensyn.

En dybt problematisk sag
”Det er dybt problematisk, at det viser sig, at politikerne ikke har taget beslutningen om at købe PULS-systemet på et fuldt oplyst grundlag. Vi risikerer nu at stå med en markant ekstraregning, som skal dækkes af midlerne fra forsvarsforliget. Det er meget utilfredsstillende, at vi ikke har fået fuldt dækkende oplysninger, inden beslutningen blev taget”, siger Troels Lund Poulsen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og en række af Folketingets partier besluttede i oktober 2023 at indlede en uvildig advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret i januar 2023. På baggrund af de nye oplysninger i sagen ønsker forsvarsministeren nu at udvide den igangværende undersøgelse, således at den også kommer til at omfatte fordyrelsen og forsinkelsen af opbygningen af en operativ raketkasterkapacitet. Udvidelsen vil blive drøftet med de partier, der har indgået aftalen om den uvildige advokatundersøgelse.

”Det her er en alvorlig sag. Det er også en sag, der rejser nogle alvorlige spørgsmål, fordi forligskredsen og Finansudvalget ikke fik det fulde grundlag for den beslutning, som blev truffet i januar 2023. Jeg mener derfor, at vi her har at gøre med et forløb, hvor der er behov for en uvildig afdækning af, hvad der skete og ikke skete, og om der er foretaget dispositioner på baggrund af usaglige hensyn”, siger Troels Lund Poulsen.

 

 

Kilde: Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *