Dansk forsvars Waterloo

KRONIK af Klaus Kroll

Slagsmålet om forsvarsforliget nærmer sig med hastige skridt og rygterne om indholdet er begyndt at sive. Regimentsnedlæggelser, omstruktureringer og skolelukninger er på tegnebrættet, som følge af forsvarets budgetanalyse.

Flyindkøbet ser nu ud til at betyde endnu en runde besparelser, pakket ind i ”omstruktureringer” tilsat et kompensationsbeløb, der skal stille den borgerlige fløj tilfreds med det lovede substantielle løft. Løftet om at flyene ikke ville påvirke de operationelle kapaciteter holdt ikke vand og man undres over at en tidligere finansminister skulle tage så meget fejl, i betragtning af hans eller udmærkede evner på en regnemaskine.

Konsekvensen af omstruktureringer i den formodede form, risikerer at blive en hær der mister sin historie og tradition. Netop traditioner er grundlaget for forsvarets kulturbærende institutioner og et af de vigtigste elementer i begrebet korpsånd, der igen er grundstenen i de ansattes motivation for at vælge forsvaret som sit kald. Hverken løn, arbejdstider eller arbejdspres er i sin nuværende form fremmende for arbejdsmoralen.

“Den dag departementschefen gik i en lønramme over forsvarschefen, slukkede man samtidig for eventuel kritik og lagde ansvaret for Danmarks forsvar i hænderne på civile, hvis interesse for, og indsigt i forsvaret er svært begrænset“

Siden midten af 90´erne har forsvaret været underlagt en kontinuerlig ”omstrukturering”, hvor adskillige skoler, regimenter og støttefunktioner er lagt i graven. Prinsens-Sjællandske- og Danske Livregiment, flyvestationer og skoler er nedlagt og flyttet sammen i effektiviseringens tegn, uden skelen til geografisk balance eller historien.

For at undgå militærfaglige advarsler har man samtidig fjernet ansvaret fra forsvarschefen, hvis fornemste opgave er at udvikle analyser, der passer ind Venstres politiske projekt. Den dag departementschefen gik i en lønramme over forsvarschefen, slukkede man samtidig for eventuel kritik og lagde ansvaret for Danmarks forsvar i hænderne på civile, hvis interesse for, og indsigt i forsvaret er svært begrænset. På det bagtæppe får man fra politisk side formbare generaler, hvor man som en bugtaler, kan få dem til at påstå at jorden er flad.

Hvis vi fremadrettet skal have den mindste tiltro til forsvarets ”grønne” ledelse, er det første punkt til genopretning, en minimum ligestilling af departements- og forsvarschef.

De fire stjerner på forsvarschefen er kun til pynt og som lavere rangerende embedsmand er de militærfaglige råd, politisk farvede og kun i mindre grad udtryk for en objektiv vurdering til de politiske lag. I den nuværende struktur kan departementschefen bede forsvarschefen hoppe, og det eneste svar er ”hvor højt”. I samme åndedrag kunne en udskiftning af den chefgruppe der har været medløbere i rundbarberingspolitikken passende ske, og afløses af en gruppe af officerer, der indeholdt kommunikative evner og samtidig ville varetage forsvarets og dermed landets interesser.

Forsvaret har behov for en omstruktureringspause, hvor lukninger og sammenlægninger ikke bliver en så hyppig forseelse at ingen når at tilpasse sig de nye rammer, før processen starter forfra. Ligeledes skal tilløb til lukning af kulturbærende institutioner fjernes fra en kommende forligstekst så den sidste rest af korpsånd ikke forsvinder og dermed betyder en yderligere åreladning af erfaring og vilje til at blive i de sørgelige rester af det danske forsvar.
Lukningen af Sergentskolen i Sønderborg var en katastrofe og en mulig lukning af Hærens Officersskole på Frederiksberg, vil fjerne en væsentlig del af den integritet og holdning, der bør være bærende for officersstanden.

Hvis Folketinget havde været underlagt samme rammer som forsvaret havde det været reduceret til 8 m/k, placeret et tilfældigt sted i provinsen og med én fælles sekretær. Samtidig havde antallet af love til behandling været støt stigende, ligesom kompleksiteten havde udviklet sig markant.

