Ny krigerblog : Udsendt som enkeltmand til Afghanistan

Foto: Verner Dam – Krigerblog.dk

Orlogskaptajn Verner Dam er pt udsendt til Afghanistan, som enkeltmand i FN regi.Han fungerer som militærrådgiver med rang af kommandørkaptajn, for UNAMA i Afghanistans østregion bestående af provinserne; Nangarhar, Laghman, Kunar og Nuristan.
Han skriver om sin dagligdag, og oplevelser på sin nye krigerblog : http://vernerdam.krigerblog.dk.

Verner har ordet :

Mit navn er Verner Dam, jeg er til dagligt orlogskaptajn i Søværnet, tjenstgørende i Søværnets Operative Kommando (SOK) i Aarhus.
Jeg startede i Forsvaret, nærmere betegnet i Søværnet i 1986 som menig maskingast, hvor jeg sejlede såvel i den hjemlige struktur, altså udførte farvandsovervågning, herunder en del legen tagfat med USSR, og i ca. 5 år i Nordatlanten, med patruljetjeneste omkring Grønland og Færøerne. I 1989 blev jeg udnævnt til sergent og i 1997 til premierløjtnant. Som premierløjtnant sejlede jeg primært minejager som teknisk chef, med en del deployeringer i NATO Stående Minerydningsstyrke. I 2002 blev jeg udnævnt til kaptajnløjtnant og var for en kort bemærkning teknisk chef for Søværnets Skoleskib MØEN. Derefter gik jeg i land og tiltrådte i Søværnets Operative Kommando som stabsofficer i SOK Logistikafdeling. Jeg blev i 2007 udnævnt til orlogskaptajn og samtidig sektionschef i Logistikafdelingens Operationssektion. I 2010 blev jeg næstkommanderende i SOK Logistikafdeling.
I perioden 12. juni 2012 til 20. december 2012 er jeg udsendt i min første landmission, nemlig United Nations Assistance Mission in Afghanistan – UNAMA. Her skal jeg fungere som militærrådgiver, med rang af kommandørkaptajn, for UNAMA i Afghanistans østregion, bestående af provinserne Nangarhar, Laghman, Kunar og Nuristan. Min base ligger i provinshovedstaden Jalalabad i Nangarhar.
Jeg har gennem missionen her i Afghanistan sendt rejsebreve hjem ca. ugentligt. Disse har været sendt til dels familie og venner og dels til militære kolleger og -chefer.
Da jeg oplever, at folk i almindelighed ikke helt ved, hvad opgaverne kan gå ud på, når man er , har jeg valgt at redigere lidt i disse rejsebreve, så de kunne offentliggøres, og dermed fortælle hvordan min mission var og er. Dette er dermed ikke et udtryk for, hvordan det generelt er, at være udsendt som enkeltmand, men udelukkende et udtryk for, hvordan jeg har oplevet det.

Verner Dam’s krigerblog – Orlogskaptajn som pt. er udsendt til Afghanistan, som enkeltmand i FN regi.

Sylvestersen’s krigerblog – sylvestersen er lidt nu udsendt til Afghanistan.

Søren Kruuse’s krigerblog – Søren er sanitetsmand i hjemmeværnet
[box_alert]

Kunne du tænke dig en gratis krigerblog?

Opskriften meget simpel : Send en mail til info@krigeren.dk, hvor du fortæller lidt om hvem du er, hvad du laver, kontakt info, samt hvorfor du vil have en blog.
Land-kriger, sø-kriger, luft-kriger, patrulje-kriger, køkken-kriger, veteran-kriger, pårørende-kriger, hjemmeværns-kriger, kontor-kriger…. etc – alle er velkommen.

 [/box_alert]