Kun 34 operative Leopard 2 kampvogne tilbage

Arkivbillede - ISAF12

Hærens luftværnsmissilafdeling og panserværnskapaciteter er blevet nedlagt, ildstøttekapaciteten reduceres og en kampvognseskadron nedlægges midlertidigt

Forsvarets økonomi har sine naturlige begrænsninger. Det gælder også, når Hæren skal rustes til fremtidens udfordringer. I forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget 2010-2014 bliver der oprettet nye kapaciteter, mens andre nedlægges eller reduceres.

Færre Leoparder
Antallet af kampvogne reduceres til to operative kampvognseskadroner. De bliver placeret ved 1. Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment i Holstebro. Hertil kommer et antal kampvogne, der gør det muligt at opstille en tredje kampvognseskadron, hvis det skulle blive nødvendigt. I alt 34 operative Leopard 2 kampvogne.

Derudover vil der være en uddannelses- og omskolingspulje af kampvogne ved Hærens Kampskole i Oksbøl og Hærens Center for Logistik i Aalborg.

Rørartilleriet reduceres kraftigt
Et mindre antal selvkørende Haubitser M109 kommer til at udgøre Hærens ildstøttekapacitet i fremtiden. Det mindre antal haubitsere bevares, så ekspertisen inden for rørartilleri ikke går tabt med forligsimplementeringen. Desuden skal de bruges til at uddanne observatører til internationale operationer.

Luftværnsmissilafdelingen og panserværnsvåben
Nedlæggelsen af Luftværnsmissil-afdelingen blev gennemført som noget af det første i forbindelse med implementeringen af forsvars-forliget 2010- 2014. De to luftværnsmissilbatterier blev sammen med afdelingsstaben nedlagt som enheder i 2009, mens kontrol- og varslingskapaciteten bliver overført til Flyvevåbnet 1. januar 2011.

Ingen blev arbejdsløse med nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen, da personellet blev tilbudt andre stillinger på Varde kaserne.

TOW nedlægges
Panserværnskapaciteterne, 147 millimeter Tube-Launched Optical Wireguided Missile, bliver også nedlagt. Hæren råder over 60 systemer, der udfases i forbindelse med forligsimplementeringen.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *