Forsvaret på farlig mission: Kortlægning af medarbejdertilfredshed

Usikkerhed om ansættelse, tjenestested og fremtidig karriere forstyrrer julefreden hos forsvarets ansatte. Beslutninger bliver meldt ud og trukket tilbage, og afklaring om bemandingen udskydes. Så på sin vis er det modigt nok, at man nu vælger at spørge personellet: Hvordan synes I egentlig, det går?  

poll-resultsSyv ud af ti medarbejdere i forsvaret er glade for deres job. Sådan lyder det overordnede resultat i den anden medarbejdertilfredshedsmåling, som forsvaret netop har taget. Det kunne jo lyde meget pænt. Men kun hver tredje adspurgt har svaret. Og tallene går i den gale retning, hvis man skal sammenligne med første måling fra foråret.

Der er mange spørgsmål og procentsatser og endnu flere udlægninger. Læser man forsvarets egen kommentar (se link nederst), er det under overskriften ”Medarbejdernes mening er vigtig”. Herefter er der en lang tekst om meget lidt og en glæde over en højere svarprocent end sidst, hvor blot hver fjerde deltog (26 %).

På tide at forsvaret får regnet færdigt
Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), der ellers ikke er bange for skarpe udmeldinger, anlægger en diplomatisk linje i omtalen på deres hjemmeside. ”Godt, at forsvaret spørger medarbejderne”, lyder overskriften. Muligvis med en henvisning til, at det var på tide.

”Det kan være svært for en stor organisation som forsvaret at have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der rører sig blandt 20.000 ansatte. Derfor er det afgjort en god ide at spørge medarbejderne direkte, sådan som man gør med HR-målingen,” siger Flemming Vinther, der er formand for HKKF.

Hos Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) er man mere kritisk: ”Tilfredsheden med jobbet er dalende”, lyder overskriften, der også stiller spørgsmålstegn ved validiteten af undersøgelserne – henset til de lave svarprocenter. Endvidere opfordrer man forsvaret til at melde klart ud:

”Som det ses er tilfredsheden med jobbet dalende, mens jobsøgningen er steget. Et resultat, der ikke er overraskende for HOD, med tanke på de enorme bekymringer om fremtidig ansættelse, der i øjeblikket findes ved medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Det er på tide, at Forsvaret får regnet færdigt og meldt klart ud!”

Nøgletal fra undersøgelsen:
3 ud af 4 medarbejdere i forsvaret (74 %) er alt i alt tilfredse med deres job mod 81 % i første runde.
3 ud af 5 medarbejdere i forsvaret (58 %) føler sig motiverede i deres arbejde mod 62 % i første runde.
2 ud af 3 af forsvarets medarbejdere (69 %) ønsker at blive i forsvaret de næste to år, mens hver sjette medarbejder (17 %) aktuelt søger andre job. I første runde var tallene hhv. 74 % og 14 %.

[icon name=”icon-ok”] Krigeren spørger:

[poll id=”2″] [poll id=”3″] [box_tip]

FAKTA:
Dette er anden runde af forsvarets måling af medarbejdertilfredsheden. Tredje runde forventes gennemført til april.

2872 medarbejdere har svaret i anden undersøgelse. I gennemsnit har 33 % af de adspurgte svaret. Svarprocenterne varierer imidlertid meget mellem personelkategorier og tjenestesteder. Uanset rang er det svært at få de yngre medarbejdere til at svare, hvilket formentlig skyldes, at undersøgelsen udelukkende er gennemført elektronisk.

[/box_tip]

Læs mere på Forsvarets egen hjemmeside, hvor du også finder hele undersøgelsen:
http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Medarbejdesholdningervigtig.aspx

[divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  1. Det bliver først bedre når Forsvaret holder op med at få presset alt og alle ind i en regneformular. Vi består af mennesker der hver dag gør en kæmpe indsats – en indsats der bliver honoreret med absurde besparelser og fyringer.