“Napoleon led sit endelige nederlag mod Wellington ved Waterloo, dansk forsvar ser ud til at møde sit ”Waterloo”, ikke i Irak, Syrien eller Afghanistan, men i mødet med Bjørnen og Hjorten“

Ude ved enhederne – langt fra den politiske virkelighed i forsvarsministerie og Folketing – mangler der akut erfarent personel til uddannelse, simpelt materiel og ressourcer til uddannelse. Dette til trods for at vores samlede forsvar i dag er langt svagere end situationen i slutningen af 30´erne. Svaret fra Christiansborg er en udvanding af forsvarets uddannelser, sidemandsoplæring og overgang til SU, for personel på forsvarets skoler. Den udvikling skal vendes så vi igen kan få udfyldt de huller i bemandingen, hvor der burde stå erfarne konstabler og befalingsmænd, i stedet for tomme normer.

En aldrende officersstand kommer om få år også til at koste forsvaret dyrt, når det i stigende grad gøres vanskeligt at rekruttere, samtidig med at de erfarne kapaciteter går på pension, et element der står i skærende kontrast til forsvarschefen fokusområde, der netop er fastholdelse og rekruttering.

Omkostningen til et genetableret forsvar bliver markant og med statsgaranti meget langt fra det mindre beløb, der vil blive kaldt et substantielt løft. Med tanke på at en række af de ubesatte stillinger ikke kan besættes af hensyn til manglende midler, er der langt til blot at opfylde rammerne for de seneste forlig. De tomme stole kan sikkert pakkes væk i den uendelig strøm af regneark og bortforklaringer, men en tur til landets kaserner og installationer vil bekræfte manglen. Et regneark vil måske kunne vise at bemandingen er begrænset kritisk, men den åreladning af erfaring forsvaret har lidt under, kan ikke skjules i de eksisterende enheder, hvor tjenestealderen for befalingsmænd nedsættes løbende så man kan få lynudnævnt dem til højere grader, for at dække over en mangel på erfarne kapaciteter.

Glemt i krigen om tjenestestedernes placering, hvilke enheder der skal lukke og hvilke der sammenlægges, mister man fokus på forsvarets tarv, herunder ansattes vilkår. Ingen andre steder i det offentlige havde man accepteret at familier kontinuerligt skal relokeres som følge af flytning af arbejdspladsen til en anden landsdel.

Et nyt slagsmål om hvilke kaserner der skal lukke og hvilke der skal huse en ny runde omstruktureringer, kommer næppe belejligt for regeringen, da der traditionelt tages alle midler i brug for at bevare eller tiltrække de få resterende stillinger i forsvaret.

Placeringen af politiskolen i Jylland bliver en biting i forhold til en potentiel samling af den udhulede hær på en fjern hede i Jylland. Uafhængig af partifarve vil borgmestre slås om resterne og spekulationer om vennetjenester florere i uhørt omfang på Christiansborg.

I regnearkene på Holmens Kanal vil man finde tal der viser en større profit ved salg af forsvarets ejendomme og pyntede tal for effektiviseringer i forbindelse med sammenlægninger. De tal skal ses i en historisk kontekst, hvor nybygninger er blevet signifikant dyrere end beregnet og afhændelser der enten er blevet mindre profitable eller umuliggjort. De kan selvfølgelig altid blive renoveret og brugt til flygtningecentre, men der er næppe med til at sikre en bedre økonomi, eller optimere landets forsvarsevne.

Det vi mister ved at fjerne historien, gennemføre en konsulent inspireret omstrukturering og udvande erfaringsgrundlaget, er langt mere, end den forventede marginale besparelse. Landets forsvar og dets evne til at kunne kæmpe selv bør være langt vigtigere end lokale partiinteresser, ministres og generalers ego, hvilket i stigende grad overskygger det faktum at vi står med et så marginalt forsvar at vores Natopartnere med rette kan bede os om at tage os sammen.

Genoprettelsen sker ikke før vi anerkender at ville afsætte de aftalte 2%, holder op med at nedlægge de kulturbærende institutioner og pille ved selve fundamentet for landets forsvar. Hæren og Søværnet har hundredeårige traditioner og det skal en sluttet kreds af karriereorienterede generaler og ministre ikke splitte ad med et pennestrøg.

Napoleon led sit endelige nederlag mod Wellington ved Waterloo, dansk forsvar ser ud til at møde sit ”Waterloo”, ikke i Irak, Syrien eller Afghanistan, men i mødet med Bjørnen og Hjorten.

 

KLAUS KROLL
Kaptajn af reserven.
Folketingskandidat og forsvarsordfører, 
NyeBorgerlige

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 1. Jeg ser med nostalgi tilbage til dengang (1970), hvor Kjeld Olesen (S) fremlagde et forslag om at nedlægge hærens værnepligtige dækningsstyrke på 13.000 mand – for i stedet at opstille en fuldt professionel, stående hær på 7.000 mand. Han blev nærmest udråbt til landsforræder! I dag er et tilsvarende forslag jo fuldstændig ude i hampen, og man mistænkes for at have spist svampe eller røget fjolletobak, hvis man tror, at det har nogen gang på jorden. Se dét ville være et substantielt løft! 2 brigader, der rent faktisk var bemandet og udrustet – men ak! Det “landsforræderiske” forslag er så langt ud over de rammer der i dagens Danmark kan drømmes om :-(

 2. Hej – her er så en ganske almindelig civilist,
  Jeg fatter overhovedet ikke hvad der foregår mere i dette land. Sådan som jeg ser det, ser det ud til at det danske forsvar (alle værn) bliver mere og mere svækket, og der skal spares på ALT. Jeg ville bedre kunne forstå det, hvis vi havde haft et rødt flertal i folketinget, men det har vi jo heldigvis ikke. Men, hallo ———- dem jeg stemmer på, går åbenbart også ind for et svækket forsvar – og det ønsker jeg ikke – jeg kan jo ikke stemme på nogen mere, og det duer absolut ikke. Jeg fatter absolut heller ikke at 27 stk. F35 er nok. 5-6 stykker skal blive i US til træning af danske piloter – så er der sgu ikke mange tilbage – men hva faen – det var der jo heller ikke alligevel – er røvtræt af den danske forsvarspolitik.
  Med venlig hilsen
  Tim Jensen

 3. Jeg tænker???? Det ser ud til at måden hvorpå et nyt forsvarsforlig igen forsøges skruet sammen er
  som tidligere. Ingen nytænkning ud af boksen. Udkast er ikke transparent. Hvorfor ikke?
  Politikerne må melde ud om udenrigs- og indenrigspolitikken skal være passiv, reaktiv elker proaktiv.
  Fortælle hvad de vil med FN og NATO. EU er efter min opfattelse en moderne udgave af det tidligere Sovjetunionen forklædt i vestlig påklædning. Glem EU i forbeibdelse med et forsvarsforlig.
  Når politikerne har meldt ud hvad politikken er på de respektive anførte onråder. Så er jeg sikker på at forsvarets ledelse ved og i samarbejde med de respektive underlagte myndigheder kan/ vil fremsætte konstruktive forslag til de nødvendige kapaciteter i et dansk forsvar.
  Tidligere og det vil nok ske igen at de enkelte politikere forsøger at ride deres respektive kæpheste lokalt for at bevare stolen i folketinget.
  Det forhold burde forbydes da det medvirker til at svække sammenhængskraften i et moderne reorganiseret forsvar. Jeg anbefaler at forsvarspolitikken bliver mere transparens således der ikke skabes myter og uenigheder om et kommende forsvarsforlig. Jeg forventer at vore valgte politikere udviser større statsmands agtig ansvar til gavn for Danmark og det danske forsvar ????

 4. Glæde at nogen tager fat i sagen. Vi har sikkert politikere, der reelt har svært ved at kunne tage stilling til forsvarets mange opgaver og som i det politisk fællesskab kun har få medlemmer, med aktiv militærtjeneste eller i beredskabstjenesten. Hjemmeværnet svinder langsomt i størrelse, så ønsket hjælp herfra bliver vanskeligere. Antallet af unge til grunduddannelse er utilstrækkeligt som grundlag for rekruttering til videre uddannelse og korttidsrotation for løsning af opgaver ude. Skal der stå frivillige i kø? Den teknologiske udvikling og hertil en usikkerhed i kommunikation gør, at prioritering bliver i stigende grad vanskeligere, særligt hvis budgetgrundlaget er utilstrækkeligt.

 5. Virkeligt godt skrevet , man skulle tro at vi har en rød regering . De fatter ingen ting . De har INTET lært af fortiden .Så trist man bliver flov over at vi ikke kan holde vores forpligtelser overfor FN .

 6. Generelt godt skrevet. Håber nu bare at EN, BARE EN officer noget tættere på toppen tør skrive noget tilsvarende. Men disse officerer er højst sandsynlig så bange for deres videre karriere, at det først sker når de bliver pensioneret, ……….måske.

  • Einer, du kan jo se hvad der sker, når de udtaler sig. Eigil Schjønning blev fjernet og og gemt væk i hjemmeværnet (han er nu civil).

   Der er en syg kultur i toppen af vores system.

   Som fører, handler det om at komme hjem med alle sine soldater. Som general, handler det åbenbart om hvordan man kommer af med dem…

 7. Var i sin tid på Sundets Marinedistrikt. Da rygterne om vores lukning løb stærkest fik vi en skriftlig CH-Ordre om ikke at sprede de rygter. Behøver jeg at nævne at der ligger et rigtigt flot museum dernede nu?
  På Kamp-Flexerne fortalte Eskadrechefen os at vi aaaaaldrig ville blive nedlagt som rygterne sagde, da Søværnet havde brug for de små krigsskibe til at uddanne nye chefer forsvarligt på. Behøver jeg at nævne at mit skib sejler rundt nede i Portugal nu?

 8. Nu er der ikke nogen der kan få sig selv til at tro at en rød regering ville have været bedre, for jeg kan garantere jer for, at hvis det var op til kommunisterne (enhedslisten) SF, R og gøglerne i alternativet, så ville forsvaret blive nedlagt i morgen og pengene brugt på mørkemænd fra de varme lande og såkaldt .

  Jeg vil blot minde folk om hvem der nedlage forsvaret i 30’erne og lod tyskerne rulle ind over grænsen og indlod sig på en landsforræderisk samarbejdpolitik med tyskerne. Det var socialdemokraterne og de radikale. Stauning, Erik Scavanius, Peter Buhl og isærdeleshed formanden for de radikale Peter Munch burde have været sat op af en væg og skudt for landsforræderi efter krigen. Nå ja, stauning døde inden krigen sluttede, men for en god ordens skyld kunne man have gravet ham op bundet ham til en pæl og givet ham samme behandling og smidt ham i graven igen.

  Nej det helt store problem er at danskerne er en flok bløddyr og velfærsnarkomaner der ikke kan få nok og vil gøre alt for at få det næste velfærdsfix. om det så betyderne landet bliver rendt over ende, og de stemmer derefter. Der er her nogle helt klare historiske parralleer til 30’erne.

  Godt nok er den nuværende regering ikke særligt imponerende, men de gør hvad de kan når 70-75% af befolkningen stemmer på socialister og det der er værre. Så jo det kunne værre uendeligt meget værre.

  • Hvis 75% havde stemt på de røde, ville vi ikke have den nuværende regering, vel?

   Noget usammenhængende og tåbelig argumentation du lægger for dagen.

 9. Kære Rasmus Jarlov,
  Man kunne også glæde sig over at der faktisk er en debat. Dernæst kunne man jo overveje at dele sine egne tanker om et kommende forlig. Indtil videre, jeg kan have overset noget, er det eneste vi har hørt til K var en reaktion på DF ønske om 10000 værnepligtige.

 10. Forfatterens indlæg vidner om dedikation, men bør vel udelukkende ses som et politisk indlæg uden evidens for påstande. Iøvrigt en disciplin, der mestres af alle partier. Hvor er beviset for, at officersskolen producerer på højere niveau, fordi det ligger centralt i København? Hvor er beviset for, at det er afgørende for at en general ligger i højere lønramme end end departementschef? SU ordningen er efterhånden blevet den politiske virkelighed for alle studerende i Danmark. I politiet, hvor jeg arbejder, har det ikke medført at ansøgerne er blevet væk, men er blevet ligestillede med alle andre studerende. Hvor er beviset for, at SU skaber ringere medarbejdere? Tror nok at udviklingen er ved at nå de sidste bastioner af dansk historie og kultur. Det gør naturligvis ondt på vi, der blev ansat for en del år siden. Men vi bør istedet gå ind i en konstruktiv dialog og udvikling, istedet for at komme med politiske postulater. God dag :)

  • John din sammenligning er falsk, lad mig forklare, i hæren bliver du ansat som værnepligtig, dette har rang af mening. med andre ord du er allerede ansat og det forventes at du går i krig hvis vi bliver invaderet, derfor skal du have en kompensation i øvrigt er det ikke muligt at tage et civilt job medens man uddanner sig i hæren. (øvelses aktivitet)
   Eftersom at personen der søger uddannelsen i mange tilfælde allerede er ansat vil du så mene at det er iorden at sætte en politi-konstable ned på SU i den periode hvor at han skulle udvikle sin karrierer og blive f.eks Sergeant eller officer? hvis dette ikke er rimeligt i resten af samfundet hvorfor så her?. Kender du mange private virksomheder der sender deres medarbejdere på Kursus og derefter beder dem om at gå ned i løn under kursets varighed, (for de investerer jo i sig selv?) næppe.

 11. Der skal enorme beløb til at rette op på forsvaret, her slår et par engangs milliarder ikke til…
  Taget i betragtning hvor ekstremt man spare over alt, så som i kommunerne så har jeg svært ved at se hvor de penge skal komme fra.. ( de er jo brugt på skatte lettelser ).

  Det koster at have en “stående” hær og tager tid at træne og opbygge forsvaret på ny efter 25+ års besparelser og personel flugt.
  Yderligere vil det koste x milliarder pr. år bare i løn og drift og oven i hatten kommer så udgifterne til vedl af gamle bygninger osv.

  Det gør det heller ikke bedre at man har købt “få” kampfly og de 5 skal stå permanent i usa til trænings brug = flyene som nu mangler samt det lavere antal fly end f16 vi gøre det svært at løse de opgaver politikerne ønsker i fremtiden. SÅ der skal nok flere fly til end først antaget. = koster mange penge, og flyene vil højst sandsynligt vise sig ikke at være så effektive som man tror og vil blive meget dyrere i drift end man tror.
  Bla. skal der også nye helikoptere til da fennect er nedslidt og gammel, hvis man altså vil have heli som kan nedkæmpe kampvogne eller yde lidt støtte.
  nye kampvogne
  mere artelleri ( ærligt talt har vi så lidt det er til grin ).
  flere soldater og specialister… Det kan jo ikke hjælpe noget at f.eks. fly/heli mekanikere kan få det dobbelte i løn i det private, og at andre specialister så som IT/elktronik mekanikere osv. ikke kan få de kurser de skal have i forsvaret osv osv osv…
  Det er en ond spiral som tager tid og koster ufattelige beløb at rette op på.

 12. Der noget her der runger af 9 april 1940.
  Danske soldater bliver løbet over end af tyske kampvogne, de danske soldater har ikke enegang ammunition i deres våben.
  Klaus Hjort og banden sider skriger om at russerne kommer. Samtidig sparer de på det personale forsvar, indkøber nye fly der ikke nedgang er 100 % testet i kamp. Ja nogle af dem har flyforbud og kan måske ikke bruges i Arktis. Man indkøber nye køretøjer til forvare og nye flåde faretøjer men der er ikke nok kvalificeret personel til at bemande dem.
  Var der nogen der sagde kejserens nye klær

 13. Flot skrevet, jeg er helt enig, et samlet forsvar med 15000 uniformeret medarbejder, når København’s kommune har 45000 ansatte sætter jo også tingende lidt i perspektiv, ufatteligt At politikerene har kunne lade det komme her til, og samtidig har en forsvarschef der ikke længere har et total ansvar for forsvaret, har man nogen sinde hørt om en CEO der ikke har total ansvar for sin virksomhed!!

 14. Det er desværre ikke kun det danske forsvar der er ved at blive lagt i graven men hele Danmark, de seneste års skiftende regeringer og især den nuværende og hele folketinget gør kun noget hvor egen vinding indgår, uden stolthed for traditioner eller fædreland ..!!!

 15. Man bliver så træt, så træt. Det er Sq sørgelig læsning. Jeg har for nyligt været sammen med folk fra alle 3 værn, og ingen havde noget rigtigt positivt at sige om deres arbejdsplads. Den stolthed og glæde man havde for år tilbage, den kurve er for nedadgående. Jeg forstår godt, at unge mennesker ikke gider forsvaret mere. Traditioner er snart en saga blot, det uagtet, at det er traditioner, der holder gejsten oppe, og folk holder sammen.

 16. Ja. Det man sparer på Forsvaret bruger man hos Politiet…. Og hvem? forsvarer Politiet? Man nedlægger Kaserner og Anlægger Nationalgardekaserner. 1 i Vejle og 1 i Hovedstaden. Rent Saddam Hussein. ????????

 17. God Kronik… måske man skulle gå på CU. snart…

  Desværre er forsvarets størrelse et meget abstrakt koncept for civile der ikke kan se forskel på en m/113 cv-90 eller en leopard 2. De ser bare “nogle mænd gemme sig i busken” og “tanks i vejkrydset” når vi køre på øvelser rundt i landet.

  Det er de færeste civile der ved at det gennemsnitligt er 2/4 biler der kører ud fra klasserne og 4/6 mand der løber ud af panserbusserne. At vi sagde “Bang” første halvdel af året og at der ikke er blevet affyret et eneste dysseskud i uddannelsens tegn i år og der måske kun er 1 eller to konstabler tilbage/deling der faktisk er omskolet og har vedligeholdt uddannelse så de faktisk også kan ramme.

  Når man læser menings målinger siger folk at man skal spare ved at nedlægge forsvaret… men folk læser også kun de nyheder der interesserer dem.

  Jeg bliver tit spurgt af mine civile studerende venner hvor jeg syntes vi skal finde pengene… hvor jeg syntes vi skal sparer.

  Der plejer jeg at sige jeg ikke syntes vi skal spare en krone.. men lappe de huller der er i den si vi i dag kalder SKAT så pengene ikke fosser ud af statskassen.

  Jeg er stolt af mit erhverv og stolt af kunne kalde mig Dansk soldat. Stolt over at kunne se vi i opgave løsninger ofte er bedre end både Briterne og Amerikanerne.. men jeg er også ved at være træt… og med den her kurs kan vi snart ikke længere bryste os med at vi er nogle af de bedste.

  Hvis jeg skal flytte til Jylland bliver det nok en anmodning om CU efterfulgt af en opsigelse.. men lad os nu se.

  Forsvaret er en hønsegård.. rygter vokser frem som svampe i efteråret.

 18. Generelt er jeg enig med hr. Kroll – Forsvaret skal have tilført midler, ikke fjernet dem.
  Han skulle dog have holdt sig til, at skrive om ting han ved noget om: for jeg kan som tidligere offentlig ansat bevidne at det ikke kun er Forsvarets medarbejder der bliver sendt land og rige rundt!
  Desuden vil jeg tilstå, at jeg hurtigt mister lysten til at støtte hr. Kroll i hans udtalelser som flere gange ender i rent Københavneri, bl.a. udtalelser som:
  “En fjern hede i Jylland.” Som Vestjyde gør det mig harm at min landsdel tilsyneladende ikke skulle være god nok til hr. Kroll, især med henblik på at en af landets bedste regimenter (JDR) ligger her – her kan man vel sige at han igen skriver om noget han ikke ved noget om.

 19. Man skal vist have været på orlov for at dele den jubeloptimisme….Forsvarschefens dementi er spil for galleriet og ikke det papir værd den er skrevet på. Forsvarschefens rolle er så marginal at den intet vejer, hvilket er en af årsagerne til at de grønne råd ikke kommer igennem.
  Hjorts udmeldinger er ligeså tyndbenede. Til NATO topmøderne vil han sige et og herhjemme noget andet. Man skal som siddende politiker være ualmindeligt faktaresistent hvis ikke forsvarets tilstand er bekymrende. Tag uanmeldt ud på de få resterende tjenestesteder og tal med dem i uniform, derude er verden knap så lyserød.

 20. Det er utroligt så meget tillid, der fæstes til OLFI’s helt uunderbyggede artikel baseret på anonyme kilder. Straks debatteres der som om de ændringer, som OLFI har beskrevet, kommer til at ske. Det gør de ikke. Det er udokumenteret, at disse ændringer skulle være på vej og et politisk flertal har slået det ned. Inklusiv forsvarsministeren selv. Så slå nu koldt vand i blodet. Forsvarsbudgettet kommer til at stige i de kommende år. Det burde man glæde sig over i stedet for at skrive dommedagsprofetier, som vi står overfor endnu en forringelse.

