Hjemmeværnet

Historien om Hjemmeværnet

Den 9. juni 1945 mødtes 250 af modstandsbevægelsens ledere i Odense, anført af Frihedsrådet. Her blev man enige om at oprette et værn til forsvar for Danmarks selvstændighed.

Dette værn skulle have rod i den civile befolkning og bygge på en frivillig indsats. Den 31. maj 1946 blev overenskomsten mellem forvarsministeriet og De danske Hjemmeværnsforeninger indgået med officiel startdato for et statsligt hjemmeværn den 1. april 1949.

Siden Hjemmeværnet blev oprettet, har det udviklet sig i takt med samfundets forandringer og stigende krav til den frivillige indsats. Du kan læse mere om historien bag Hjemmeværnet i tidsskrifterne her på siden eller gå på opdagelse i de mange udstillinger, hvor Hjemmeværnets historie beskrives i effekter og fortællinger.

Opgaver

Hjemmeværnet er en del af det militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden Danmarks civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Støtte til Forsvaret inkluderer:​
 Støtte til det civile beredskab inkluderer: ​
 • ​Bevogtning af militære installationer
 • Uddannelse af Forsvarets soldater
 • Havmiljøopgaver
 • Bevogtning af flyvestationer
 • Overvågning af luftrummet
 • Suverænitetshåndhævelse til søs.
 • ​​​Hjælpe Politiet med opgaver til søs
 • Sikring af civile lufthavne
 • Støtte SKAT ved søkontrol
 • Afspærring
 • Trafikregulering
 • Eftersøgning

Sådan hjalp Hjemmeværnet i 2015

I dag består Hjemmeværnet af omkring 15.000 aktive frivillige samt 30.000 personer i reservestyrken. Hjemmeværnet hjalp i 2015 i over 2,5 millioner timer med blandt andet indsættelser og beredskabsopbygning.

Samlet set så Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og samfundet i 2015 således ud:

* Indsættelser 331.960 timer

* Beredskabsopbygning 1.626.499 timer

* Opstilling 457.906 timer

* Hjælpefunktion 94.473 timer

* I alt: 2.510.838 timer

Indsættelserne var fordelt således:

* Hæren: 46.040 timer

* Søværnet: 51.281 timer

* Flyvevåbnet: 21.156 timer

* Specialoperationskommandoen: 1187 timer

* Politiet: 132.426 timer

* Redningsberedskabet: 3239 timer

* Ceremoni: 33.783 timer

* Øvrig støtte: 42.847 timer

* I alt: 331.960 timer

Kilde: Hjemmeværnet

[td_block_11 custom_title=”Artikler og nyheder om Hjemmeværnet” tag_slug=”hjemmeværnet” limit=”15″ ajax_pagination=”infinite”]