Hvad omfatter afprøvning af køretøjer?

De 5 PMV kandidater og prøvebesætningerne

Henrik KoldingAf Major Henrik Kolding Kristensen. Chef for studieudviklings-sektionen for panser i Panserafdelingen ved Hærens Kamp- og ildstøttecenter.

I denne artikel beskrives PMV-E afprøvningens omfang, hvilket for mange læsere vil fremstå som et ganske omfattende og meget seriøst afprøvningsprogram. I Europa vakte afprøvningen meget opmærksomhed grundet omfanget, metoden og det faktum, at Danmark havde nogle af de bedste PMVer i EUROPA til afprøvning på én gang!

Hele afprøvningsperiodens længde var i alt 5½ måneder gående fra MAR 13 til SEP 13 kun afbrudt af en kort sommerferie. I det efterfølgende vil jeg i grove træk beskrive, hvorledes vi testede de 5 kandidater (FFG G5, ASCOD, CV90 ARMADILLO, PIRANHA 5 og VBCI) med både bælte- og hjul kandidater.

De 5 PMV kandidater og prøvebesætningerne
De 5 PMV kandidater og prøvebesætningerne

Til afprøvningen havde hver kandidat medbragt et firma team, som skulle uddanne vores besætninger og servicere ved behov, hvilket vil sige, at de havde en hel reservedelspakning med sig. Vores afprøvningsbesætninger var dygtige og erfarne kørere fra enhederne, og alle bæltekørere blev uddannet på de tre bælte-PMV, og alle hjulkørere blev uddannet på de to hjul-PMV. Vi ville sikre, at alle besætninger kunne teste flere køretøjer, og at det ikke kun var én besætning, der skulle give observationer til én specifik kandidat. Derudover havde vi dygtige specialister fra HKIC, som kunne afgøre tvivl om de enkelte kandidater. Denne sammensætning skulle vise sig at fungere upåklageligt og til alles tilfredshed. Vores prøvebesætninger har hver især som soldater haft en spændende opgave med at afprøve de forskellige kandidater til det yderste og nogle gange overskride grænserne for, hvad man normalt vil kunne prøve med en PMV.

“Afprøvningen omfattede i alt ca. 350 målepunkter alene på infanterivarianten!“

Firmaerne fik til opgave at uddanne vores besætninger i et angivet tidsrum, hvilket var med henblik på, at det skulle kunne lade sige gøre at uddanne besætninger på en angivet tid og dernæst, at firmaerne havde ansvaret for, at besætningerne mestrede køretøjets teknik og eventuelt særlige køremetoder. Alle firmaerne udtrykte stor tilfredshed med vores dygtige kørere. Køretøjerne blev kontrolvejet, så vi havde styr på PMV egenvægt og nyttelast, der er vigtige punkter i forhold til, hvad PMV potentielt kan bære af soldater, enhedens materiel og mulige fremtidige opgraderinger som f.eks. kommende beskyttelses løsninger.

LÆS OGSÅ : Her er den så: Danmarks nye PMV

Køretøjets drivlinje (motor, gearkasse, transmission, støddæmpere mm.) blev testet fra starten af afprøvningsperioden og helt til slut, hvor køretøjet i hele perioden var opvejet til den maksimale vægtbelastning. Dette betyder, at drivlinjen med skiftende intervaller blev belastet i forhold til producentens forskrifter. Dette inkluderede blandt andet længere kørsel på motorvej, alsidig og udfordrende terrænkørsel i Oksbøl øvelsesterræn, hastighedstest målt op imod kampvogne og infanterikøretøjers referencetider i Finderup, og derudover gennemførtes bl.a. 8 timers “fuld gas” kørsel i Karup, hvor drivlinjerne blev testet for overophedningstendenser. Alle køretøjerne blev testet med ca. 3.500 km kørsel udover, hvad producenten i forvejen havde testet drivlinjerne med.

Mobilitetsmæssigt gennemførte vi test på Oksbøllejrens nye testcenter, hvor der netop er mulighed for at teste køretøjernes maksimale præstation, f.eks. kørsel over spidse ramper (knivsæg), mure, grøfter, sandstigninger og almindelige stigninger. Vi testede op- og nedkørsel ad ramper samt passage over faskiner i kombination med grøftepassage, og derudover blev kandidaterne endvidere testet i, om de kunne skubbe 7 t containere af vejbanen svarende til at rydde marchvejen for mindre, havarerede køretøjer med op til 7-8 t vægt.

PIRANHA 5 op ad 60% stigning
PIRANHA 5 op ad 60% stigning

Under kørsel i blødt terræn blev køretøjerne testet i at kunne følge kampvognens dybe spor, hvor sporene var med skarpe drej forud for og efter passage af en feltbro i blødt terræn. Vi skabte endvidere en blød, pløjet og fedtet lermark med en 9-100 stigning, hvor kandidaterne skulle bevise “blødmarks”- køreegenskaber. Denne test krævede indsættelse af beredskabsstyrelsens vandtankvogne samt Oksbøllejrens brandkøretøjer for at kunne “blødgøre” lermarken i Haderslev øvelsesterræn og gøre den tilstrækkeligt udfordrende. Derudover var der almindelige styre- og hastighedstests, såsom at bakke væk fra et baghold med slalom, evne til at bakke i eget spor ud af et minefelt samt evne til at dreje ved snævre passager.

Vi testede selvfølgelig alle systemerne i køretøjerne, såsom brandslukningsudstyr, luger, periskoper, sæder, opbevaringsplads m.m. Vi valgte at invitere producenterne til afprøvningen, så producenterne i forbindelse med tilbudsgivningen bedre kunne specificere tilbuddet i forhold til vores materiel og det danske materiel og udstyr, som skulle indbygges i køretøjerne (radioer, antenner, BMS, våbenstationen, ringaffutagen, våbenholdere, enhedens våben og ammunition, mad og vand samt særligt udstyr). Dette var en succes, som producenterne ikke havde prøvet før i forbindelse med andre udbud.

GFE-p-gulvet
Tryk for stort billede

Vi indbød også producenterne til at se vores soldater, når disse var iført fuld kampudrustning og skulle opholde sig i køretøjet. Det drejede sig både om besætningen og om gruppen. Vores afprøvningssoldater var gode og konstruktive i dialogen med producenterne til at forklare vores ergonomiske behov for fleksibilitet og tilpasning til den enkelte soldats udrustning. Herunder blev besætningerne testet i en non-stop 16 timers test, hvor besætningerne løbende fik “reaktions- og træthedsprøver” og vi gennemførte derudover en 6 timers test for infanterigruppens ophold i mandskabsrummet, hvor der undervejs var fysiske prøver samt løbende vurdering af ergonomien vedr. sæder, seler, fodstøtter m.m.

Producenterne fik dermed samlet set mange gode ideer med hjem til at kunne forbedre deres endelige tilbud. Ergonomien skal selvfølgelig hele tiden sammenholdes med, hvad der er muligt i forhold til at sikre gode beskyttelsesmæssige forhold under f.eks. mine- og IED-angreb, hvor fastspændning i sædet er en meget væsentlig faktor for, at køretøjets beskyttelseskoncept virker overfor soldaten.

LÆS OGSÅ : PIRANHA 5 fakta

 

Vi forestod evaluering af de forskellige beskyttelsesløsninger på alle kandidaterne. Dette betyder, at vi gennemgik NATO-certificeringen (dokumentation) af den enkelte kandidats beskyttelse, og på tre af kandidaterne, herunder PIRANHA 5, forestod vi selve NATO-certificeringen under sprængningerne og beskydningen af kandidaten. Vi fik dermed en enestående mulighed for at få en dyb indsigt i beskyttelsesløsningerne og herunder at kontrollere de bedste beskyttelsesløsninger på de fremmeste PMV i Europa.

Trænregimentet havde et særligt ansvar for at afprøve det vedligeholdelsesmæssige koncept, hvor afprøvningen bl.a. omfattede motorskift, skift af undervognsdele, aftapning af væsker samt gennemgang af alle større eftersyn m.m., hvorefter kandidaten samlet set blev bedømt efter vedligeholdelsesmulighederne.

Undervejs i afprøvningen fik leverandørerne løbende tilbagemeldinger på mulige forbedringsområder, så leverandøren kunne bruge tilbagemeldingerne til at justere eller udvikle køretøjet og dermed forbedre det endelige tilbud og produkt.

Endeligt skal det tilføjes, at hvert enkelt køretøj blev afprøvet i en ”absolut” afprøvning, hvilket vil sige, at kandidaterne ikke blev sammenlignet med hinanden (relativ afprøvning), men at de i stedet blev evalueret pointmæssigt mod en skala, der var fastsat og kendt på forhånd. Dette er i henhold til lovgivningen og for at sikre lige og fair konkurrencebetingelser for kandidaterne.

Afprøvningen omfattede i alt ca. 350 målepunkter alene på infanterivarianten! Afprøvningens store succes var i høj grad et resultat af, at alle deltagere lige fra afprøvningsbesætningerne, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø samt alle tjenestegrenscentrene arbejdede effektivt sammen som et team. Alle leverandørerne understregede efter afprøvningsperioden, at de aldrig før havde oplevet et så professionelt afprøvningsteam, og at de følte sig meget fair behandlet. Alle involverede i afprøvningen skal have stor ros for indsatsen!

Denne video herunder, er fra da krigeren.dk var på besøg ved GDELS Mowag. Det er altså billeder fra producentens eget testområde.
Piranha 5 – GDELS from Krigeren.dk on Vimeo.

 

Denne artikel er bragt i samarbejde med Kentauer. (okt 15)
Kentaur-logo

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. God test beskrivelse. Hvis man havde testet miljø og terræn forhold som vi kunne indsættes i vil den være komplet.
    Jeg mangler test i Sne/kulde, i våde områder som de mose områder der findes i de Baltiske lande/Norden samt en varme/sand test.
    Kunne det ikke være interessant at vide hvordan køretøjet klare sig der hvor det skal indsættes og ikke bare hvor vi køre uddannelse?

  2. Det er til dels underholdende og trist, hver gang man ser folk i kommentarerne der vitterligt tror at deres idé om hvad der er brug for og hvad der er bedst, er det eneste rigtige. Bare fordi i har hørt noget på vandrørene eller måske endda har kørt pmv/piranha engang, så ved i sådan set intet om de nye køretøjer. Og i mine øjne klarede piranha det meget bedre end pmv i Afghanistan.. Bedre komfort, bedre våbenplatform, det halve vedligeholdelse, ikke nødvendigt med QRF med bjærgning efter mindre IED eller minepåkørsler. (Kørte bare videre på færre hjul), etc. Det eneste sted jeg mener piranha III er bagefter pmv på, er kørsel i fedtet terræn hvor hjulene har tendens til ikke at tage ordentligt fat. Men om piranha 5 gør det samme, ved kun de, i øvrigt meget erfarne kører og sagsbehandlere, der har siddet med det. Man kan måske kalde mig godtroende, men jeg har ret stor tiltro til at testen var grundig og at vi, når alle point er talt sammen, ender ud med det bedste køretøj. Det er nok i virkeligheden politikerne der er den største variabel.