Forsvaret sikrer Kastellet i København mod skybrud

Opgaven på fæstningsanlægget har en anslået pris på 77 mio. kroner

Luftfoto Kastellet. Foto: Forsvarsgalleriet.dk

Udfordringer med oversvømmelser efter skybrud skal være fortid på fæstningsanlægget Kastellet i København.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil derfor nu skybrudssikre Kastellet for anslået 77 mio. kroner, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

– Der har været nogle skybrud få år tilbage, som har skabt udfordringer på Kastellet. Det er derfor, der er sat gang i projektet, siger Cathrine Jensen, der er jurist i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Projektet indeholder blandt andet fornyelse af afløbssystemet i Kastellet med etablering af et underjordisk forsinkelsesbassin under kirkepladsen øst og ombygning af en eksisterende pumpestation til forsinkelsesbassin.

Dertil kommer etablering af ny underjordisk pumpestation nordøst for Kommandantgården med styret underboring til Københavns Havn i form af tre stk. trykledninger med udløbsbygværker i havbunden for afledning af regnvand i forbindelse med skybrud.

Projektet omfatter også udskiftning og fornyelse af vandledninger og interne fjernvarmerør i terræn.

Entreprenørvirksomhederne M.J. Eriksson A/S, Per Aarsleff A/S, NCC og Zacho-Lind A/S er i spil til at udføre opgaven, som forventes at starte i slutningen af 2018 med aflevering cirka to år efter opstart.

Kastellet er fredet og er både militært område, kulturhistorisk mindesmærke, museum og park.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Det er da heller ikke for tidligt at sætte ind med forstærket pumper til afvanding. Første store oversvømmelse var vist i 2010, der efter har der været 2-3 oversvømmelser. Det kan undrer at arbejdet ikke er sat i værk tidligere, det man nu planlægger burde være udført allerede nu. Det bliver så først færdig i 2020, det magiske årstal for alt de arbejder som staten har besluttet at udfører, bliver færdigt dette år.