Velkommen hjem KFOR 22

Det 180 mand store kontingent KFOR 22 holdt i dag parade i Holstebro efter hjemkomsten i den seneste tid. Generalmajor Agner Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, bød formelt kontingentet velkommen hjem, og sagde videre i sin tale:
”Det er en stor glæde at se jer hjemme i Danmark igen efter veludført mission. I står her efter seks måneder i KFOR og har forladt et Kosovo, som nu har bevæget sig endnu et lille, men vigtigt stykke frem mod normalisering. I står her efter seks måneders mission, hvor I er mange oplevelser og erfaringer rigere, som utvivlsomt har styrket jer.

I mere end et årti har KFOR-styrken været garanten for stabilitet og sikkerhed i Kosovo – de senere år i en gradvist mere tilbagetrukken rolle, men i stadig højere grad i samarbejde med andre. Denne positive udvikling er imidlertid ikke kommet af sig selv. Vejen er blandt andet banet gennem den vedholdende indsats af hele 22 danske styrkebidrag til KFOR.
For nogle af jer har udsendelsen til Kosovo været jeres første mission, andre var veteraner i forvejen. Jeg håber, I alle har haft en positiv oplevelse – en oplevelse, som I kan tænke tilbage på og være stolte af, uanset om I fortsætter i forsvaret eller som civile.”

Fra politisk hold var der også repræsentation, idet medlem af forsvarsudvalget og tidligere chef for Prinsens Livregiment, som i dag er en del af Jydske Dragonregiment, oberst Jens Lund, talte til soldaterne: ”Danmark har været på Balkan i mange år, ja de første danske soldater drog af huse i 1999. Jeg har selv været der i næsten et år. Den gang troede ingen på, at vi skulle være der i så mange år, og vi håbede at undgå tab. Beklageligvis mistede vi soldaterkammerater, der måtte bøde med deres liv. Mange andre beholdt livet, men blev fysisk sårede og atter mange har fået ar på sjælen, som de kæmper med i dag.
Lad mig i den forbindelse bede jer alle om, at vi aldrig glemmer de, der døde for Danmarks indsats. Vi vil algtid ære dem, og vi må alle gøre vores yderste for at hjælpe kolleger og kammerater, der stadig døjer med de oplevelser, de har været igennem. Hvis I havde været mine soldater, ville jeg have kaldt jer mine små pus. Jeg ville også have sagt, at det ikke er flovt at få problemer af psykisk karakter, men det er flovt og ufatteligt dumt ikke at få gjort noget ved det. Må jeg på forsvarsudvalgets vegne her have lov at takke Hærens Operative Kommando for den store indsats, som ydes af alle hærens officerer, befalingsmænd og konstabler i forbindelse med træning og uddannelse af vores soldater. Som politikere er vi stolte af den ros, som andre nationers chefer og politikere giver til danske soldater, der optræder som nogle af de mest professionelle i verden. Det er jeg meget enig i.”

Forud for paraden for KFOR 22, familie, pårørende og venner, havde kontingentet marcheret gennem Holstebro by og blev blandt andet budt velkommen hjem af byens borgmester, H. C. Østerby.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *