Terrorpakke: Regeringen afsætter 415 mio. til Forsvarets Efterretningstjeneste som Forsvaret selv må finde

Regeringen vil afsætte 415 mio.kr. til Forsvarets Efterretningstjeneste, som en del af en ny terrorpakke. Der er bare lige et “men”. For de skal hentes fra Forsvarets eget budget der i forvejen er alvorligt reduceret.

I umiddelbar forlængelse af terrorangrebene i Paris iværksatte regeringen et gennemsyn af de redskaber, som danske myndigheder råder over. Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste og andre myndigheder har vurderet, hvilke redskaber og ressourcer der er behov for i forhold til udviklingen i terrortruslen mod Danmark. På den baggrund foreslår regeringen nu 12 nye tiltag (se nederst), der bygger ovenpå den indsats mod terror, der allerede finder sted i dag.

CS formand: økonomien til at finansiere den øgede indsats mod terror skal tilføres og ikke hentes fra forsvarets eget budget
CS formand: økonomien til at finansiere den øgede indsats mod terror skal tilføres og ikke hentes fra forsvarets eget budget

Regeringen vil således målrette i alt 970 mio. kr. over de næste 4 år, til det danske værn mod terror. 415 mio. kr. skal øremærkes Forsvarets Efterretningstjenestes indsats over for terror rettet mod Danmark.

Annonce
Annonce

Men økonomien til at finansiere den øgede indsats mod terror, skal hentes fra forsvarets eget budget, der i forvejen er alvorligt reduceret.

-Det er fuldstændig utopi at forestille sig, at et beløb på 415 mio. kr., kan trækkes ud af forsvarsbudgettet uden store konsekvenser. Vi er i forvejen pålagt at spare 2,7 mia. kr. Skal der nu skæres yderligere, tvinges forsvaret til at reducere på andre områder. Og hvilke? Spørger CS formand Jesper K. Hansen.

Initiativerne til at styrke terrorindsatsen på Forsvarsministeriets område skal finansieres af et forventet mindreforbrug på Forsvarsministeriets område i 2015. For så vidt angår 2016-2017 tilvejebringes finansieringen ved anvendelse af et eventuelt mindreforbrug eller ved træk på Forsvarsministeriets reserver. Det vil blive drøftet med forligspartierne, lyder det i regeringens plan.

-Hvad er det for reserver, regeringen mener, Forsvaret bare uden videre kan hente pengene fra? Eller hvilket mindre forbrug er det, regeringen også drager i spil? Så vidt jeg ved, er det mindre forbrug jo netop indregnet således i forsvarsbudgettet allerede, at der ikke er mere at hente der, lyder det fra CS formanden.

 

 

[divider]12 nye tiltag mod terror [/divider]

Bedre redskaber til politiets og Politiets Efterretningstjenestes indsats mod terror i Danmark
1. 200 mio.kr. til udbygning af politiets og PET’s beredskabs- og overvågningsindsats.
2. 150 mio. kr. til øget it- og analysekapacitet.
3. Udvidelse af livvagtsstyrken.
4. Adgang til relevante oplysninger om flypassagerer.
5. Undersøgelse af mulig registrering af brugere af taletidskort.

Bedre redskaber til Forsvarets Efterretningstjenestes indsats over for terror rettet mod Danmark
6. 415 mio. kr. til indhentning og analyse af oplysninger om terrortrusler fra udlandet.
7. Styrket indsats mod danske ekstremister i udlandet.

Styrkelse af beredskabet til indsats ved en terrorhændelse
8. Udvidelse af aktionsstyrken i PET.
9. Forstærket nationalt døgnberedskab under Rigspolitiet.

Forebygge radikalisering i fængslerne
10. Nye initiativer til forebyggelse af radikalisering i fængslerne.

Øget dansk bidrag til internationalt samarbejde om terrorbekæmpelse
11. Styrkelse af den forebyggende indsats i bl.a. Mellemøsten og Nordafrika.

Gennemgang af den danske terrorbekæmpelse
12. Et udvalg skal gennemgå den danske terrorbekæmpelse.

 

Du kan hente dokumentet “Et stærkt værn mod terror (PDF)” her

Christian Sundsdal

Skrevet by Christian Sundsdal

....

64 kommentarer

Skriv et svar
 1. Hvad hjælper det at efterretningstjenesten får flere penge, så længe vi har 20 personer gående rundt, sssom enten er dømt for terrorisme, eller under stærk mistanke.
  Find hellere en udvej til at komme af med sådanne elimentr, eller send dem til Gurtanamo. Jeg har hørt at man har et lille samfund der, som tager sig af sådanne elementer. Der er sikkert en god grund til at amerikanerne ofre millioner på at føde de tumper de stadig har ggående i Gurtanamo, for ingen vil jo modtage dem og dødsstraffen er jo…………………
  Og så kan de jo gå sammen med trosfælder og i fællesskab diskutere profetens hensigter.

