Sjælsmark Kaserne bliver nu sat til salg

Sjælsmark Kaserne

Omkring 300 frivillige fra hjemmeværnet har de seneste år haft deres gang på Sjælsmark Kaserne, men nu planlægger Forsvaret at flytte hjemmeværnet i løbet af 2013.

“Vi arbejder løbende på at optimere anvendelsen af vores ejendomme og dermed reducere vores driftsomkostninger. Som en del af de besparelser, vi står overfor, er planen derfor, at vi allerede til sommer indskyder Sjælsmark Kaserne til det statslige ejendomsselskab Freja,” fortæller Jan Boll Jespersen, kontorchef ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste til Lokalavisen Hørsholm.

Forsvaret der iøjeblikket arbejder på at samle deres enheder på færre ejendomme, er nu i gang med at finde et nyt tilholdssted til de frivillige folk fra hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.

Annonce
Annonce

Nu hvor hjemmeværnet rykker ud af kasernen, kommer Sjælsmark Kaserne til at stå tom, da Røde Kors i december 2012 også flyttede ud.
Det er det statslige ejendomsselskab Freja, som i samarbejde med Hørsholm Kommune skal beslutte hvad der skal ske med kasernen og området fremover.

Sjælsmark Kaserne
Foto: SSR (Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering), der også holder til på Sjælsmark kaserne

 

[box_info]
Om Sjælsmark kaserne

Som led i forsvarsforliget 2004-2007 blev kasernen reelt nedlagt i august 2005.
Kasernen husede det nu nedlagte Kongens Artilleriregiment.
Sjælsmark kaserne blev opført under den kolde krig.
Forsvarsministeriet eksproprierede arealerne i 1951, og allerede i 1953 rykkede 1. Feltartilleriregiment, som senere blev til Kongens Artilleriregiment, ind i bygningerne, selv om Forsvaret først formelt overtog kasernen 1. januar 1954.
I tilknytning til kaserne ligger Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads.[/box_info]

12 kommentarer

Skriv et svar
  1. Sjovt nok, er Sjælsmark kaserne nok det eneste etablissement i forsvaret, der giver et overskud!!!

One Ping

  1. Pingback:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *