Hæren kan ikke længere opstille en troppeenhed på divisionsniveau

Forsvarsforliget har ændret Hærens struktur. Hæren kan ikke længere opstille en troppeenhed på divisionsniveau, men forliget har bevaret Danske Division som en stab og en føringskapacitet.

Grunden til dette skal findes i flere væsentlige forhold.

For det første – og vigtigste – bevarer hæren en kapacitet, som kan uddanne de to danske brigadehovedkvarterer, samt brigadehovedkvarterer fra Estland, Letland og Litauen.

For det andet bevarer vi evnen til, med et vist varsel, at opstille et hovedkvarter, som kan føre på divisionsniveau eller indgå som kernen i en Land Component Command i NATO Response Force.

Endeligt skal Danske Division, afhængigt af Forsvarskommandoens direktiv, sammen med Søværnets Taktiske Stab og Flyvevåbnets Expeditionary Air Staff, kunne etablere en værnsfælles planlægningskapacitet, som kan tilbydes til FN eller andre organisationer.

Divisionen vil derfor fortsat deltage i en række øvelsesaktiviteter med Allied Rapid Reaction Corps eller andre for at vedligeholde evnen til at virke som divisionshovedkvarter i en korpsramme.

Danske Divisions vigtigste rolle bliver fremover at uddanne de brigadehovedkvarterer (chefer og stabe), som både skal kunne indsættes og som forestår samvirkeuddannelsen af hærens enheder. Denne uddannelse vil blive helt central for at holde og udvikle føringsuddannelsen i hæren på et tilfredsstillende niveau.

Deltagelse med det rette personel fra de nye tjenestegrenscentre og skoler i denne uddannelse vil blive afgørende for både, at tjenestegrens-centrene bevarer forståelsen for den operative sammenhæng, hvori den enkelte våbenart virker og for brigadestabenes udbytte af uddannelsen.

Læs mere her på forligsportalen

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *