Nye muligheder i kampen mod miner og IED

Henover sommeren 2009 afleverede HIAS (Hærens Ingeniør & ABC-Skole ) to nye køretøjer til DA BG i ISAF (de danske styrker i Afghanistan). Disse nye køretøjer, skal ses som to stykker nyt værktøj i værktøjskassen, i kampen mod miner og IED i Afghanistan.

MMIRR (mekaniseret minerekognosceringsrulle) er ikke et decideret minerydnings køretøj, men er tiltænkt som et minerekognoscerings køretøj, der giver en ekstra sikkerhed i forbindelse med kolonnekørsel i områder med forhøjet mine/ IED trussel. MMIRR er opbygget på en forstærket PMV (pansret mandskabsvogn) M/113, G3. Foran og bagpå PMV er påmonterede ruller, der kan producere et kraftigt tryk i jorden, som vil udløse evt. miner og IED med pressureplates. Den grundlæggende tanke bagved at udstyre et køretøj med ruller, er at en evt. mine/IED sprængning, vil ske under rullerne og ikke under køretøjet. Dermed formindskes evt. skader på personel og køretøj. Rullerne dækker hele PMV bredde og er således et fuldbredde system. MMIRR kan indsættes under forskydninger og fremrykninger med lav til forhøjet mine/IED trussel, eksempelvis under forskydninger med logistiske kolonner.

PNMIRK (Pansret Minerydningskøretøj) er opbygget på en WISENT, bjærgningsvogn (Leopard 1), hvorpå der er monteret en fuldbredde minerydningsplov. Ploven pløjer et spor, hvorved miner/IED, enten bringes til detonation eller skubbes til side. PNMIRK er et minerydningskøretøj og må anvendes til gennembrydning og etablering af mine/IED frie spor for køretøjer i terræn. Ud over en fuldbredde minerydningsplov, er der monteret en Magnetisk Signatur Dublikator (MSD) foran på ploven. MSD producerer et kraftigt magnetfelt foran selve ploven, og kan derved udløse evt. magnetminer i jorden. Bagtil på køretøjet er der placeret et Lane Marking System (LMS) der ved hjælp af trykluft udskyder markeringsstokke til afmærkning af det ryddede spor.

Positive erfaringer
Begge køretøjer har nu været indsat ved DA BG i knap 5 måneder, og erfaringerne er fortrinsvis positive. Dog har MMIRR stået stille et stykke tid pga. overskårne styrekabler til rullerne. Inden fejlen opstod, havde MMIRR været ude at køre med genforsynings koloner i ca. 50 timer, og her er tilbagemeldingen meget positiv. For nærværende er der endelig reservedele på vej til MMIR, og når dette indlæg læses, skulle MMIRR meget gerne være ude og rulle igen, og dermed forøge sikkerheden for de indsatte styrker. For PNMIRK vedkommende har vi høstet nogle værdifulde erfaringer mht. indsættelse.

PNMIRK har været indsat et antal gange og gennemført gennembrydning af formodet IED felt, samt pløjet stillinger til kampvogne på kanten af Green Zone. Èn af de erfaringer der er fremkommet, er nødvendigheden for at planlægge hele gennem- brydnings operationen igennem i alle dens faser, for derved at undgå forsinkelser når noget ikke går som planlagt. Som for MMIRR vedkommende har der dog også været problemer med reservedele, hvilket har betydet at køretøjet har stået stille i perioder.

Hærens Ingeniør & ABC-Skole arbejder kontinuerligt på at indføre nyt minerydnings/ søgnings materiel ved udsendte enheder. For nærværende arbejdes der på en afløser til PNMIRK. Det nye køretøj skal have nogle flere funktionaliteter, end den nuværende PNMIRK har. Bl.a. ønskes en grave arm monteret på det nye Pansrede Ingeniør Køretøj (PNIGKØTJ). Ligeledes arbejdes der med en mulighed for at kunne skifte mellem et dozerblad og en fuldbredde minerydningsplov, monteret foran på køretøjet.

 

Artiklen er bragt i samarbejde med Hærens Ingeniør & ABC-Skole (H. Brinch)

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer