Blå partier: Forsvarsminister negligerer kritik fra ansatte

Bramsen mangler selverkendelse efter kritik fra flere sider af hendes ledelse, mener V og DF. Bramsen afviser.

Trine Bramsen. Foto: C Sundsdal - Forsvaret

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har indledt en dialog med kritikere i Forsvaret, og den fortsætter i den kommende tid. Det siger hun på samråd i Forsvarsudvalget torsdag.

Her får forsvarsministeren kritik fra blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti, der mener, at hun ikke tager kritikken af hendes ledelse alvorligt nok.

Udmeldingen fra de blå partier kommer, efter at forsvarsministeren i de seneste uger har fået kritik fra nogle ansatte i forsvaret.

I en kronik i Berlingske har formændene for officerernes, stampersonalets, reservens foreninger samt Danske Soldaterforeningers Landsråd blandt andet skrevet, at der er dårlig stemning og ingen forståelse for ministerens kommunikation.

Det bør føre til selverkendelse hos forsvarsministeren, mener Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

– Vores indtryk er, at ministeren ignorerer og negligerer problemerne. Ministeren lader som om, at der næsten ingen kritik er. Det skuffer mig dybt. Og jeg savner svar på, hvordan ministeren vil genoprette tilliden i forsvaret, siger Lars Christian Lilleholt.

Også Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Søren Espersen, undrer sig over, at ministeren ikke vender blikket mere indad efter kritikken fra de fire organisationer.

– Har ministeren ikke begået nogen som helst fejl? Det kan jo ikke passe. Jeg kommer meget i soldaterkredse i øjeblikket, og der er der ikke et entydigt billede af, at alting går godt.

– Jeg savner en selverkendelse hos ministeren af, at der er blevet begået fejl. Jeg vil egentlig bare gerne have den erkendelse, så vi kan komme videre, siger Søren Espersen.

Menige soldater og officerer har blandt andet kritiseret Trine Bramsen for at kalde forsvarschefen for en “styrelseschef”.

Det bliver af kritikerne set som en nedvurdering af forsvarschefen og i forlængelse heraf forsvaret.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun fortryder noget efter kritikken, siger Trine Bramsen:

– Er der noget, jeg fortryder, så er det, at fokus endnu engang er fjernet fra de dygtige og dedikerede medarbejdere i Forsvaret. Det vil jeg gerne medvirke til får større plads, siger Trine Bramsen.

Hun mener, at kritikken bliver taget alvorligt og henviser til, at der bliver oprettet et dialogforum, hvor kritik kan tages op.

– Da kritikken blev rejst, så indkaldte jeg organisationerne for at lytte til kritikken og diskutere, hvordan vi kommer videre. Det mener jeg, er det rigtige greb at tage på det, siger Trine Bramsen.

Venstres medlem af forsvarsudvalget, Hans Christian Schmidt, efterlyser dog et konkret udkomme af mødet i form af en plan for genopretningen af tilliden til forsvarets ledelse:

– Jeg har spurgt om det tre gange. Jeg ved godt, hvad det betyder, når man ikke får svar. Det er ærgerligt, fordi det burde ministeren kunne svare på, siger Hans Christian Schmidt.

Venstre varsler på den baggrund, at man formentlig vil indkalde forsvarsministeren til et nyt samråd om sagen.

 

/ritzau/

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Mon ikke debatten er noget farvet af, at dem der er ret ligeglade med om chefen kaldes for en styrrelsschef, butikschef eller forsvarschef, har valgt ikke at fylde facebook og dagspressen med kommentarer?

    Så der læses kun den ene side af sagen.

    Ministeren gør det ikke synderligt godt, men hun gør det heller ikke direkte dårligt. Der har været væsentligt ringere minstre, og jeg kan da personligt huske da Lillelund Bech glemte at komme til en hjemkomst parade, som hun havde takket ja til… Så stod vi der..