 2. Vi kunne også bare lukke hele forsvaret og bruge pengene på velfærd istedet. Det ville være mere effektivt end at udsulte forsvaret langsomt.
  Totalt til grin. Hvad hjælper det at kunne modstå terror hvis ikke vi kan forsvare vores lands grænser…

 3. Åhhh, jeg er så træt af høre politikere føre sig frem og hævde, at nu har vi afsat så og så mange millioner til det og det.
  Umiddelbart bliver man jo glad når man hører, at NU bliver der sgu virkelig strammet på det her, men når man så erfarer, at pengene ikke bliver “tilført”, men derimod “bortført” fra andre steder i en organisation, ja, så er det jo så som så med den samlede effekt. Omfordeling indenfor eget budget har jo altid konsekvenser andre steder.

 4. Udviklings bistanden udgør over 20 milliarder, hertil skal lægges et utal af millioner i sær bevillinger; yderligere rundt regnet 50 milliarder går til indvandrere og flygtninge……
  Det kan undre at disse beløb aldrig er genstand for beskæring af nogen art…????

 5. Det lyder så flot og det giver sikkert også nogle stemmer, dog mest fra folk der ikke har sat sig ind i hvad det handler om.. Endnu engang ser vi et eksempel på at regeringen forsøger at blæse og have mel i munden på samme tid, hvornår lære de det vi andre lærte i en tidelig alder?.. lortesystem.dk

 6. Det hvad der sker når man sætter en kvinde til at styrre landet, som starter med at vinde valget med at have et underskud på sit finansbudget på 28 milliarder.
  Udover vi skal spare 20% af vores budget, vil de have vi samtidig skal opretholde samme niveau med at udsende soldater til verdens brændpunkter… Hvor cheferne ikke må miste køretøjer f.eks da de første Ikk´ér døde og mandskabet måtte nøjes med pmwer istedet, for dem havde man jo regnet med holdt i minimum 20 år …
  Vi skal bombe ISIS, Syrien og opretholde suverænitetet mod russerne som pt tester vores forsvar af, med fly der har været aktive i 30 år, og er ved at falde fra hinanden..
  Vi har gjort krav på Nordpolen og deraf oprettet aktisk kommando så vi kunne vise vores tilstedeværelse og beskytte vores interesser, samtidige med vi skal jage pirater i Somalia, lave miljøsejlinger i de danske farvande, og være klar til at afvise russiske skibe og ubåde… Dette forlanges at vi skal gøre med en flåde der er nærmest ikke eksisterende og hvor frigatterne det meste af tiden blot ligger stille i korsør flådestation.

  Det billed med Ikk´en i vidste der havde sponsor reklamer på, begynder da at virke som en realitet , eller måske “war bonds” som amerikanerne brugte til at finansere 2. Verdenskrig med, hvis det forventes at forsvaret selv skal finde penge til at løse sine opgaver … Men no worries vi er jo omstillingsparat ;)

 7. Jeg går da ud fra at formændene for CS, HKKF og HOD kommer op af stolen og måske oven i købet i samarbejde forsøger at præge dette – og nogle burde måske forklare den måbende befolkning hvilket blufnummer dette er – men – vi nærmer os jo også et valg……..:-)

 8. Nøjagtigt lige som da Flyvevåbnet blev sendt ned for at bekæmpe Kadaffi. Bagefter fik man besked på at dække udgifterne fra egen kasse. Altså fra et forsvarsbudget, hvor der ikke var taget højde for den slags. Dengang var det en borgerlig forsvarsminister, så det er stort set ligegyldigt hvem der sidder i sadlen. Mener prisen var 75 mill. for det Libyen eventyr. Det rene bondefangeri :-(

 9. Det er jo bare typisk politikker snak. Den enkelte borger æder det råt og vi andre må så kæmpe med besparelser. Hjemmeværnet er også under sparekniven – ud af budget på 500 mill skal der spares 100 mill. Det bliver nedlæggelse af stillinger og dårligere vilkår for den enkelte hjv mand.

 10. Hvad med de trak bare ét år af deres egen ministerpension? De kan alligevel ikke nå at bruge det, har i øvrigt heller ikke synderligt fortjent den samt, at det ville kunne finansiere mange til den her pakke, hvis de 179 folketingsmedlemer, var villige til på den måde, at ofre sig lidt for dem der i forvejen ofre meget eller alt for Danmark

 11. Flertallet i vores Folketing er det allermest undergravende for landets sikkerhed vi nogen sinde har haft. De er sgu mindst lige så tåbelige som op til 1864 og igen op til besættelsen. De er en reel og farlig trussel mod rigets sikkerhed!!!!

 12. Man gjorde præcis det samme med den seneste veteranaftale. Man “fandt” 30 mio. og solede sig i blitzlyset og sin egen humanisme. Man “glemte” bare at fortælle den imponerede befolkning, at man havde “fundet” pengene på Forsvarets eget budget. Og at de man i virkeligheden gjorde, kaldes topstyring eller micro-management.

 13. Genialt siger jeg bare :( totalt fed udregning fra vores regering, eller ikke. Må undre sig over hvor IQ’en er blevet af i vores land. Ved ikke om en ny regering kan gøre det bedre men de får min stemme i det kommende valg og så må vi jo se, om ikke andet kan de vel ikke gøre det værre. Gud bevare DANMARK for politikkerne gør det da ikke!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *