Anmeldelse: Kampvogne i krig

Af Christian Brøndum

Gennem syv år bidrag en deling danske kampvogne af typen Leopard 2A5 til krigen mod Taleban-oprørere i Helmand-provinsen. De langtrækkende, præcist skydende og stærkt beskyttede vogne bidrog væsentligt til at begrænse antallet af sårede og dræbte, og historien om kampvognenes besætninger og deres bidrag til operationerne er der kommet en meget fin lille bog ud af.

Historien om kampvognene er også historien om kampenes forløb mellem 2007 og 2014, hvor den sidste pansergranat blev affyret mod fjenden. Kampvognsbesætningerne indtog på mange måder en særstilling i de danske kampgrupper, hvor de fremstod som en tætsluttet gruppe, men også fordi de i lange perioder var stærkt efterspurgte som støtte både til danske enheders operationer og til britiske og amerikanske operationer.

Bogen er skrevet på engelsk, hvilket selvsagt og meget forståeligt øger dens potentielle læserskare meget væsentligt til også at omfatte de titusinder britiske soldater, der gjorde tjeneste i Helmand i den pågældende periode. Mange af dem har oplevet, hvad der skete, når kampvognene viste sig på “high ground” langs Helmand-floden, hvorfra de kunne se og beskyde fjenden på op til fire kilometers afstand,  og beskytte egne og allierede soldater i Green Zone langs floden. Fjenden forsvandt eller blev slået ihjel.

Besætningerne fra de skiftende hold fortællere ganske levende om mange store og ganske små begivenheder og træfninger, som kun i glimt eller slet ikke blev fortalt i Danmark.

Vi får forklaringen på, hvordan det gik til, da Jyske Dragonregiment led sit eneste tab i kampvognsdelingen. Det skete den 25. juli 2008, da en kampvogn påkørte en nedgravet sprængladning, som lige præcis eksploderede under vognens nødudgang i bunden – hvor køreren, Jesper Gilbert Pedersen, befandt sig. Havde vognen blot kørt en smule langsommere eller hurtigere, havde eksplosionen næppe haft samme tragiske resultat. Efterfølgende blev det svage punkt i bunden forstærket.

Der er også de mere muntre historier. Som eksempelvis den om hjælperen Jacob, der erhvervede sig et usædvanligt øgenavn efter en træfning, hvor hans vogn havde beskudt Taleban. Det andet skud forårsagede en gnist, der udløste kampvognens halon-anlæg – der skal undertrykke flammer ved at udsende iltfortrængende halongas i tårnet. Desværre befandt Jacobs bagdel sig ud for halonanlægget, da den iskolde gas blev lukket ud. Og derved erhvervede Jacob sig en slem forfrysning samt et tilnavn, der på dansk lyder i retning af “Jacob frossen-røv.”

Der er også forunderlige historier om kampvognsbesætningernes møde med afghanske soldater. Eksempelvis oplevelsen af en afghansk politisoldat, som om natten placerede sig på muren omkring et compound, hvor han tog et tæppe over hovedet og gav sig til at hyle som en ulv.

Der er også forunderlige historier om kampvognsbesætningernes møde med afghanske soldater. Eksempelvis oplevelsen af en afghansk politisoldat, som om natten placerede sig på muren omkring et compound, hvor han tog et tæppe over hovedet og gav sig til at hyle som en ulv.
“Jeg ved ikke, om han var påvirket af et eller andet. Men det føltes lidt foruroligende at se ham der under tæppet, mens han russisk maskinpistol ved siden af sig,” fortæller en mening kampvognssoldat.

Beretningerne fra Helmand er, som bogens titel antyder, set gennem en kampvogns sensorer, hvor synsfeltet ikke er ret bredt. Indledningsvis oplyser forfatteren kun ganske faktuelt om årsagerne til, at chefen for Hærens Operative Kommando og siden også forsvarschefen, general Jesper Helsø, blev overbevist om, at kampvogne i Helmand var nødvendige.

Modstanden mod kampvognene, som fandtes i både det britiske forsvarsministerium og i det danske politiske system, hører man ikke om. Men bag modstanden lå en – viste det sig – forkert britisk frygt for, at kampvognenes tilstedeværelse ville virke optrappende på konflikten i Helmand.
Et andet eksempel: Bogen fortæller faktuelt om rømningen af Armadillo-basen, hvor så mange danske soldater mistede livet, men forklarer ikke, hvad der lå bag beslutningen.

Men gennem bogens beretninger og de mange fotos, som soldaterne hovedsagelig selv har taget, kommer læseren meget tæt på virkeligheden i Helmand, som nogle fremragende besætninger oplevede den. Ja, det er en bog for nørder, men også god læsning for enhver anden, der i det ene eller det andet ærinde satte støvler i sandet mellem 2006 og 2014. Ustandselig får man lyst til at pege på et billede og sige: Ja, det der husker jeg godt.

Fakta: Danish Leopards in Helmand – from the crew´s perspective. Forfatter: Thomas Antonsen. Udgiver: Trackpad Publications. Købes via Facebook: Danish Leopards in Helmand – From the crew’s perspective. 152 sider, 29,50 pund, cirka 260 kroner. Er udkommet.

Kommentare

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *