Boganmeldelse: Breve mellem front og hjem i 1864

Selv om Dybbøl i 1864 synes langt væk, selv om våbnene, soldaterne og kampene var anderledes, er noget alligevel uafhængigt af tid og fjendesituation. Nemlig ængstelsen hos familien hjemme og soldatens ønske om at mindske den.

Af Jeanette Serritzlev

Waldemar Weitemeyer er nyuddannet cand.polyt., da han i december 1963 kommer til fronten i Slesvig som officersaspirant i feltartilleriet. Han er da 23 år. Familien er i København, og kommunikationen mellem dem foregår selvsagt ikke via Facebook eller velfærdstelefoner, men via breve. Mange breve.

Waldemar skriver hjem; familien skriver til ham. Nogle gange svarer de på hinandens breve; ofte krydser de på tværs af hinanden. Der er stor forskel på, om Waldemar skriver til forældre eller til f.eks. søsteren, den 15-årige Josephine. I sprog og i indhold. Præcis som det forholder sig i dag, hvor soldaten i Helmand også skriver anderledes til teenagesøsteren end til forældrene.

For en krigshistorie- og sprognørd er brevsamlingen en guldgrube. Men ikke kun som historisk vidnesbyrd. Det er også menneskeligt en stærk skildring. For det er ikke fiktion. Vi læser rigtige ord fra rigtige mennesker, og vi mærker Waldemars forsøg på at berolige familien og hans egen tro på, at det hele nok skal gå. Han beskriver preussernes angreb, livet i Sønderborg by, hvor han restituerer og sørger for indkøb af f.eks. brændevin og spegepølse.

Sidste brev fra Sønderborg er sendt 12. april. Her skriver han til forældrene, at han heldigvis ikke længere skal være ved skanse 6, men flyttes til venstre for skanse 5. Den 13. april udnævnes han til sekondløjtnant. Den 14. april 1864 falder Waldemar i løbegraven mellem skanse 4 og 5.

En anden tid, men samme savn
Det er brevene mellem front og hjem, der gør, at der i dag står en mindesten det sted, hvor han faldt. I mere end 70 år havde det ikke været muligt at lokalisere stedet.

Waldemar Weitemeyer fik sin mindesten, og takket være Mogens Weitemeyers arbejde har vi andre med udgivelsen fået muligheden for et personligt indblik i denne for landet skelsættende krig.

1864 synes langt væk. Men betydningen af slaget ved Dybbøl trækker dybe spor op til moderne tid som en integreret del af den danske selvforståelse. Samtidig minder brevene også om, at selv om tiden var en anden, var og er savnet det samme. Det samme gælder familiens tab.

Forfatter: Mogens Weitemeyer (udgiver); breve skrevet til og fra Waldemar Weitemeyer
Udgivet i: 1995
ISBN-nr: 87-7289-284-6
Forlag: Museum Tusculanum
Antal sider: 124
Udgave: 1
Sprog: Dansk

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *