Brave Lion – Årets største feltøvelse i Danmark

Arkivfoto: Øvelse Brave Lion 2017. Foto: Christian Sundsdal

Op mod 2000 soldater har søndag indtaget Oksbøl, hvor årets største militærøvelse finder sted.

Med over 2000 soldater er øvelsen er den største af sin art i mange år. Øvelsen vil omfatte enheder fra alle våbenarter i Hæren.

Øvelsen får sit internationale islæt med deltagelse af et britisk og et litauisk infanterikompagni.

Endvidere vil den styrke som snart udsendes til NATO missionen ’Enhanced Forward Presence’ (eFP) i Estland, deltage i øvelsen. Grundstammen er her 1. Panserinfanterikompagni fra 1. bataljon ved Gardehusarregimentet med støtte fra et let morterbidrag fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, en militærpolitistation og logistikbidrag fra Trænregimentet.

LÆS OGSÅ :  Regeringen vil fremrykke forsvarsinvesteringer

Den anden store enhed i øvelsen er den bataljonskampgruppe, som i 2018 vil være Hærens bidrag til NATO’s beredskabsenheder – her Initial Follow on Forces Group og Joint Expeditionary Force (IFFG og JEF). Grundstammen i denne bataljonskampgruppe er II. Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment – derudover er enheden sammensat af en lang række af Hærens forskellige kapaciteter indenfor blandt andet ildstøtte, efterretningsindhentning, ingeniørtjeneste, logistik og føring.

Enhederne skal med kort varsel kunne indsættes under vilkår, som ikke på forhånd er kendte, og det vil øvelsen bære præg af.

– Vi vil træne førernes og soldaternes evne til at handle smidigt og hurtigt overfor en jævnbyrdig modstander, udtaler brigadechefen, brigadegeneral Henrik Lyhne og fortsætter:

LÆS OGSÅ :  Regeringen vil fremrykke forsvarsinvesteringer

– Derfor vil modstanderen under øvelsen også være en enhed på samme niveau; nemlig brigadens panserbataljon. Og initiativet vil i store dele af øvelsen være frit for begge parter. På denne måde kan vi øve både offensive og defensive operationer, understreger brigadechefen.

Bataljonskampgruppen og bidraget til eFP vil i forbindelse med øvelsen i Oksbøl gennemgå en certificering, dels for at indgå i NATO’s reaktionsstyrker og dels for at blive udsendt.

Kilde: 1. Brigade

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *