Der er næsten ingen militærnægtere tilbage i Danmark

Værnepligts hold aug. 2015 Livgarden. Foto: Krigeren.dk

32 unge aftjente sidste år deres værnepligt som militærnægtere. I 2015 var tallet 26. Det var det laveste antal militærnægtere i Danmark, siden begyndelsen af 1930’erne – bortset fra under Anden Verdenskrig, da der ikke blev indkaldt soldater, og der derfor heller ikke var militærnægtere. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Den 13. december 1917 fik Danmark sin første militærnægterlov, som tillod værnepligtige at nægte at forrette militærtjeneste, hvis det stred imod deres samvittighed.

Nu 100 år senere har det kun i meget begrænset omfang været nødvendigt for de værnepligtige at tage militærnægterlovens bogstav om modstand mod militærtjeneste i anvendelse. Det skyldes, at mange trækker frinummer ved sessionerne, og at langt de fleste af de værnepligtige, forsvaret har brug for, melder sig frivilligt.

Forsvaret vurderer på baggrund af den løbende kontakt med de unge, at der kan være en række årsager til, at så mange melder sig frivilligt:
De vil gerne bidrage til at skabe fred og sikkerhed i verden, værnepligtsuddannelsen kan give dem et særligt fællesskab og kammeratskab, den kan give personlig udfordring, og nogle vil gerne have uddannelsen på deres cv.

”Endelig er værnepligtsuddannelsen indgangsportalen til de mange muligheder, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen tilbyder. Hvis man overvejer en uddannelse og en karriere i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, så er værnepligtsuddannelsen en god mulighed for at se os an,” skriver presse- og kommunikationschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Tomas Ilsøe-Mikkelsen i en e-mail til Kristeligt Dagblad.

Comments

Skriv et svar
  1. …og ved en mere begavet værnepligtslov, kunne alle aftjene værnepligt – eller rettere borgerpligt….også uden et negativt stempel som “nægter”….for en borgerpligt kan være en masse anden samfundstjeneste end at bære våben….og den tjeneste kan være lige så vigtig tjeneste for det Danmark og samfundet, som at bære våben…

  2. Man bliver da ikke en rigtig mand af at være militærnægter. Den rigtige måde at blive det på er enten at få en ordentlig gun eller slange i hånden eller lave hjælpearbejde i udlandet :D

  3. Uden militær – ingen militærnægtere Det er da logik for burhøns.
    Og så passer det ikke, at der ikke blev indkaldt soldater under 2. Verdenskrig, dvs. besættelsen. Vi havde stadig aftjening af værnepligt, dvs. indkaldelser, mellem 9. april 1940 og 29. august 1943, hvor hæren og søværnet blev opløst. Herefter var der også indkaldelser, nemlig værnepligtige til CB-tjeneste (civilforsvar, i dag Beredskabet).

  4. Derfor bør man ikke vise et forkert billede.Det er fra Den kongelige Livgarde.Det har intet at gøre med den elendige hob,der ikke vil forsvare deres fædreland men kun køre på fribillet.!!!!

  5. “Langt de fleste af de værnepligtige, forsvaret har brug for, melder sig frivilligt”. Men denne nydelige statistik smuldrer, hvis de såkaldt “teknisk frivillige” trækkes fra. Det er tvangsindkaldte, der “melder sig frivilligt” for at få lidt indflydelse på tid og sted. Og statistisk set melder langt over 90 procent af hver ungdomsårgang sig IKKE til militæret!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer