KFOR Soldaterne gør en forskel

En måned er der gået, siden infanteristerne fra Holstebro (JDR) landede i Kosovo. De fleste for første gang, men en lille håndfuld har været her før og kan konstatere, at selvom det går langsomt, så går det fremad

Infanteristerne har generelt travlt. De veksler mellem at køre patruljer i Mitrovica og at være på beredskab klar til at køre ud i de pansrede mandskabsvogne (PMV) med skjolde og hjelme for at håndtere eventuelle uroligheder.

Når de er på beredskab, forsøger de at fylde dagene med noget meningsfyldt. Vedligeholdende uddannelse, træning i CRC (crowd riot control), skydninger på skydebanen, idræt, march, foredrag, patruljer i bjergene med mere.

Når de kører patrulje i Mitrovica, så går hele ugen med det, for øjne og ører skal være åbne 24 timer i døgnet, så KFOR kan forebygge eventuelle konflikter og optøjer.

For det meste sker der ikke ret meget i byen. Flere gange om ugen varsles der store demonstrationer, men så længe vejret er koldt og sneen stadig falder, så er det begrænset hvor mange af de lokale, der har lyst til at deltage i ”udendørsarrangementer”.

I stedet bruger infanteristerne timerne i byen til at tale med de folk på gaden, som måtte have noget interessant at fortælle. Til dét har de en tolk med, som kan tale både serbisk og albansk.

For ganske få år siden var det utænkeligt af sikkerhedsmæssige grunde, at medbringe en albansk tolk i den serbiske del af Mitrovica, også selvom de fleste albanere taler serbisk. Nu går det bedre.

Det er en af de mange små ting, der peger på, at den nordlige del af Kosovo er ved at udvikle sig til et sted, hvor alle parter kan leve sammen i fred og fordragelighed.

KFOR trækker om nogen tid hovedparten af styrkerne ud af Kosovo, og så er det vigtigt, at de lokale kan føle sig trygge, når Kosovo Police (KP og KPS) overtager ansvaret for folks sikkerhed.

For et par år siden, var der ikke mange lokale, der troede på, at KP(S) ville være i stand til dette, men fungerer politiet bedre og deres troværdighed er øget.

KP(S) er synlige i gadebilledet og håndterer mange af de opgaver, som danske soldater tidligere stod for. Det gælder blandt andet kontrol af biler for at finde ulovlige våben og smuglervarer, patruljering i bjergene op mod Serbien samt tilstedeværelse til diverse demonstrationer og arrangementer, hvor der er risiko for sammenstød mellem parterne.

Infanteristerne har med andre ord lige så travlt, som de altid har haft i Kosovo, men de kan samtidig glæde sig over, at de sammen med de mange danskere, der de sidste 11 år har opholdt sig i området omkring Mitrovica, i høj grad gør en forskel og hjælper Kosovo på rette vej!

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *