Konservative: Kampflyrapport er politisk bestillingsarbejde

Rapporten fra ‘Udvalget for dimensionering af nyt kampfly’ er politisk bestillingsarbejde og forslaget om køb af nye kampfly hænger ikke sammen.

Det skriver de konservatives forsvarsordfører Rasmus Jarlov på Facebook efter at have nærlæst rapporten. (se link nederst)

Siden midt feb. 2016 har der været nedsat et udvalg med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der har gennemført en analyse af dimensioneringen af nyt kampfly.

Formålet har været (med udgangspunkt i Nyt Kampfly Programs typevalgsgrundlag og de genberegningen, der er foretaget på baggrund af F-16 analysen), at tilvejebringe et fuldt belyst beslutningsgrundlag, vedrørende dimensioneringen af en ny fremtidig kampflystruktur, herunder en optimering af antallet af nødvendige piloter, årlige flyvetimer og antal kampfly, der skal til for at kunne løse en given opgaveportefølje samt de tilhørende levetidsomkostninger.
Udvalgets arbejder/ rapport har været baggrunden for regeringens oplæg til en politisk beslutning om et nyt kampfly.

Rasmus Jarlov har nærlæst rapporten og skriver på Facebook:

“Så skal vi hverken bruge for mange penge eller forringe Forsvaret. Det lyder for godt til at være sandt, og det er det også. Det hviler nemlig på nogle helt urealistiske forudsætninger:
Træningen af piloterne skal skæres helt ned, og der skal være langt færre piloter. For jo færre piloter, jo mindre oplæring, og dermed frigøres flyene fra træning til missioner.

LÆS OGSÅ :  Regeringen har besluttet at sælge 24 danske F-16-kampfly til Argentina

1) Piloterne skal derfor fremover kunne være udsendt otte måneder om året. Og i de sidste fire måneder om året, skal de arbejde 48 timer om ugen (!).

2) Piloternes tjenestetid fordobles fra i dag 8,5 år til 17 år. (Hvilket hænger ret dårligt sammen med punkt 1)
Dernæst skal flyene være meget mindre på værksted end i dag.

3) Flyenes rådighedsgrad skal forøges fra 45-50% til 70%. Det vides ikke hvordan.

4) Flyene skal levere 250 flyvetimer om året mod de 165 timer om året, som F16 flyene historisk set har leveret. Dette er baseret på ren forventning, for vi har endnu ikke set F35 i operativ tjeneste.

Endelig antages, at ingen fly går i stykker:

5) I modsætning til F16 flyene som Danmark købte over 60 af og i dag kun har 44 tilbage af, antages det, at F35 flyene ikke går i stykker. Når vi køber 27, regnes der med, at vi også har 27 i fremtiden.

LÆS OGSÅ :  Regeringen har besluttet at sælge 24 danske F-16-kampfly til Argentina

Man kan læse alle disse bevidst overoptimistiske antagelser i detaljer i denne rapport, som jeg ikke vil tøve med at kalde et politisk bestillingsarbejde:
http://www.fmn.dk/…/rapport-fra-udvalget-for-dimensionering…

 – jeg ikke vil tøve med at kalde det et politisk bestillingsarbejde…

Det samme gælder, når regeringen prøver at bilde nogen ind, at Hæren og Søværnet sagtens kan klare sig i de kommende år, selvom hele Forsvarets materielanskaffelsesbudget kommer til at gå til at betale for (det for lille antal) kampfly.
Hvem forsøger man at narre med så åbenlys forkert en påstand? Hæren og Flåden kommer til at skære dybt og kan glemme alt om nyt udstyr de næste mange år. Det bliver (endnu) en stor besparelsesrunde.

Jeg synes, man bør være ærlig, når man træffer politiske beslutninger og fortælle åbent om konsekvenserne.
Der SKAL tilføres flere penge til forsvarsbudgettet, hvis indkøbet af kampfly ikke skal efterlade et svagere dansk forsvar end i dag.” skriver Rasmus Jarlov.

Download link til:  Rapporten fra ‘Udvalget for dimensionering af nyt kampfly’ (PDF)

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Nu er kommentarerne i artiklen mest basseret på finansieringen og at der ikke er råd til at købe mere end 27. Ja, man tager pengene fra det øvrige forsvar. Det ville være sket uanset hvilket fly der var valgt. Så må vi se om de selvsamme partier kan finde på at bevilge flere penge i næste forsvarsforlig, da det eksisterende udløber i 2017. F35 er bare bedst. Længere er den ikke. Det kunne jo så være at politikkerne endelig fandt ud af at det kostede kassen at blande sig i international politik og trak sig lidt tilbage. For en ting er at de ikke mister så mange soldater ved at bombe, men det koster kassen. Den dag vi så har en fly der falder ned i fjendeland og piloten bliver taget til fange, så bliver der ballade… Så kan hele hylekoret stille op….

  • Ole Hjortstrøm Absolut, men hvorfor ikke tænke tanken lidt længere?

   Hvorfor gør vi ikke som belgierne og hollænderne, som skiftes til at have vagten? Hvorfor ikke skiftes med tyskerne, polakkerne og nordmændene og evt svenskerne?

   Hvorfor ikke nøjes med at have kampfly til afvisningsberedskab her i Danmark og måske også, så vi kan deltage på Island og i Baltikum og så droppe de internationale missioner i mellemøsten. Her kunne vi til gengæld købe os ind på amerikansk kapacitet eller selv deltage med droner, så kunne piloten også sidde sikkert i Danmark og ville uden tvivl være billige at uddanne og holde kørende.

   • Hvorfor kampfly?

    Kampfly er en uundværlige del at et fleksibelt, robust og balanceret forsvar – og er kendetegnet ved dels at være nødvendige for at håndhæve dansk suverænitet i luften (en fremmed magt kan per definition ikke håndhæve ens suverænitet – ikke opvise dansk vilje og evne til at hævde sit overhøjhed) dels ved at være afgørende i et bredt spektrum af scenarier og dels ved at være en kapacitet, der afgørende øger andre kapaciteters effektivitet – kampfly kombinerer endvidere høj potentiel kampkraft, høj deployerbarhed og høj reaktionsevne – relevant i så godt som alle typer af konflikter og vidt efterspurgt af vores alliancepartnere.

    Droner?

    Der findes ingen drone eller kombination af droner, der kan løfte kampflyenes opgavespektrum, ejheller synes sådanne at være i sigte, at dømme efter stormagternes materielanskaffelser – man kan så mene, hvis man desuagtet vil have droner, at man så blot må skære ned på opgavespektrummet, men det forekommer i så fald ganske idiosynkratisk – dertil har droner andre indbyggede svagheder fx. overfor elektronisk krigsførelse, signalforsinkelse og alvorlige potentielle loyalitetsproblemer, hvis fjenden bryder ens koder. Droner med støttestruktur er endvidere ikke billige, når vi kommer op i de større typer.

 2. Dårligere stillet forsvar end vi har i dag, hvordan vil du klare det uden at lukke forsvaret, der er skåret ind til benet alle steder og politikerne forsætter med at skærer i benet. Det bedste der kunne ske for det danske forsvar er at NATO smider os ud for ikke at være en realistisk partner, så tror jeg at forsvaret ville se anderledes ud. Vi skal have nye kampfly det koster så må de jo hoste op med nogle penge, de kan starte med at tilbagerulle alle de spareøvelser der er blevet lavet igennem de sidste 40 år og mere til