Hærens nye taktiske radio – Harris 152

I mange år har hæren haft behov for at få udskiftet den efterhånden aldrende VHF-radio, bedre kendt som 2061- serien.

Nu er anskaffelsen en realitet og en ny taktisk radio er på vej ud til hærens enheder!

Den nye radio er både meget mindre og lettere og så kan den mere end den gamle. Radioerne fungerer både som håndholdte og som indbyggede i køretøjer eller andre platforme som for eksempel taktiske operationscentre (TOC). De bliver helt anderledes at betjene, og derfor vil der være større krav til brugerne og den forudgående uddannelse.

Harris 152 lyder navnet på de nye radioer, der i første omgang skal afl øse 2061-serien samt alle PRC-361 i ISAF og ved de opstillende myndigheder. De gamle radioer i 2061-serien kan nemlig ikke længere vedligeholdes. Den nye radio er utrolig alsidig og kan meget mere, end vi normalt har haft behov for, med det kendskab og operationsmønster, vi kender i dag. Herudover er kravene til sikkerhed med indførelse af den nye radio øget betydeligt. Samtidig er der sket meget på den tekniske side, både m.h.t. frekvensområde og ydelse.

Mange forbedringer
Indførelse af radioen vil give et antal væsentlige forbedringer for soldaternes vilkår. Den er både lettere og mindre i forhold til de gamle modeller og så er det ikke kun en VHF-radio. Harris 152 er også til UHF og TACSAT, så den kan afl øse et antal radiotyper også i værnsfælles sammenhæng. Det sparer uddannelse og giver mere rationel udnyttelse af tiden til vedligeholdelse. En af de væsentlige forbedringer er, at radioen er godkendt til NATO-SECRET, hvilket betyder, at i fremtiden kan alle de gamle papirkodesystemer udgå. I anskaffelsen indgår en supportaftale med firmaet HARRIS om vedligeholdelse af radioerne i missionsområdet.

Harris 152 er et avanceret produkt, der som skrevet tidligere, vil stille større krav til brugerne og uddannelsen på denne radio. Da radioen er at opfatte som en krypto-genstand, stilles der særlige krav til det personel, der i fremtiden skal stå for administration af radioen og ikke mindst for kryptoforvaltning på alle niveauer i hæren.

Hærens Føringsstøtteskole er af HOK udpeget som ansvarlig brugerskole og er netop nu i fuld gang med at planlægge nye kurser og alt det øvrige, der følger med en så omfattende materiel-anskaffelse.

Forsvaret har i mange år benyttet produkter fra HARRIS, hvorfor brugergrænsefl aden ikke falder langt fra de allerede kendte udstyr som HF radioen Harris 5800 og TACSAT Harris 117F.

Primært til udsendte i ISAF
De taktiske radioer vil hovedsageligt blive anvendt til kommunikation fra gruppeførerniveau og opefter. Den første del af anskaffelsen er primært beregnet til de udsendte styrker i BG/ ISAF, men der er tilstrækkeligt stort antal radioer til, at alle under den missionsforberedende uddannelse vil kunne få radioen udleveret, ligesom der vil være radioer til rådighed i et mindre antal for garnisonerne…

Udfordringer inden implementering I skrivende stund står vi foran en del udfordringer, idet indbygning i køretøjer skal koordineres, både i nationalt regi og ikke mindst i missionsområdet.

En organisation til håndtering af kryptonøgler samt opbevaringsfaciliteter skal ligeledes lægges fast og etableres ved brugerne, inden en egentlig udrulning og uddannelse kan påbegyndes.

Bragt i samarbejde med Telegrafregimentet – Fredericia – Leon Lindholm

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *