De første medaljer til psykisk sårede veteraner, bliver overrakt den 30. april 2012

Psykisk sårede veteraner får nu tilbudt ”Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste”.

Medaljen er tidligere kun blevet tildelt fysisk sårede veteraner. Ændringen er sket som led i udmøntningen af regeringens veteranpolitik. Et af de konkrete initiativer i politikken er, at fysisk og psykisk sårede skal ligestilles.
De veteraner, som allerede nu har fået tilbudt medaljen, har alle fået anerkendt deres psykiske skader som følge af udsendelsen som arbejdsskader ved Arbejdsskadestyrelsen. I den kommende tid vil flere veteraner med psykiske skader få tilbudt medaljen.

Chef for Veterancentret Jette Ammar Kristoffersen udtaler:
[quote]”Medaljen til psykisk sårede veteraner er ikke noget, man siger tillykke med. Tildelingen af medaljen er derimod en måde fra det danske samfunds side at sige tak på – dels for den store indsats veteranen har ydet, dels for det store offer veteranen har bragt. Derfor er det helt på sin plads, at fysisk og psykisk sårede veteraner nu ligestilles.“[/quote]

I HKKF glæder forbundsformand Flemming Vinther sig over, at kolleger med psykiske skader nu er ligestillet med fysisk skadet og får mulighed for at vælge at få medaljen overrakt ved et officielt arrangement. Han har tidligere udtalt om medaljen:
[quote]”Det er åbenlyst for enhver, at der ikke burde være forskel på, om en soldat er såret på sin fysik eller psyke. Derfor er det et super stærkt signal, at de to grupper nu ligestilles, når der bliver uddelt medalje. Man kan sige, at det her er en synlig anerkendelse af et usynligt sår. Det overses desværre alt for ofte, at et psykisk sår kan være mindst lige så invaliderende som et fysisk sår”[/quote]

Hvis du ønsker at indstille dig selv eller andre til medaljen, kan du sende indstillingen til Forsvarets Personeltjeneste enten med almindelig post eller pr. e-mail.

Med almindelig post:
Forsvarets Personeltjeneste
Att.: FPT-RA508
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Med e-mail:
Send til [email protected] med følgende tekst i emnefeltet ”Ansøgning om Forsvarets medalje for sårede i tjenesten”.

Uanset hvordan du sender indstillingen, skal den indeholde følgende oplysninger:
Navn på den indstillede
CPR-nr.
Dato/år for tjeneste i forsvaret
Dato for anerkendt sag ved Arbejdsskadestyrelsen (vedlæg/vedhæft gerne afgørelsen)

For at komme i betragtning til en medalje, skal Arbejdsskadestyrelsen have fastsat en méngrad for den skade, der er sket under udsendelsen. Hvis du stadig har afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen, bedes du sende den sammen med indstillingen. Så kan Forsvarets Personeltjeneste hurtigere finde sagen og komme videre med indstillingen.

Forsvarets Personeltjeneste sender navnene på de indstillede til Forsvarskommandoen, som vil kontakte de enkelte med nærmere information om, hvorvidt de får medalje tildelt, og hvordan tildelingen af medaljen foregår.
De første medaljer vil blive overrakt ved en parade på Kastellet i København den 30. april 2012 kl. 13.30.

Medaljen er præget i forgyldt sølv. På bagsiden har guldsmeden indgraveret teksten “Såret i Tjeneste”.

Det er veteranpolitikken, der blev vedtaget i efteråret 2010, der baner vejen for medaljerne , og Forsvarskommandoen oplyser til Avisen.dk, at cirka 120 breve er sendt ud til krigsveteraner, der har fået anerkendt deres traumer som en arbejdsskade.

[box_tip]

Du kan læse mere om baggrunden for medaljen her:
Bestemmelse for forsvarets medalje for sårede i tjeneste

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

[/box_tip]

2 kommentarer

Skriv et svar
  1. Udmaerket ide at tildele medaljer til soldater der har vaeret udsendt ligemeget hvad aargang

One Ping

  1. Pingback:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *