NORDEFCO

Det nordiske forsvarssamarbejde finder primært sted inden for rammerne af Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som udgøres af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
NORDEFCO er et forsvarssamarbejde og ikke et alternativ til NATO-alliancen eller EU’s forsvarssamarbejde.
NORDEFCO har intet fast sekretariat, men formandskabet med sekretariatsopgaver går på skift for et år ad gangen.

I 2015 har Sverige formandskabet og til næste år – i 2016 – overtager Danmark formandskabet. Der afholdes typisk to årlige nordiske forsvarsministermøder, ét i foråret og ét i efteråret. Foruden disse rammer er der en mangeårig tradition for, at de militære strukturer fx luftvåbnet, søværnet, hæren m.v. mødes og drøfter emner af fælles interesse.

»Vision 2020«

NORDEFCO-samarbejdet er baseret på en aftale (Memorandum of Understanding) fra 2009, og de overordnede politiske prioriteter fremgår af den såkaldte »Vision 2020« fra december 2013, der tilsammen bidrager til at skabe et fælles grundlag og fremdrift i samarbejdet.
»Vision 2020« imødeser en forøget politisk og militær dialog omkring sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold, øget samarbejde, samt tilvejebringelse af mere effektive og økonomisk efficiente løsninger baseret på en fælles forståelse af muligheder og udfordringer. Der er ingen særlige begrænsninger i rækkevidden af samarbejdet, som kan foregå på alle de områder, som landene måtte blive enige om, hvor hvert enkelt land deltager på grundlag af frivillighed. Der er endvidere åbenhed over for, at tredjelande kan deltage i aktiviteter og projekter under NORDEFCO.

Således gennemføres der årlige møder mellem NORDEFCO og de baltiske lande og i format af den såkaldte »Northern Group«, der omfatter alle de nordiske lande, de tre baltiske lande samt Storbritannien, Tyskland, Polen og Nederlandene. Disse fora giver mulighed for at udbrede drøftelser og initiativer i en bredere nordeuropæisk-baltisk kreds. I regi af Northern Group er spørgsmål om eksempelvis internationale sikkerhedspolitiske udfordringer, deltagelse i internationale indsatser og juridiske aspekter i den forbindelse blevet drøftet.
Danmark har i 2015 været vært for et Northern Group Legal Seminar, hvor der blev drøftet juridiske emner af almen interesse.

LÆS OGSÅ :  Bramsen: Der har været spekulationer om danskledet mission

Møderne i nordisk regi giver anledning til at drøfte bredere sikkerhedspolitiske emner og aktuelle konflikter og udfordringer, som bl.a. krisen i Ukraine og forholdet til Rusland, og herunder også et særligt fokus på situationen i Østersøregionen.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *