Søværnet først med nyt system til minerydning

Det nye system bliver mobilt og vil kunne operere både fra et skib og fra et kommandomodul i en container på land. Målet for det nye system til minerydning er, at Danmark også i fremtiden skal ligge i top blandt NATO-landene, når det drejer sig om at rydde miner fra havbunden.

Foruden kommandomodulet vil systemet bestå af minerydningsdroner, det vil sige ubemandede skibe, der kan fjernstyres til at sejle ind i områder med miner. Desuden vil den nye minerydningskapacitet omfatte et antal sonarer og undervandsrobotter. Blandt andet en helt nyudviklet undervandsrobot, der sejler uden kabel, og som de danske mineryddere som de første i verden netop har testet i saltvand.

Indkørt i 2012
Det nye system til minerydning, der er en videreudvikling af de stationære system på søværnets tidligere minerydningsfartøjer, skal efter planen være fuldt indkørt inden udgangen af 2012.

Gennem de seneste år har danske mineryddere med minerydningsfartøjerne HAVKATTEN og MAKRELLEN fundet to tredjedele af det samlede antal miner, der blev fundet blandt NATO-landene.

Kilde : SOK

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *