Kurssikring reducerer udgifter til nye F-35-kampfly med cirka en milliard kroner

Valutakurssikring kurssikrede 3,7 milliarder dollar til en lavere valutakurs, end der var lagt til grund i aktstykket for kampflyanskaffelsen

Forsvarsministeriet. Foto: C. Sundsdal

Nationalbankens vellykkede kurssikring af 3,7 milliarder amerikanske dollar til anskaffelse af Danmarks nye kampfly skaber større sikkerhed om budgettet og reducerer de forventede samlede udgifter til anskaffelsen.

Valutakurssikringen blev foretaget i løbet af januar 2018, hvor Nationalbanken på vegne af Forsvarsministeriet kurssikrede 3,7 milliarder dollar i markedet til en lavere valutakurs, end der var lagt til grund i aktstykket for kampflyanskaffelsen.

Det betyder, at de forventede samlede udgifter til at købe 27 F-35-kampfly falder. Baseret på de nuværende skøn er der tale om et fald i størrelsesordenen én milliard kroner i forhold til aktstykket.

Med det øgede råderum i økonomien er der desuden plads til at rumme merudgifterne ved at flytte F-35-komplekset til et andet sted på Flyvestation Skrydstrup, hvor flyene vil være til mindre støjgene for beboerne i området, og hvor understøttelsen af den operative opgaveløsning forbedres. Flytningen har en forventet merpris på ca. 260 millioner kroner.

Anskaffelsen gennemføres i en såkaldt ”Government-to-Government”-proces. Det vil sige et køb og salg mellem to regeringer. Alternativet ville være et direkte køb ved kampflyproducenten (et såkaldt ”Direct Commercial Sale”).

Processen er valgt ud fra en antagelse om, at informationer fra en regering, der selv har anskaffet og anvender produktet, vil have den største grad af gyldighed.

Herunder kan du se video om det danske F-16-bidrag i JSF-programmet, hvor Danmarks kommende kampfly F-35 ligeledes vises frem.

Kilde: Forsvarsministeriet

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *