Fem producenter dyster nu om at blive Forsvarets nye pistol

Pistol M/49 er ved at være fortid i Forsvaret. Den ventes udskiftet i løbet af 2019. Udbuddet er i fuld gang, og der er nu udvalgt fem producenter til at byde ind med en striker fired pistol.

Producenterne er (se billeder af mulige kandidater nederst) :

  • CANIK
  • Glock
  • Smith & Wesson
  • SIG SAUER
  • Beretta

Nu hvor man har prækvalificeret virksomhederne, er næste step en dansk brugertest. Og til det har  Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), bedt hver af de fem producenter om at levere 5 stk pistoler i standard størrelse samt en pistol i kompakt størrelse.

Det forventes at en brugertesten starter op den 10 november 2017.

Den pistol som vinder udbuddet skal afløse den gamle SIG SAUER P210 (Pistol M/49, men oftest kaldet ‘Neuhausen’). Den blev i 1949 indført i det danske forsvar som personligt våben for officerer, militærpoliti m.fl. og den opfylder ikke længere de krav, brugerne stiller til et våben, der kan blive afgørende, hvis man ikke længere kan bruge sit primære våben eller det ikke er inden for umiddelbar rækkevidde.

Blandt andet har SIG 210 kun plads til otte patroner i magasinet, og man kan ikke sætte ekstra sigte eller laser på den.

Krav til Forsvarets nye pistol

Det er besluttet, at den nye pistol skal være af typen Striker Fired. Det er en semi automatisk haneløs type, hvor slagstiften spændes indvendig i pistolen ved hjælp af selve aftrækket. Slagstiften påvirkes direkte af aftrækkeren. Der er derfor ingen hane til at gribe fat i udstyr, tøj eller lignende.
Alle aftræk har samme aftræksvægt.

Striker Fired. Slagstiften påvirkes direkte af aftrækkeren

 

 

Der vil også være et krav til leverandøren af den nye pistol, om at den i modsætning til Pistol M/49 ikke er udstyret med en fysisk udvendig sikring. Det fortæller chef for Kapacitetscenter Våben i FMI, major Tom Elvius-Brisson i et interview der blev bragt tidligere på året.

”Når man har trukket sit våben, er det fordi, man er i en situation, hvor man enten skal true eller skyde. Og skal man skyde, er den bedste og hurtigst afsikring at flytte pegefingeren til aftrækkeren,” udtalte majoren i interviewet.

Med andre ord sidder sikringen i pegefingeren og mellem ørene på skytten.

Der være rails på pistolen, således der kan monteres lys, laser, dag og nat sigter.

Det er planen at der medfølger et pistolhylster som er formstøbt i et hårdt materiale, som de nye hylstre der pt. anvendes til bl.a. Pistol M/49. Derved sikres aftrækkeren mod utilsigtet påvirkning.

Af sikkerhedshensyn vil det af det kommende reglement fremgå, at der kun må anvendes det udleverede hylster.

Desuden er det også et krav til den kommende pistol, at den har en indbygget fysisk slagstiftsikring, der sikrer, at pistolen ikke går af, hvis den for eksempel tabes på gulvet eller udsættes for g-kraft i fly.

One gun to rule them all

Den nye pistol erstatter ikke bare Pistol M/49, men kan på sigt erstatte samtlige pistoler i brug i Forsvaret. Dette er dog afhængig af det fremtidige valg.

Eksempelvis kan specialoperationsstyrker, piloter, hundeførere og Militærpolitiet også på sigt komme til at bruge den nye værnsfælles pistol.

Kontraktens værdi lyder på 25 mio DKK og løber over 84 måneder.

 

De mulige kandidater

Da det er virksomhederne og ikke specifikke pistol modeller der er prækvalificeret, er det i sagens natur ikke muligt at fortælle de specifikke modeller.
Men vi har herunder samlet de fem producenters mulige striker fired pistol kandidater.

Smith & Wesson M&P 2.0
Smith & Wesson M&P 2.0
Canik TP9
Canik TP9
Beretta APX
Beretta APX
Glock 17
Glock 17
Sig Sauer P320
Sig Sauer P320

 

(Opdateret 18.aug kl 07:25  – CZ er ikke prækvalificeret de valgte at trække sig inden var deadline. I stedet er det tyrkiske Canik som er prækvalificeret)

Skrevet af KrigerenDK

91 kommentarer

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0