Bramsen: Forsvaret har ikke observeret UFO’er

Forsvaret har ikke observeret uforklarlige objekter, men de kan teoretisk udgøre en trussel, siger minister.

En amerikansk rapport om observationer af uidentificerbare flyvende objekter har fået politikere og myndigheder verden over til at tage UFO-fænomenet alvorligt.

Også i Danmark, hvor sagen nu har ramt Christiansborg.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er af De Konservatives Niels Flemming Hansen blevet spurgt ind til, om Forsvaret i Danmark har observeret fysiske flyvende objekter, som bevæger sig på uforklarlige måder, de seneste ti år.

Dem, der er nysgerrige efter beviser på UFO’ers eksistens, bliver dog skuffede. Danske styrker har ikke registreret den type fænomener i denne periode, skriver ministeren.

– Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet op-
lyst, at Forsvaret i den adspurgte periode ikke har registreret indrapporterede hændelser, der enten visuelt eller ved radarsystemer har observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig, skriver ministeren.

Anderledes står det altså til i USA. I juni blev en rapport fra Pentagon om UFO’er offentliggjort. I den hedder det, at 143 ud af 144 uforklarlige luftfænomener observeret mellem 2004 og 2021 er “fortsat uforklarlige”.

Fænomenerne passer på beskrivelsen af en UFO – et Uidentificeret Flyvende Objekt.

Rapporten konkluderer ikke, om der eksempelvis er tale om atmosfæriske fænomener eller objekter af udenjordisk karakter.

Blandt de potentielle forklaringer er også, at fænomenerne kan være højteknologiske fjendtlige systemer fra udlandet, eksempelvis Rusland eller Kina.

Rapporten har skabt både begejstring og frygt. Begejstring, fordi den giver begrundet håb om at finde liv uden for vores jord.

Frygt, fordi fænomenerne kan udgøre en sikkerhedstrussel.

Det sidste erklærer Trine Bramsen sig enig i:

– Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed, og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel, skriver hun i sit svar.

/ritzau/

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Forsvaret lyver, der er masser af UFO-aktiviteter man ikke vil “skræmme” folk med. Der er bl.a. observeret flyaktivitet med hastigheder på 20 gange lydens hastighed i Østersøen for år tilbage.

    Det gik så hurtigt, at det ikke blev opdaget før en medarbejder fik en opgave med at nærlæse nogle spor hvor denne UFO pludselig dukkede op…..