Hærofficerer i 300 år: Historisk rids og en aktuel debat

HÆRENS OFFICERSKOLE

Da Hærens Officersskole for nylig fejrede hærofficersuddannelsens 300-års jubilæum, var det, der fyldte i medierne, ikke skolens jubilæumsbog, men skolechefens forflyttelse. Det er synd. Oberstens synspunkter kommer også til udtryk i bogen, som er værd at læse. For historien og for debatten.

Det er ikke blot en bog om antallet af timer og vægtningen af fag. Det er det mindste. Det er et stykke danmarkshistorie, der fortæller om krige, national selvforståelse og ændringer i sociale skel. Fra dengang officerer var adelens sønner, til hvervet blev et valg. Ikke for dem, der havde lyst, men for dem, der havde evnen.

Bogen rummer en åben kritisk kommentar fra oberst Eigil Schjønning til den kommende, drastiske omlægning af officersuddannelsen. Derfor kan det også undre, at bogen ikke har fået mere opmærksomhed. At han sagde det i en tale på Hærens Officersskole, kostede ham jobbet. Men han måtte åbenbart gerne skrive det, for bogen er udgivet med støtte fra blandt andre Hærens Operative Kommando.

HÆRENS OFFICERSKOLE
HÆRENS OFFICERSKOLE

En historisk tour de force
Bogen ”Hærofficerer i 300 år” udgøres af tretten bidragydere med forskellige tilgange til den danske officersstand og -uddannelse og følgelig forskellige nedslag i historien:

Lektor, ph.d. Birgitte Refslund Sørensen omtaler på baggrund af interview med ansatte og kadetter Frederiksberg Slot som et ”erindringssted for officerer”. Det er ikke blot en skole, ikke blot et slot. Det er ”slottet”.

Kaptajn og historiker Torben Toftgaard Engen skriver om de 21 danske linjeofficerer, der valgte at tjene Waffen-SS under anden verdenskrig – og om eftertidens syn på dette: Såsom da fem kadetter i 50’erne udløste en mediekrise, da det kom frem, at de tog privatundervisning i ”krigserfaring” hos en tidligere Sturmbannführer. Skolechefen blev forflyttet, og kadetterne måtte afgå.

Militærhistoriker Otto Vaupell citeres i Kjeld Hald Galsters bidrag for at omtale det attende århundredes fredstid som væren “i høj Grad usund for Værnets Uddannelse og fremtidige Anvendelse. Det var Støvlettjenestens Guldalder”.

Således er 300 års historie beskrevet over 300 sider med skarpe citater og indblik.

Relevans for fremtiden
Bogen minder om, at de diskussioner, vi har i forbindelse med forsvarets besparelser, ikke er nye. Hvilke kapaciteter skal man have? Hvilket beredskab er tilstrækkeligt, når fjenden ikke står for døren?

Og ikke mindst: Hvad gør en god officer?
Oberst Eigil Schjønning er selv bidragyder til bogen og erklæret skeptisk over for omlægningen af officersuddannelsen. I bogen får han mulighed for at udfolde sine synspunkter. Som når han skriver:

”Spørgsmålet om, hvorledes man bedst sparer penge på uddannelsen, er tilsyneladende mere presserende end spørgsmålet om, hvordan man skaber den bedste og mest kvalificerede uddannelse.”

Obersten understreger igennem sit bidrag vigtigheden af loyalitet og korpsånd og stiller sig kritisk over for en New Public Management-tankegang, hvor det, der ikke kan være i Excelarkets kolonner, ikke er relevant.

Værd at læse
Skal man komme med en indvending, er det, at en stærkere redigering havde pyntet. Der har ikke været en egentlig redaktør, men en ”redaktionskomité”, og det mærkes. Bidragene i sig selv har relevans, men overgangene imellem dem kunne have været bedre.

Det ændrer dog ikke, at bogen kan anbefales. For den historiske læsning og for den aktuelle debat, som Eigil Schjønning som få har taget del i. Ikke for egen promovering, men af veneration for det, han kalder ”hærens vigtigste operative kapacitet”.

Oberstens afsluttende ord lyder derfor: ”Danmark har brug for et professionelt officerskorps. Pas på det.”

Lad os håbe, at bogen bliver læst, og budskabet hørt.

Bogen kan kun købes på Gardershop.dk

Antal sider : 316 sider, illustreret, hardcover

ISBN: 6002

Sprog : Dansk

Udgivet : 2013

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *