Oberster slås om SSR

Foto: SSR

Totalforsvarsregion Sjælland besluttede tidligere i år, at gennemføre et midlertidigt driftsstop ved Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR). Enheden er for dyr og mangler reelle opgaver, lyder meldingen fra chefen. Både tidligere regionschef og soldater ved SSR mener at der er klart definerede opgaver for enheden, og henviser til de samarbejdsaftaler der er indgået med Frømandskorpset og Jægerkorpset.

Ifølge chefen for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Eigil Schjønning er SSR en omkostningstung enhed i Hjemmeværnet, der reelt ikke har nogle opgaver. Det er den primære grund til at han har trukket i nødbremsen, og har sat enheden i midlertidigt driftstop siden januar.
»Jeg har kunne konstatere – efter at jeg har været her i et stykke tid – at der ikke foreligger et opgavemæssigt grundlag for enheden. Derfor har jeg truffet beslutningen, at vi kører ikke videre, før vi er helt sikker på hvad vi vil.«, siger Eigil Schjønning.

I 2008 indgik kompagniet den første samarbejdsaftale med Frømandskorpset og Jægerkorpset og i 2012 indgik Hjemmeværnet og Forsvarskommandoen en formel aftale om samarbejdet med specialstyrkerne.

»De samarbejdsaftaler der er indgået, er ikke en beskrivelse af opgaverne. Samarbejdsaftalerne giver nogle rammer for et samarbejde, men ikke opgaven. Og den støtte SSR har budt ind med tidligere, har primært været til Frømandskorpset. Desuden har aftalerne været baseret på “Vi plejer,… og sådan har vi altid gjort”, og det kan jeg ikke bruge til noget.« lyder det fra Eigil Schjønning.

Betyder det, at denne enhed i Hjemmeværnet aldrig har haft defineret konkrete opgaver?
»Jo det har der, men det går langt tilbage i tiden. Under den kolde krig var opgaven jo helt klar. Og det er tilbage fra dengang, at denne type kompagni stammer fra. Og nu hvor den kolde krig forlængst er overstået, og vi står med et nyt verdensbillede, så er vi nødt til at være skarpe på, hvad det er opgaven skal være for dette kompagni, som chefen for Hjemmeværnet gerne vil have. Men opgaverne skal bare ligge der og være defineret, før jeg kan gå videre med det.«

Er der en uoverenstemmelse imellem dig og chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler ifht. enheden?
»Man kan sige, at Hjemmeværnet har haft denne kapacitet i mange år, og nu er jeg så kommet til, og har sagt : “Det er da meget fint – Men hvad faen skal vi bruge dem til?” Og chef-hjemmeværn ønsker en special kapacitet, både som flagskib og som rekrutteringsgrundlag. Det er da rigtigt fint – men det ændrer bare ikke ved, at vi skal have beskrevet hvad den skal lave – ellers hælder vi jo bare pengene direkte ud i kloakken.«

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Operation Hawk Assistor

LÆS OGSÅ : Ny TV-serie om specialenheden SSR

Tidligere chef: Opgaverne ligger der

Eigil Schjønnings forgænger i chefstolen for Totalforsvarsregion Sjælland er brigadegeneral Frank Lissner. Han har været med til arbejdet omkring de omtalte samarbejdsaftaler for SSR.

»Jeg er absolut ikke enig med den nuværende chef for Totalforsvarsregion Sjælland. For den nuværende samarbejdsaftale mellem Hjemmeværnet og Forsvarskommandoen beskriver forholdsvis klart den opgaveportefølje der ønskes for SSR, der om nødvendigt kan bidrage til den samlede danske SOF kapacitet.
Opgaverne ligger der, så det der reelt mangler, er viljen til at få disse konkretiseret i praktiske foranstaltninger.« udtaler brigadegeneral Frank Lissner, der i dag er chef for det danske forbindelseselement til Central Command i Tampa, Florida, og fortsætter:

»I øvrigt er baggrunden for samarbejdsaftalen egentlig en vurdering af, at der vil være et øget træk på Specialoperationsstyrker i fremtiden – en efterspørgsel der vil sætte de nuværende specialkorps udholdenhed på en prøve, inklusiv deres evne til at fortsætte støtten til politiet eller gennemførelse af nationale øvelser. Det er lige netop i den situation, at SSR kan spille en vigtig rolle gennem bemanding af stabsfunktioner, løse opgaver i relation til støtten af politiet, varetage andre af de to specialkorps fredstidsmæssige opgaver og endelig, gennem at bidrage med operative kapaciteter i form af finskytter og observations hold.«, fortæller Frank Lissner der også tidligere har været chef for Jægerkorpset.

Størstedelen af hold 6, Protection Team - PT Bashra (2006) bestod af personel fra SSR (dengang: Patruljekompagniet HOK) som var blevet uddannet til opgaven af Jægerkorpset.
Størstedelen af hold 6, Protection Team – PT Bashra (2006) bestod af personel fra SSR (dengang: Patruljekompagniet HOK) som var blevet uddannet til opgaven af Jægerkorpset. (privat foto)

En efterspurgt enhed

Ved flere lejligheder har begge specialkorps fremhævet SSR’s indsats i forhold til deres støtte og de opgaver som de har løst.

– “SSR skal kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker i rollen som kampstøtte. Enheden har år efter år vist på øvelsen Night Hawk, at de kan levere taktiske informationer af høj kvalitet. Disse hjemmeværnsfolk er interoperable med danske og udenlandske specialoperationsstyrker…”, udtaler chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus A. Wammen efter øvelse Night Hawk 2011, hvor SSR bla. løste en special rekognoseringsopgave.

– “SSR leverer et bidrag til støtte for Frømandskorpset, som vi sætter stor pris på. Jeg ser frem til at fortsætte det gode og tætte samarbejde med SSR og til det fremtidige samarbejde med den nye chef”, lød ordene fra chefen for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, august 2014 i forbindelse med chefskifte i SSR.

Grundet driftsstoppet, har SSR ikke deltaget i nogle øvelser siden sidste år.

LÆS OGSÅ : Opbakningen til Hjemmeværnet slår alle rekorder

Soldaterne: hvad handler dette i virkeligheden om?

Blandt de frivillige soldater i SSR – der nu på femte måned er sat på pause – er der både frustration og undren.

LÆS OGSÅ :  Fotoserie: Operation Hawk Assistor

»Hvad handler det her i virkeligheden om? Er det en spareøvelse fra regionens side? Det kan ikke være manglende opgaver, for det er rimeligt klart beskrevet af Forsvarskommandoen i samarbejdsaftalen hvilke prioriterede opgaver som SSR skal kunne løse til støtte for Jægerkorpset og Frømandskorpset. Vi har trænet disse opgaver målrettet på øvelse Night Hawk hos jægerne siden 2008 og med frøerne i hvertfald siden DANEX 2005. Vi har også haft soldater udsendt til Irak og Afghanistan på relevante opgaver. Så jeg synes i høj grad, at vi har fulgt med tiden og udviklet os siden den kolde krig.« lyder det fra oversergent Carsten Brøndum, der er sektionsfører og instruktør ved SSR.

I starten var der rygter om, at kompagniets budget var blevet brugt i strid med reglerne. Men en kontrol af kompagniets forvaltning af sit materiel og penge viste i omkring begyndelsen af april, at der ikke var foregået noget strafbart.
Da SSR i januar blev lukket ned, fik soldaterne to timer til at hente deres personlige ting i kompagniets lokaler. Siden da er alle låse blevet udskiftet, og de har ikke haft adgang.

»Det er selvfølgelig blevet opfattet kritisk og negativt. Men det her er ikke et spørgsmål om at pege fingre af nogen. Det er klart at for den enkelte soldat, og ledelsen i kompagniet kan det være frustrerende, for vi lukkede det hele ned relativt abrupt. Og det er klart, at der er en risiko ved at gøre sådan noget. For man kan miste mange gode soldater, fordi de ikke vil være med til det her. Det er en risiko jeg er opmærksom på, men som jeg har valgt at tage. Jeg skal have styr på stumperne, før jeg bruger så mange penge på noget der i virkeligheden ikke er beskrevet«, slutter oberst Eigil Schjønning.

Hjemmeværnsledelsen har på Hjemmeværnets hjemmeside den 22. maj, opdateret at det midlertidige driftsstop er ophævet, efter at den forvaltningsmæssige evaluering blev færdig ultimo marts 2015.
Oberst Eigil Schjønning forklarer til Berlingske den 22.maj , at der ikke vil være vedligeholdende øvelser er i kompagnisammenhæng, og at de enkelte medlemmer kan deltage i øvelser i andre enheder.

Hjemmeværnskommandoen har i længere tid været i gang med, at analysere sig frem til revideret operativt og opgavemæssigt grundlag. Et grundlag, der bl.a. skal udarbejdes i samarbejde med den nyoprettede Specialoperationskommando. Oberst Eigil Schjønning håber, at han har analysen senest til efteråret.

.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Status vedrørende Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed SSR

  SSR behandles aktuelt i pressen. Her er fakta.

  22-05-2015

  Af OL Morten Thomsen, Hjemmeværnskommandoen

  Totalforsvarsregion Sjælland besluttede tidligere i år at gennemføre et midlertidigt driftsstop ved Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed (SSR). Dette for at give lejlighed til at evaluere det forvaltningsmæssige grundlag for enhedens opgaveløsning og virke. Der kunne dog fortsat deltages i Hjemmeværnets almindelige uddannelse, øvelser og træning.
  Den forvaltningsmæssige evaluering blev færdig ultimo marts 2015 og det midlertidige driftsstop blev samtidig ophævet.
  SSR kan således gennemføre vedligeholdende aktiviteter og træning inden for rammen af SSR, idet omkostningstunge aktiviteter, herunder uddannelse, øvelse og træning i udlandet, dog fortsat afventer tilvejebringelse af et revideret operativt og opgavemæssigt grundlag. Et grundlag, der bl.a. skal udarbejdes i samarbejde med den nyoprettede Specialoperationskommando. Dette arbejde kan måske af nogen opfattes som et fortsat driftsstop. Men det er vigtigt at slå fast, at SSR er en enhed, der på baggrund af den opsparede viden og et engagement, som overstiger, hvad man normalt kan forlange af en frivillig enhed, også fremover vil have en central placering i Hjemmeværnets værktøjskasse.
  Hjemmeværnsledelsens tro på SSR loyalitet og ønske om at arbejde for det fælles bedste for Hjemmeværnet er uændret.
  SSR er også i fremtiden en meget vigtig del af Hjemmeværnet.

  http://www.hjv.dk/oe/HJK/nyheder/Sider/Status-SSR.aspx

 2. Hvis ikke man kan finde eksistens grundlag for SSR skal man fandeme have forstørrelsesglas som briller. Vi har frivillige som er villige og i stand til at assistere vores elitestyrker på et højt og i den grad godkendt niveau og har gjort det i over 10 år. Så bliver chefen skiftet ud og han ser intet eksistensgrundlag på trods af flere vellykkede udsendelser og øvelser. Potentialet er der og blomstrer.. Lidt endnu.. Undskyldningen var også rod med budgettet og uregelmæssige indkøb af materiel. Når vi nu er så deltagende i internationale operationer som vi er, er det mig komplet uforståeligt at de amøber på borgen bliver ved med at skære de steder der er vigtigst for alle ansatte og frivillige i det danske totalforsvar. Der er jo snart ik en skid tilbage.

 3. Uanset holdning til HJV, og dem er der satme mange af her, også mange ganske uargumenterede, så er det vel klart for de fleste at når noget skal nedlægges (sættes i driftsstop?) skal det da ikke være blandt dem der er mest professionelle, har den bedste træning og lægger så mange timer i det som SSR-folkene.
  Skal man tale om at have et “godt” hjemmeværn er det jo netop de mennesker der vil lægge timer og kompetance i det vi skal bruge, ikke dem der kun kommer til det “de skal”.
  Disse folk er jo i kompetancer sansynligt bedre end “de fleste” almindelig soldater – også i stående styrke!
  Så uanset grunden til dette stop – så fatter jeg det ikke.

 4. En løsning kunne være at man flytter SSR over i Forsvaret så de for alvor bliver en del af Danmarks SOF kapacitet. Så vil Danmark få en nærmest tilsvarende Specialoperationsstyrkekommando, som man har i Storbrittanien, hvor Special Air Service og Special Boat Service bliver støttet af SFSG (Special Forces Support Group) og SRR (Special Reconaissance Regiment). Men det kræver at politikerne spænder ballerne sammen og begynder at vil opruste i Forsvaret, fremfor at nedskære. Så kan man i Hjemmeværnet koncentrerer sig om at holde fokus på det nationale beredskab.

  • Du mener tilbage til – en lang række af de opgaver SSR er tiltænkt at skulle løse lå oprindeligt ved blandt andre Patruljekompagniet under Danske Division.
   Deres primære funktion var at udføre LRRP/LRS opgaver og de var oprindeligt en del af Jyske Dragon Regiment og senere Prinsens Livregiment hvor de blev uddannet af Jægerkorpset i det der dengang hed Patruljedelingen.
   Henover en række forsvarsforlig har man vurderet at den form for kapacitet var velplaceret hos Hjemmeværnet der jo også historisk set har uddannet folk til at løse “stay behind” opgaver!
   Der er siden hen også opstået et behov for folk til at løse beskyttelses opgaver i konfliktzoner – derved opstod den del der har med Protection Team at gøre.
   Det vi står med idag og kalder SSR er således et sammenkog af en række opgaver der før var fordelt – og som man, formentlig primært af økonomiske årsager, valgte at samle et sted!
   Det der kan diskuteres er, har Danmarks samlede forsvar som det ser ud idag opgaver nok til at retfærdiggøre dannelsen af en fuldtidsenhed af denne type?
   Ummidelbart vil svaret formentlig blive et nej!
   Den del af SSR opgaven der i tilfælde af at “rød styrke” pludselig står i baghaven – vil formentlig under alle omstændigheder bedst kunne varetages af veluddannede Hjemmeværnsfolk – hvor imod opklarende patrulje opgaver der skal udføres på fremmed jord og farvande bedst varetages af henholdsvis vores Jægere og Frøer…
   Tilbage er der så en række opgaver der sagtens vil kunne løses af SSR, f.eks Protection Team m.fl.
   Så selvom jeg godt kan følge din tankegang, og også synes det ville være “lidt sejt” med en sådan løsning, så må vi nok bare erkende at Danmark ikke har et behov der er stort nok….

 5. Jeg ved ikke hvad det handler om, mens ens militære chef SVIGTER IKKE! Han støtter op om hans folk og sikre de har de nødvendige forhold at arbejde under. Om de er nødvendige set i det samlede billede er jo (desværre) politisk bestemt og ikke noget man selv vurdere.

  • godt indlæg
   ja de frivillige bruge masser af fritid på HJV
   men det er de fastansatte som er bremseklods, de ser kun kroner og øre og ikke den indsats de frivillige udfører
   de fremhæves kun ved særlige lejligheder

 6. tjaaa når forsvaret skal spare må man jo kikke på andre muligheder, at man begynder at mobilisere sig i militser træne selv til at forsvare DK og selv om man ikke har udstyret findes der muligheder, alt kan lade sig gøre bare et ? om vilje og den tror jeg ikke mangler i DK blandt soldater og frivillige, det er mere politisk og stabs chefer der svigter forsvaret af Danmark

 7. Er ked af at SSR er nede lige nu , de har en super god uddannelse bag sig , men det kommer helt oppe fra og ikke kun fra obersten , og husk hvis der ikke er Hjv ( soldater) så skulle de ( rigtige ) soldater måske stå vagt ved cykel/ Marthon løb , alle har en opgave tak

 8. Jeppe, hvis der skal skæres ned, så tag dog i det mindste os andre “almindelige”, istedet for en højt specialiseret kapacitet. Jeg ofrer mig gerne for dem, for man kan ikke lige erstatte dem… Og hvis du med “os” mener de forkælede hærfolk, der får dobbelt så meget udstyr som os i hjv og køber ind til lagre, som i forvejen er overfyldt, så synes jeg faktisk at du skulle skamme dig… Tag en tudekiks og få styr på dit eget..!

  • Wauw hold da helt op, Bettina :D Du må ha gået rundt med det der længe. Jeg ved nu ikke, om jeg er så forkælet, som du regner med. Men okay :) Men du kan jo omvendt spørge dig selv, om jeg ikke også burde ha dobbelt så meget udstyr som dig!? Jeg skal træne til en potentiel krig (som vi alle godt ved ikke kommer, men alligevel) mens du skal dirigere trafikken til Hjallerup marked og ellers lege krig med Larsen, ‘Mini’ og Dorthe ude i skoven i weekenderne. Og husk lige, at jeg stadig ikke har sagt noget ondt om det frivillige arbejde I laver! Men du forstod nok ikke rigtig mit budskab, ligesom ingen fra HJV gør, når nogen udtrykker sig lidt kritisk eller humoristisk om jer. I går fucking amok, fordi man kilder jer lidt på stoltheden. Og kan du retfærdiggøre, hvorfor der skal skæres i Hæren, før der bliver skåret i HJV?

  • Vi i HJV gør meget mere en at stå og dirigere trafik, jeg har hjulpet til i tilfælde hvor politiet ikke har haft resourcer nok eller at folk faktisk har haft brug for hjælp, frivilligt, derudover bruger jeg egen fritid på at udd. Mig til noget som næsten alle i forsvaret ser som en nedværdigende ting at blive sat til, fordi det kan inkompetente jo gøre, NEJ, det kan de ikke for så havde Hjv været lidt større ;) et lille surt opstød, undskyld men jeg håber ingen føler sig trådt over fødderne :)

  • Har du arbejdet i Hæren for nyligt, Bettina? Der er man ikke så forkælet som du gerne vil have det til at lyde som.
   Derudover skal du huske at Hærens soldater træner til en potentiel krig – Deres udstyr skal spille.

   Derudover er HJV frivilligt.. Hæren er et job. Der er forskel, og det skal der også være. Ellers ville der være noget galt.

  • Al respekt til hæren.
   I mine øjne kunne der gøres lidt i positiv retning.
   1) at sige til en hjv’er at de kun kan dirigere trafik til Hjallerup marked og lege krig i skoven ER nedværdigende. Og så kan man spørge sig selv om de virkelig så ikke laver MERE end en stor del af stående styrke? jeg ved godt det ikke forholder sig sådan, men det viser værdien i synlighed i opgaven. For hvad laver den menige soldat når han er ikke er udsendt? Træner til krig. Hvad laver hjv’eren? træner til krig. Forskellen er omstændighederne.

   Dog mener jeg også at man ved at stille lidt større krav til hjv medlemmer og uddannede dem til et højere niveau, kunne mindske skellet imellem forsvaret og hjemmeværnet, og måske der igennem øge respekten