Danmark tager teten i Natos jagt på søminer

Søværnet har overtaget kommandoen over en Nato-flådestyrke, der bortsprænger gamle søminer fra verdenskrigene.

Inspektionsskibet F357 Thetis. Foto : Forsvarsgalleriet / Steffen Fog

Forsvarets inspektionsskib “Thetis” har i 2019 kommandoen over den ene af Natos to stående mineryddergrupper, der bekæmper søminer.

Flådestyrken består af op til ti skibe, der skal sejle rundt og vise alliancens flag samt være klar til at rydde farvand for miner, hvis Nato-skibe pludselig får brug for det.

Dens mest håndgribelige tjans bliver dog at fjerne nogle af de tusindvis af gamle søminer fra de to verdenskrige, der stadig ligger strøet over store dele af på havbunden, fortæller den danske chef, kommandørkaptajn Peter Krogh.

– For os er de først og fremmest træningsobjekter, som vi bruger til at blive skarpere på de opgaver, vi skal løse. Men det giver jo også rigtig god mening at fjerne dem, siger han.

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Nordic Response 2024

I Østersøen lagde russerne og tyskerne tusindvis af miner ud under Første Verdenskrig, og flere nationer strøede søminer ud under Anden Verdenskrig.

180.000 miner i Østersøen.

Ifølge en opgørelse fra Helcom, der er østersølandenes styrende organ for havmiljøet, blev der fra 1848 til 1945 udlagt ikke færre end 180.000 miner i Østersøen.

Desuden blev store depoter af miner og tønder med sennepsgas dumpet i havet efter 1945. Særligt i Skagerrak og omkring Bornholm.

Søværnet gør klar til dansk kommandoovertagelse af Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) i 2019. Foto viser det kommende kommandomodul på F357 Inspektionsskibet Thetis.Foto: Forsvaret

Peter Krogh understreger, at de gamle miner på havbunden ikke umiddelbart udgør en trussel for skibstrafikken i overfladen, fordi deres sensordele er rustet op.

– Men hvis man kaster anker det forkerte sted, arbejder under vandet med at grave et kabel ned, eller er fisker, der får en mine i nettet, så kan der ske en utilsigtet detonation, siger han.

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Nordic Response 2024

Netop en sådan ulykke skete i 1995, hvor tre hollandske fiskere omkom, da de uden at vide det hældte en gammel mine i lasten sammen med et netfuld fisk.

Ifølge formanden for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen, er det i dag sjældent, at der dukker miner op i fiskernes net.

– Det var mere før i tiden. Det sker, men det hører absolut til sjældenhederne, siger han. Der er dog fortsat krige og konflikter, hvor de stridende parter lægger miner ud.

I nyere tid har Nato blandt andet stået over for udlagte miner ved Yemen, Libyen og i den igangværende konflikt i Syrien.

/ritzau/

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *