Forsvaret og DFDS indgår aftale om skibe til transport af militært materiel

Ark Dania er et af de syv skibe, der indgår i aftalen mellem DFDS og forsvaret.

Når dansk eller tysk forsvar deltager i NATO beredskab eller militære øvelser og operationer uden for landets grænser, vil DFDS stille skibe til rådighed for søtransporten af militært materiel og udstyr. Det er resultatet af en aftale, som blev underskrevet tirsdag den 24. november 2020, af oberstløjtnant Morten Kranker og Bo T. Nielsen for forsvaret samt Peder Gellert og Henrik Tidblad for DFDS.

Morten Kranker er chef for forsvarets Joint Movement and Transportation Organization (JMTO), som leverer strategisk transport for forsvaret. Bo T. Nielsen er direktør for ARK-projektet, et dansk-tysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk forsvar adgang til og rådighed over kapacitet til søtransport i henhold til nationernes egne forpligtelser over for NATO.

Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud af opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS og løber i samlet seks år.

Aftalen omfatter i alt syv Roll-on roll-off (RORO) skibe. I det daglige vil skibene sejle med gods på DFDS’ færgeruter og blive stillet til rådighed for militæret, når og i det omfang forsvaret anmoder om det. Når skibene sejler for forsvaret, vil de være underlagt ARK Projektet i JMTO.

Tirsdag den 24. november 2020, underskrev Peder Gellert, chef for DFDS’ færgedivision, og oberstløjtnant Morten Kranker en aftale, som indebærer, at DFDS skal stille skibe til rådighed for søtransport af militært materiel og udstyr, når forsvaret anmoder om det.

Morten Kranker er meget tilfreds med udsigten til et fortsat godt samarbejde om at tilvejebringe en efterspurgt kapacitet til dansk og tysk forsvar samt NATO. Forsvaret løser en række opgaver med kapaciteterne, og Danmark har f. eks. under den store NATO-øvelse Trident Juncture i 2018, i samarbejde med Holland og under anvendelse af nogle af skibene haft ansvaret for koordination, planlægning og levering af en række allieredes strategiske søtransport af materiel til og fra øvelsen.

Peder Gellert, der er øverste chef for DFDS’ færgedivision og medlem af koncernledelsen, siger: ”Jeg er både glad og stolt over at kunne fortsætte vores succesrige samarbejde med forsvarets ARK-enhed og over den rolle, aftalen giver DFDS i et konkurrencedygtigt offentligt-privat samarbejde, der sikrer at skibe og ressourcer udnyttes optimalt.”

”Som følge af dette samarbejde har forsvaret deltaget i en lang række internationale øvelser og militære og humanitære operationer med DFDS-skibe, herunder den danskledede FN-opgave med at sejle kemikalier ud af Syrien, transporten af kemikalier ud af Libyen, FN’s ebola-indsats i Østafrika, som Danmark har høstet stor anerkendelse for, samt en række andre vigtige opgaver,” siger Peder Gellert.

 

 

Kilde: Pressemeddelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *