Boganmeldelse: Vi slår ihjel og lever med det

Obligatorisk læsning forud for udsendelse:

Lars Møllers bog er en velunderbygget analyse af soldaters lyst – eller nærmere ’ulyst’ – til at slå ihjel. Men bogens titel til trods handler den om meget mere end det, hvilket gør den så meget mere interessant.

”Vi slår ihjel og lever med det” bygger på en større spørgeskemaanalyse, som Møller har foretaget blandt danske soldater, der har været udsendt i international tjeneste. Møller bruger bl.a. spørgeskemaerne til at understøtte viden og erfaringer fra de mange særligt amerikanske undersøgelser, som han trækker på. Undersøgelser, som er foretaget blandt såvel soldater som politibetjente. Heldigvis lader han også i stort omfang soldaterne selv tale, når han giver plads til et rigt udvalg af citater fra de indkomne spørgeskemaer.

Med ret til at dræbe – uden ønsket om at gøre det
Lars Møller søger gennem mange analyser at påvise et noget andet billede end det stereotype af en sand dræbermaskine, som vi kender det fra fiktionens verden. Såvel under den amerikanske borgerkrig som i Vietnam tyder erfaringerne på, at soldaterne havde meget lidt lyst til at skyde på fjenden; og slet ikke til at ramme.

Møller forsøger at opstille ”drabets anatomi” og omtaler velkendte metoder til at gøre det beskidte arbejde lettere, f.eks. ved at dehumanisere fjenden.
Hvad der er mindst lige så interessant ved bogen, er imidlertid den indgående gennemgang af, hvad der sker ved et menneske under ekstrem stress. F.eks. i en kamphandling. Møllers egne erfaringer og teorier suppleres hele tiden med tankevækkende udsagn fra flere hundrede soldater. Møller trækker også her på analyser fra andre lande, ligesom han understreger værdien af grundig, forudgående træning og uddannelse.

Med anbefaling til dem, der skal ud eller har været det
Vil man have et reelt indblik i, hvad vores soldater oplever i Afghanistan og har oplevet i Irak og på Balkan, er bogen stærkt anbefalelsesværdig. I modsætning til forårets store docusoap, ’Armadillo’, er man heldigvis her ikke i tvivl om, hvad der kommer fra soldaterne selv, og hvad der er Møllers egne holdninger. Forfatteren er bevidst om, hvornår han analyserer resultater og citater, og hvornår han prædiker egne meninger. Tak for det.

Et mindre kritikpunkt skal være, at bogen med fordel kunne have været skåret 10-20 procent ned. Der er mange gentagelser, måske så alle kan være med, men det forekommer lidt trættende undervejs og leder tankerne hen på amerikanske lærebøger, hvor forfatteren honoreres for sideantallet. Det ændrer dog ikke på, at bogen som helhed er velskrevet og hurtigt læst. Et omfattende noteapparat og litteraturliste giver ligeledes inspiration til videre læsning.

Bogen kan anbefales til alle soldater, der står foran en udsendelse, og pårørende til disse. Også dem, der har været ude, vil kunne få glæde af den. Sådan virkede den i hvert fald på undertegnede.

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *