More stories

  • Fra aftalte øvelser til fri føring – øvelser der batter

    En hærs kampevne er hvor god den er til at gennemføre sine standarder. Hvis en hærs enheder altid kan gennemføre sine standarder under alle forhold, så kan den klare sig og tilpasse sin taktik og optræden til den aktuelle situation. Enheder skal altså uddanne og øve sig i standarder. Det er hele enheden inklusive førerne […] Læs mere

  • Prioritering af effektiv uddannelse

    Cubic Global Defense har gennem årtier leveret simulationsudstyr til den mest krævende uddannelse og træning af militære styrker i den vestlige verden. Vore tætteste samarbejdspartnere anvender således Cubic instrumenterede laserduelsystemer. Danmark har nogle af verdens bedste soldater, men på grund af rigide arbejdstidsbestemmelser og få ressourcer til merarbejdsbetaling så er enhedernes uddannelsestid begrænset. Hver time […] Læs mere

  • Din enhed fortjener den bedste forberedelse før den skal i kamp

    I en kamp mod en ligeværdig modstander, der anvender doktrin, materiel og organisation, der er mindst lige så godt som din enhed, der er det uddannelsen, der kommer til at afgøre udfaldet. Uanset hvor godt materiel din enhed har, hvor dynamisk din enheds organisation er og hvor effektiv de doktriner er, som din enhed anvender, […] Læs mere