  • Kære Rasmus Jarlov. Det er let for dig, som sidder i glastårnet at komme med så letkøbt en kommentar, især, når du ikke en gang har været ude på tjenestederne og se hvordan det står til. Klaus Kroll har virkelig en pointe. Der er blevet sparet så længe, at der er kapaciteter, som står til at forsvinde for altid, kollegaer, som sidder og producerer 50%-løsninger, fordi de sidder i dobbeltfunktioner, idet vakante stillinger ikke bliver besat, enten af sparehensyn, eller fordi de mennesker, som skal besætte stillingerne, de findes simpelthen ikke mere – tag en tilfældig telefonliste fra et regiment/tjenested, så vil du se hvor mange vakante stillinger der er p de pågældende sted – lige nu er der over 50 vakante kaptajnsstillinger ledige i Hæren – og det er bare i Jylland! Det skal lige påpeges, at det tager i snit 12 år at “producere” en kaptajn. Dette er bare et eksempel, det ser ligeså grelt ud på de øvrige personelgrupper. Så kan det godt være at Forsvaret skal have et “substantielt” løft i 2018, men toget er bare ved at være kørt, takket være en politisk arrogance som har nedbrudt Forsvaret systematisk.

   • Ja, det er vi vist alle klar over. Det betyder stadig ikke, at OLFI’s røverhistorier om, hvad der kommer til at ske i det kommende forsvarsforlig er rigtige.

    • Kære Rasmus Jarlov,
     Man kunne også glæde sig over at der faktisk er en debat. Dernæst kunne man jo overveje at dele sine egne tanker om et kommende forlig. Indtil videre, jeg kan have overset noget, er det eneste vi har hørt til K var en reaktion på DF ønske om 10000 værnepligtige.

  • Kære Rasmus Jarlov

   Rart at se du involverer dig.

   Som FC selv har været ude og skrive i hans seneste nyhedsbrev, så er artiklen fra OLFI ikke nødvendigvis rigtig. En mere konspirationsteoretisk person end jeg selv, ville måske mistænke det for at være lidt INFOPS som blev smidt, lige som alle gik på ferie ;-)

   Men se bort fra den artikel. Den her kronik holder, også selvom den var skrevet for en måned siden. Jeg er officer i Hæren, så kan kun tale for dette værn, men vi bløder.

   Jeg har gjort tjeneste ved to regimenter, og begge steder mangler der kapaciteter og materiel. Vi ser vores chefer på M400-niveau komme og vise os fine kasser og vandrør, hvor jeg kan se min egen enhed som “operativ”, men defacto har jeg hverken våbensystemer eller køretøjer, så hvor operativ er jeg lige.. Jeg kan ikke engang uddanne mit personel i andet end basale soldaterfærdigheder, noget vi sjældent bruger (jeg er ved et af hærens kampstøtte tjenestegrenscentre).

   Vi har hårdt brug for, at nogen går ind og tager fat i Venstre, og rusker dem ud til tjenestestederne, så de kan se hvad der i virkeligheden foregår.

   Som officerer er vi uddannet til at løse alle pålagte opgaver, og vi bliver uddannet i at vi skal forudsætte, at vores naboer og foresatter løser deres opgaver.

   Derfor slår vi hælene sammen, siger javel, og går på med krum hals. Derfor siger generalerne, at vi ikke er gået ned på operativ kapacitet, fordi vi kæmper jo til vi dør.

   Lige nu, er hæren mere presset, end da vi havde rotation i ISAF. MEGET mere presset. Tænk lidt over den.

 21. En fantastisk velskrevet artikel.Den afspejler også efter min ringe mening den situation der hersker i Forsvaret idag.De sparsomme resourcer vi har til rådighed anvendes til perifere operationer i uvedkommende lande,mens f.eks, midler i høj grad er fraværende til beskyttelse af Rigsfællesskabet.Der bør oprettes en fuld marinebataljon,som øremærkes til evt oversøiske operationer med tillæg af panser og logistik.Derudover bør vi holde os hjemme.Støvleslikker-, og flagviftende operationer har vi ikke råd til.